کارفرما

 • عدم دریافت رسید پایان کار توسط کارفرما

  عدم دریافت رسید تسویه حساب پایان کار چه تبعاتی برای کارفرما دارد؟

  هر چند قانونگذار توجه خاصی به حقوق کارگران دارد و از این حیث قانون کار به گونه‌ای تنظیم شده است که در اغلب مواقع از این قشر زحمتکش جامعه دفاع نموده است اما در مواردی مانند عدم دریافت رسید تسویه…

 • کارگر معتاد

  آیا کارفرما می تواند کارگر معتاد را اخراج و یا حقوقش را پرداخت نکند؟

  قانون کار به عنوان قانونی حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما که به منظور احقاق حقوق کارگر و کارفرما تصویب شده است معیارش بیشتر در جهت حمایت از قشر کارگر می‌باشد. مبحث کارگر معتاد هم همین جا اهمیت می‌یابد.…

 • حقوق نقدی کارگر

  آیا کارفرما می تواند حقوق کارگر را نقدی پرداخت کند؟

  در قرارداد استخدامی که بر اساس قانون کار منعقد می‌شود کارگران با عنوان نیروی کار در مقابل اعمالی که برای کارفرما انجام می‌دهند بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون کار مستحق حق السعی و مزد می‌باشند. مزد کارگران می‌توانند…

 • کسر جریمه از حقوق

  آیا کارفرما می تواند جریمه را از حقوق کارگر کسر کند؟

  باید بدانیم که کارفرما به عنوان شخصی که کارگر را استخدام کرده است در مواردی می‌تواند از حقوق کارگر خود کسر نماید. گاهی کسر از حقوق کارگر با اطلاع کارگر صورت می‌گیرد و در مواردی نیز کسر از حقوق کارگر…

 • دفاع از حقوق کارفرما

  دفاع از حقوق کارفرما در اداره کار

  زمانی که موضوع روابط کاری مطرح می‌شود، به رابطه بین کارگر و کارفرما اشاره دارد که در قانون کار به اینگونه روابط نیز پرداخته شده است. در این قانون وظایفی برای کارفرما و کارگر تعریف شده است که هرکدام موظف…

 • مشاوره حقوقی کارفرما

  مشاوره حقوقی کارفرما

  روابط بین کارگر و کارفرما در قانون کار به صورت تخصصی پرداخته شده و به وظایف طرفین نیز اشاره شده است. زمانی که بحث رابطه کاری می‌شود منظور همان رابطه کارگری و کارفرمایی است. در روابطی که طرفین به تعهدات…

 • تنظیم فرم تسویه حساب برای کارفرما

  تنظیم فرم تسویه حساب

  در روابط کاری به احتمال فراوان در مورد تسویه حساب کارگر یا کارمند اطلاعاتی کم و بیش داشته باشید اما بهتر است بدانید که فرم تسویه حساب تحت شرایط خاص تنظیم می‌شود. منظور از روابط کاری در اینجا همان رابطه…

 • تسلیم قرارداد کار

  کارفرما نسخه ای از قرارداد به کارگر نمی دهد آیا کارگر می تواند شکایت کند؟

  حتما شما هم می‌دانید که کارگران قشر ضعیف و زحمتکش جامعه می‌باشند که بنابر زحمات خود حق الزحمه‌ بالایی را دریافت نمی‌کنند و حق و حقوقی نیز دارند. بخش بسیاری از کارفرمایان بر این باور هستند که کارگر حق بسیاری…

 • مدت قرارداد کاری

  کارفرما می‌ تواند در قرارداد مدت را تعیین کند؟

  در بررسی این موضوع که آیا کارفرما می‌تواند در قرارداد مدت تعیین کند باید بگوییم که قرارداد کار یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه حقوق کار و رابط میان کارگر و کارفرما به حساب می‌آید. به همین دلیل باید اطلاعات…

 • عیدی

  اخراج کارگران برای فرار از پرداخت عیدی

  در روابط کارگری و کارفرمایی همواره اختلافاتی وجود دارد که بروز اینگونه مسائل ممکن است از طرف کارفرما یا کارگر باشد. قانون کار به نحوی تنظیم شده است که جنبه حمایتی از کارگران دارد که البته در این زمینه نقد‌های…

دکمه بازگشت به بالا