کارفرما

 • ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی

  ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی | کارفرما

  طرح هر دعوایی نیازمند رعایت شرایط و ضوابط خاصی است. در واقع آیین و تشریفات اقامه دعاوی حقوقی باید رعایت شود تا مرجع رسیدگی درخواست افراد را مورد بررسی قرار دهد. در دعاوی کار که اختلاف بین کارگر و کارفرما…

 • بارگذاری مدارک کارفرما

  بارگذاری لوایح و مدارک در سامانه جامع اداره کار | کارفرما

  طرح دعاوی کار می‌تواند از طرف کارفرما و کارگر باشد. در قانون کار به طرفین دعوا اجازه داده شده است که در صورت پایمال شدن حقوق آن‌ها، اقدامات لازم برای ثبت شکایت را انجام دهند. اختلافات در روابط کار می‌تواند…

 • تنظیم و ارسال اظهارنامه

  تنظیم و ارسال اظهارنامه | کارفرما

  در روابط کار، گاهی ممکن است که کارگر تخافاتی را انجام دهد و به واسطه آن طرح دعوا از طرف کارفرما صورت گیرد. در همه دعاوی کار، طبیعتا شاکی، کارگر نیست و می‌تواند در مواردی نیز کارفرما به طرفیت شکایت…

 • عدم دریافت رسید پایان کار توسط کارفرما

  عدم دریافت رسید تسویه حساب پایان کار چه تبعاتی برای کارفرما دارد؟

  هر چند قانونگذار توجه خاصی به حقوق کارگران دارد و از این حیث قانون کار به گونه‌ای تنظیم شده است که در اغلب مواقع از این قشر زحمتکش جامعه دفاع نموده است اما در مواردی مانند عدم دریافت رسید تسویه…

 • کارگر معتاد

  آیا کارفرما می تواند کارگر معتاد را اخراج و یا حقوقش را پرداخت نکند؟

  قانون کار به عنوان قانونی حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما که به منظور احقاق حقوق کارگر و کارفرما تصویب شده است معیارش بیشتر در جهت حمایت از قشر کارگر می‌باشد. مبحث کارگر معتاد هم همین جا اهمیت می‌یابد.…

 • حقوق نقدی کارگر

  آیا کارفرما می تواند حقوق کارگر را نقدی پرداخت کند؟

  در قرارداد استخدامی که بر اساس قانون کار منعقد می‌شود کارگران با عنوان نیروی کار در مقابل اعمالی که برای کارفرما انجام می‌دهند بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون کار مستحق حق السعی و مزد می‌باشند. مزد کارگران می‌توانند…

 • کسر جریمه از حقوق

  آیا کارفرما می تواند جریمه را از حقوق کارگر کسر کند؟

  باید بدانیم که کارفرما به عنوان شخصی که کارگر را استخدام کرده است در مواردی می‌تواند از حقوق کارگر خود کسر نماید. گاهی کسر از حقوق کارگر با اطلاع کارگر صورت می‌گیرد و در مواردی نیز کسر از حقوق کارگر…

 • دفاع از حقوق کارفرما

  دفاع از حقوق کارفرما در اداره کار

  زمانی که موضوع روابط کاری مطرح می‌شود، به رابطه بین کارگر و کارفرما اشاره دارد که در قانون کار به اینگونه روابط نیز پرداخته شده است. در این قانون وظایفی برای کارفرما و کارگر تعریف شده است که هرکدام موظف…

 • مشاوره حقوقی کارفرما

  مشاوره حقوقی کارفرما

  روابط بین کارگر و کارفرما در قانون کار به صورت تخصصی پرداخته شده و به وظایف طرفین نیز اشاره شده است. زمانی که بحث رابطه کاری می‌شود منظور همان رابطه کارگری و کارفرمایی است. در روابطی که طرفین به تعهدات…

 • تنظیم فرم تسویه حساب برای کارفرما

  تنظیم فرم تسویه حساب

  در روابط کاری به احتمال فراوان در مورد تسویه حساب کارگر یا کارمند اطلاعاتی کم و بیش داشته باشید اما بهتر است بدانید که فرم تسویه حساب تحت شرایط خاص تنظیم می‌شود. منظور از روابط کاری در اینجا همان رابطه…

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱