قرارداد کار

قرارداد پیمانکاری چگونه است؟

راهنمای مقاله

 • قرارداد پیمانکاری، به قراردادی گفته می شود که مطابق آن، کارفرما انجام کار یا عملی را با شرایط مشخص و در ازای مبلغی معین، در مدت زمان مشخص، به فرد حقیقی یا حقوقی که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود واگذار می کند.

  موضوعات قراردادهای پیمانکاری هم متعدد و متفاوت می باشد، برخی قراردادهای پیمان در خصوص ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا است.

  برای تنظیم یک قرارداد پیمانکاری باید در بدو امر طرفین قرارداد به صورت کاملا مشخص تعیین گردیده و رابطه آن ها در این قرارداد با یکدیگر کاملا مشخص و ذکر گردد.

  بعد از آن مشخص کردن ماهیت موضوع قرارداد یا خدمتی که باید ارائه شود، باید صریحا روشن شود. در واقع باید مفصلا تشریح گردد که کارفرما از پیمانکار خود چه انتظاراتی دارد.

  در برخی مواقع در قراردادهای پیمان، عدم افشای اطلاعات یا همان محرمانگی قرارداد نیز به قرارداد پیمانکاری ضمیمه خواهد شد. البته شرایط پرداخت و شرایط خاتمه قرارداد هم در انتهای قرارداد اضافه خواهد شد.

  چنانچه شما از مخاطبین محترم وکیل کار 24 هستید و به دنبال کسب اطلاعات لازم در خصوص انواع قراردادها، خصوصا نحوه انعقاد قرارداد پیمانکاری می باشید، یا به عنوان طرف یکی از قراردادهای پیمانکاری، قصد طرح شکایت از طرف دیگر قرارداد و احقاق حقوق از دست رفته خود را دارید، می توانید با دنبال نمودن سلسله مقالات این سامانه حقوقی، ضمن آگاهی از موارد یاد شده، از کلیه مباحث و شرایط مرتبط در این نوع قراردادها آگاهی و اطلاعات لازم را بدست آورید.

  شرایط اختصاصی و عمومی قراردادهای پیمانکاری شامل چه مواردی می گردد؟

  در ابتدای امر حتما به شما توصیه می کنیم از عقد هرگونه قرارداد، بدون اخذ مشاوره از وکلای دادگستری متخصص در حوزه قراردادها جداً خودداری بفرمایید. تنظیم قرارداد پیمان یک قرارداد تخصصی است که به هیچ عنوان از عهده مشاورین املاک یا سایر افرادی غیرمتخصص بر نمی آید.

  شرایط عمومی یک پیمان، تعهداتی است که به تبع قرارداد به طرفین قرارداد تحمیل می گردد و وظایف و حقوق طرفین را مشخص و معین می‌کند. علت متفاوت بودن شرایط عمومی یک پیمان و شرایط اختصاصی آن نیز این نکته است که شرایط عمومی پیمان به شرایط عام شمولی اطلاق می گردد که در کلیه قراردادهای پیمانکاری حاکم، غیرقابل‌ اجتناب و غیر قابل تغییر می باشد.

  مقصود از شرایط اختصاصی یک پیمان، آن دسته از شرایط خاصی است که دو طرف قرارداد شخصا و بر اساس شرایط ، اوضاع و احوال و ماهیت هر قراردادی، با هم توافق می نمایند و آن شرایط را بر روابط قراردادی خود حاکم می کنند. لازم به توضیح است که شرایط اختصاصی هر پیمان به هیچ عنوان نمی‌‌تواند مفاد شرایط عمومی پیمان را نقض کند.

  قرارداد پیمانکاری

  انواع قراردادهای پیمانکاری و شرایط انعقاد آن ها به چه نحوی است؟

  قراردادهای پیمانکاری از لحاظ شکل و ساختار به چند دسته کلی تقسیم می شوند که در ادامه به بررسی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت:

  قراردادهای پیمان پرداخت کلی

  در این نوع قرارداد، پیمانکاران تمامی تعهدات و کارهای تعریف شده را با مبلغ مشخص و معینی انجام می‌دهد و در این نوع قرارداد پیمان، قیمت یا هزینه ها ممکن است ثابت باشد یا شناور.

  قراردادهای پیمان دائمی

  در خصوص موضوعاتی که دائما تکرار می گردند، مثل تعمیرات دوره‌ای و غیره که معمولا هدف کارفرمایان، صرفه‌ جویی در هزینه‌ ها و سرعت بخشیدن به زمان عملیات پیمانکاری است، این قرارداد نوع قراردادهای پیمان مناسب می باشد.

  قراردادهای پیمان طراحی و ساخت

  در این قبیل از قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار مسئولیت ساخت پروژه و بدوا طراحی آن را به تنهایی بر عهده می‌گیرد و کارفرما هم ضروریات و نیازهای خود را به صورت کاملا صریح و شفاف مشخص نموده و پیمانکار منتخب این نیازها را مورد مطالعه قرار می دهد و شناسایی می‌ نماید و با دقت و رعایت استانداردهای کیفی و کمی به اجرای موضوع پیمان مبادرت خواهد کرد. به عنوان نمونه یکی از این نوع قراردادها، قرارداد پیمان با نجار، کابینت‌ساز، لوله کش، تاسیساتی و غیره است.

  قراردادهای پیمان مدیریتی

  در این نوع قرارداد، کارفرما، شرکت یا سازمانی را برای انجام هماهنگی و مدیریت در امور فازهای طراحی و ساخت پروژه ای استخدام می‌ نماید تا در جوار پیمانکار اصلی پروژه به اعمال مدیریت بپردازد. بیشتر قراردادهای مدیریتی نیاز به یک پیمانکار تخصصی دارند.

  قراردادهای پیمان بازپرداخت هزینه

  در این نوع قراردادهای پیمان، کارفرما متعهد و مکلف می‌گردد تا مخارج و هزینه‌های اولیه پیمانکار که شامل هزینه‌های واقعی کارگران پروژه، هزینه های کارگاه و مواد مصرفی هستند را به انضمام وجوه توافق شده‌ به منظور تکمیل هزینه‌ ها و سود پیمانکار پرداخت نماید.

  قراردادهای پیمان مدیریت پروژه

  در این قسم از قرارداد، کارفرما، پیمانکار فنی و متخصصی را مشخص کرده و اموری مانند: راه اندازی سایت، طراحی، تجهیزات کارگاه، اجراء، سرمایه گذاری، امور بازرگانی و تاییدات پروژه را جزیی از تعهدات وی قرار می‌دهد.

  در این قرارداد، پیمانکار به عنوان مدیر پروژه مربوطه شناخته می‌شود و با توجه به درصد پیشرفت پروژه، وجوه معینی از بهاء پیمان را دریافت می‌کند.

  قراردادهای پیمان سنجشی

  در این نوع قرارداد پیمان، قیمت قرارداد در ابتدای امر مشخص نیست و در ابتدا به صورت تخمینی برآورد حاصل می شود تا حدود انجام کار یا پروژه مشخص گردد. البته ممکن است تا اتمام کار و اندازه‌گیری تک تک اجزای کار، قیمت دقیق پروژه مشخص نشود.

  قرارداد پیمان مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا

  معمولا سرمایه گذاران یا کارفرمایان به جز انجام پروژه‌ها، مشغله های بسیار زیاد دیگری نیز دارند و در حقیقت محور اصلی فعالیت آن ها، اجرای کارهای پروژه نیست. یکی از مشخصه های جدید دانش مدیریت، شناسائی و هدایت سازمان‌ها به طرف فعالیت محوری آن ها است.

  قراردادهای پیمان ساخت و توسعه

  این نوع قراردادهای پیمان، رایج ترین نحوه قرارداد در پروژه‌های توسعه محسوب می گردد و مسئولیت‌ها و اختیارات پیمانکار در بخش‌های مختلف پروژه، کاملا معین می گردد.

  پرداخت‌ها براساس درصد پیشرفت پروژه صورت می پذیرد و الباقی عوض قرارداد بر اساس میزان بهره‌وری اجرا کنندگان پروژه پرداخت خواهد شد. پیمانکار اصلی پروژه در انتخاب پیمانکار فرعی آزادی عمل دارد و تحقق پروژه، نیاز به رعایت معیارهای هزینه، کیفیت و زمان دارد.

  نقشه ساختمان

  آیا امکان بر هم زدن قرار پیمان از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد وجود دارد؟

  قراردادهای پیمانکاری جزء عقود لازم هستند و صرفا در مواردی که قانونی مقرر نموده، امکان فسخ یا انحلال آن ها وجود ندارد.

  بر اساس مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان، کارفرمایان قادر هستند در صورت تخلف پیمانکاران و یا مطابق مقتضیات عمومی، نسبت به فسخ قراردادهای پیمانکاری اقدام نمایند. البته این موارد نیاز به تصریح در قرارداد دارد.

  آیا امکان عقد قراردادهای پیمان با مشاغل نوپا همچون استارتاپ ها نیز وجود دارد؟

  معمولا مورد استفاده قراردادهای پیمانکاری صرفا در ساخت و ساز یا حمل و نقل خلاصه نمی شود، بلکه هر زمان یک کارفرما بخواهد فعالیتی را به شرکتی واگذار نماید و آن شرکت کار را با هزینه خودش پیش ببرد و در مواعد زمانی مقرر مقدار پول مشخصی را در ازای فعالیتش و هزینه‌هایی که انجام داده دریافت نماید، قادر خواهد بود از قرارداد پیمانکاری استفاده کند.

  برای مثال اگر استارتاپی قصد داشته باشد برای تامین شبکه یا اینترنت، قراردادی را منعقد نماید، می تواند از قرارداد پیمانکاری استفاده کند.

  قرارداد پیمانکاری ساختمان شامل چه موارد است؟

  قراردادهای پیمانکاری ساختمان از متداول ترین و رایج ترین قراردادهایی است که روابط کارفرما و پیمانکار را به صورت دقیق تنظیم می کند. همانگونه که ذکر شد، پیمانکاری، مجموعه‌ای از خدمات پیمانی و اجرایی است که در فرآیند کلیه عملیات مربوط به پروژه‌های راه و ساختمان مثل  خاکریزی، خاکبرداری، جدول‌گذاری، زیرسازی، عایق‌کاری، آسفالت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام می پذیرد.

  حق بیمه و مالیات در قراردادهای پیمانکاری به عهده کدام یک از طرفین قرارداد پیمان است؟

  کارفرما، پیمانکار را معمولا به عنوان نماینده تام الاختیار خود در مدیریت و اجرای پروژه به ارگان ها و مراجع اداری معرفی می‌ کند که تمام وظایف و مسئولیت‌های پیمانکار از جمله تهیه نقشه‌ها و اخذ مجوزهای ساخت، خرید مصالح و ماشین آلات و استخدام پیمانکاران خرد، محوطه سازی و حذف فضاهای کارگاهی همچنین تامین امنیت تمامی کارکنان کارگاه و مسائل محیط زیستی به عهده شرکت پیمانکار می باشد، این تعهدات بین کارفرما و پیمانکار در قالب «قرارداد مدیریت پیمان» انجام خواهد شد.

  ضمنا حق بیمه کارکنان پیمانکار نیز معمولا به عهده خود او قرار داده می شود و کارفرما می تواند مبلغی را تحت عنوان ضمانت پرداخت این وجه به سازمان تامین اجتماعی، از دریافتی پیمانکار کسر نماید.

  البته معمولا بیمه حوادث پروژه و پرداخت مالیات بر عهده خود کارفرما می باشد. ولی هر یک از طرفین قرارداد پیمان می توانند با توافق طرف دیگر شرط خلاف نمایند.

  مسئولیت‌های پیمانکار در خصوص ضوابط فنی و ایمنی در قرارداد پیمان، شامل چه مواردی است؟

  بر اساس ماده ۱۳ قانون کار که بیان می دارد: «در شرایطی که کار از طریق مقاطعه انجام می پذیرد، مقاطعه دهنده یا همان پیمان کار مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد کند که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.»

  بر اساس ماده ۸۵ قانون کار اینگونه مقرر گردیده: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌ عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.»

  مطابق با ماده ۹۱ همین قانون: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف‌اند بر اساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کارگاه می‌باشند.»

  آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری، پیمانکار را بدین شکل تعریف کرده است: «پیمانکار/مقاطعه‌کار، شخص حقیقی یا حقوقی ذی صلاحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات را بر عهده می‌گیرد.» این آیین‌نامه، پیمانکاران اصلی را از پیمانکار فرعی جدا نموده است.

  با این توضیح که پیمانکار اصلی شخص حقیقی یا حقوقی است که مطابق با اسناد و مدارک پیمان به ‌عنوان مجری اصلی موضوع پیمان می شناسد و پیمانکار فرعی شخص حقیقی یا حقوقی ذی صلاحی است که پیمانکار اصلی با وی برای انجام قسمتی از امور، قرارداد پیمان منعقد می نماید و پیمانکار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات بر طبق اسناد و مدارک موضوع پیمان است.

  بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، پیمانکاران موظفند تاییدیه صلاحیت انجام کار خود را از لحاظ ایمنی، از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت نمایند و بر اساس ماده ۳، کارفرمایان مکلف‌ هستند با پیمانکارانی قرارداد منعقد نمایند که صلاحیت انجام کار آن ها از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی تأیید شده باشد.

  پیمانکاران اصلی و فرعی بر طبق ماده ۴ مکلفند تمامی قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.

  ماده ۶ نیز مقرر داشته در هنگام عقد قرارداد، هزینه‌های مربوط به امور ایمنی تعیین و در متن قرارداد ذکر می گردد و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن می گردد. بر اساس ماده ۱۰، هرگاه صاحب‌ کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلا به یک پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود.

  بر اساس ماده ۱۱، چنانچه پیمانکار اصلی با کسب موافقت کارفرما اجرای قسمت‌های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار دیگر واگذار یا محول نماید، هر پیمانکار در محدوده قرارداد پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول ایجاد هماهنگی و نظارت بین آن‌ها می‌باشد.

  بر اساس ماده ۱۳، پیمانکاران مکلف به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و امور اجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار می باشند. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر مخصوصی که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تایید شده، ثبت کرده و مراتب را به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهد.

  امضای قرارداد

  وضعیت فورس ماژور در قرارداد پیمانکاری به چه معنایی است؟

  مقصود از فورس ماژور یا قوای قهریه، شرایطی است غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع ، که هر یک از طرفین قرارداد پیمان را از انجام وظایف و تعهدات خود نسبت به دیگری باز می دارد و بهتر است موارد آن در قراردادهای پیمانکاری محدود گردد. حتما جهت درج چنین شرطی در ایام کرونا با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

  فرق قرارداد مقاطعه‌کاری با قرارداد پیمانکاری در چیست؟

  فردی که حین عقد قرارداد یا تنظیم پیمان یا صورت مجلس مناقصه، اجرای هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط ذکر شده در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال دریافت مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید را مقاطعه کار می گویند.

  به عبارت بهتر «مقاطعه کار»، شخص حقوقی است که طرف دیگر قرارداد پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر طبق اسناد و مدارک برعهده گرفته است.

  انواع مقاطعه کاری شامل: مقاطعه کاری ساختمان، پل، راه‌سازی و مقاطعه کاری تاسیسات دیگر، مقاطعه کاری حمل و نقل و مقاطعه کاری فروش یا تهیه و تدارک کالا است.

  اساسی ترین تفاوت این دو قرارداد عبارت است از:

  • معمولا طرفین قراردادهای مقاطعه کاری دولتی، در تنظیم بخش عمده مفاد قراردادها و تعیین آثار آن نقش به سزایی ندارند و عملا دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصا به سود دولت باشد یا مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نمی باشند.
  • این قراردادها در مواردی خاص از مقررات خاص حقوق عمومی تبعیت می نماید.

  به چه قراردادهایی، قرارداد پیمانکاری درصدی گفته می شود؟

  «قرارداد پیمانکاری درصدی» قراردادی است که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در ازای دریافت دستمزدی بر اساس درصدی از کل هزینه، اعم از هزینه های ساخت و تهیه مصالح و غیره، متعهد می گردد پروژه موضوع قرارداد پیمانکاری به صورت کامل انجام دهد.

  قرارداد پیمانکاری درصدی، از مزایای بیشتری نسبت به قراردادهای مشارکت در ساخت برخوردار می‌باشد و مطمئناً به لحاظ مالی بیشتر به نفع مالکان است.

  از مزایای قراردادهای پیمانکاری درصدی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انتخاب مواد مصرفی و مصالح نهایی ساختمان با مالک است و انتخاب پیمانکاران جزء نیز با مالک ساختمان است و پیمانکار صرفا نقش مجری ساختمان را دارد.

  چه مدارکی برای تنظیم قرارداد پیمان و یا طرح شکایت یا دفاع از قرارداد منعقده مورد نیاز است؟

  دعاوی و اختلافات ناشی شده از قراردادها، بیشترین میزان پرونده های مطروحه در مراجع دادگستری را به خود اختصاص داده. با توجه به تخصصی بودن حیطه حقوق قراردادها، حتما توصیه می شود برای وکالت این نوع دعاوی اعم از طرح دعوا و یا دفاع از آن یا حتی تنظیم یک قرارداد مطلوب، ضرورت دارد که از وکیل متخصص امور قراردادها استفاده گردد.

  اختلافات قراردادی مخصوصا در مورد تفسیر قرارداد و فسخ آن و ارائه مدارک لازم و ضروری در این زمینه، حتی در سرنوشت پرونده های کیفری نیز بسیار حائز اهمیت است.

  اصلی ترین مدارک مربوط به دعاوی حوزه قراردادها، معمولا ارائه اصل سند خود قرارداد است، که در آن الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارات قراردادی، انحلال قرارداد (فسخ و انفساخ و ابطال قرارداد)، ضمانت اجراها و غیره تعیین و مشخص گردیده است که البته کسب نتیجه مطلوب مستلزم تسلط قاضی و وکیل پرونده به حقوق قراردادها است.

  توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات رسیدگی کننده در مراجع حقوقی نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست. البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.

  تنظیم یک قراداد پیمان خوب چقدر زمان می‌برد؟

  زمان تنظیم یک قرارداد پیمان به عوامل مختلفی وابسته است که از آن جمله می توان به تخصص وکیل و نوع قرارداد در موضوعات مطرح شده فوق اشاره کرد.

  از دیدگاه وکیل کار 24، به هیچ قراردادی نمی توان واژه سهل و آسان اطلاق کرد، زیرا تمامی قراردادها از آن جایی که دو طرف قرارداد آن را امضا می نمایند باید تمامی جوانب در آن دیده شود.

  معمولا تنظیم یک قرارداد خوب با بررسی تمامی جوانب و موضوعات مطلوب نظر موکل طرف قرارداد، حدود یک هفته تا 10 روز نیاز به جمع بندی و بررسی های لازم و نگارش آن دارد و مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در حوزه حقوق قراردادها، با تجربه ای که در تنظیم انواع قراردادها کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

  برای جلوگیری از تبعات احتمالی تنظیم قراردادها، می توانید قبل از تنظیم آن، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل در حوزه فعالیت فوق، مراحل و مسیر تنظیم قرارداد خود را بررسی نمایید.

  قرارداد

  آیا برای تنظیم قرارداد پیمان و یا طرح شکایت یا دفاع از قرارداد منعقده، نیاز به استفاده از خدمات وکیل داریم؟

  به کرات اشاره کرده ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری و همچنین مسائل مربوط به دعاوی قراردادی، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات پیش پا افتاده ای باشد، پیچیدگی های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست، که موضوع تنظیم قرارداد یا دعاوی با منشاء قراردادها نیز از آن مستثنی نیست.

  از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکیل کار 24: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.

  اگر می خواهید تنظیم قرارداد یا طرح دعوا یا دفاع شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

  اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.

  نحوه تنظیم قرارداد و پشتیبانی به چه صورت خواهد بود؟

  مطمئنا تنظیم یک قرارداد خوب یا مطرح کردن هر دعوایی در حوزه قراردادها یا دفاع از آن، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی خواهد بود.

  در پرونده ها مختلف دیده شده که خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه ها، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دادخواست با قرار رد مواجه می گردد. یا بی توجهی به تنظیم قرارداد، تبعات جبران ناپذیری را برایش به همراه دارد و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱