خدمات کار و کارگری

بررسی و مطالعه اوراق از شعب ادارات کار در سامانه وزارت کار

 • سالانه اوراق مختلفی برای رسیدگی به وزارت کار ارائه می‌شود که بیشتر آن‌ها در رابطه با اختلاف بین کارفرمایان و کارگران است. اوراق ثبت شده می‌تواند پیرامون ثبت شکایات و یا این که در ارتباط با امور اداری باشد.

  رسیدگی به دعاوی کار یعنی دعاوی بین کارفرما و کارگر به شیوه تخصصی در اداره کار انجام شده و به تبع آن شاهد ارائه اوراق گوناگونی در این زمینه هستیم. از جمله اوراق پر کاربرد در شعب ادارات کار می‌توان به دادخواست و لایحه اشاره نمود.

  لوایح و دادخواست‌هایی که برای رسیدگی به اداره کار ارجاع داده می‌شوند، غالبا در رابطه با اختلاف به وجود آمده بین کارفرما با کارگر است. حل اختلاف بین این دو گروه در قانون کار پیش بینی شده است و مراجع خاصی رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

  به جهت آن که دعاوی کار جز در مواردی که قانونگذار استثنا کرده در دو مرحله بدوی و تجدید نظر رسیدگی شده، اوراق متعدد تنظیم و به مراجع ذی صلاح در اداره کار سپرده می‌شود.

  دادخواست به عنوان پرکاربردترین اوراق در طرح دعاوی کار به شمار رفته که از طریق آن، کارگر و کارفرما می‌توانند شکایات خود را در آن تنظیم کنند.

  همانطور که در مراجع قضایی، رسیدگی به دعاوی حقوقی تنها از طریق دادخواست انجام می‌شود، بررسی دعاوی کار نیز به همین روال بوده و مراجع تخصصی اداره کار برای آن که به شکایات کارفرما یا کارگر رسیدگی کنند، لازمه آن ارائه دادخواست در زمان مناسب است.

  البته تنها اوراقی که به شعب اداره کار ارجاع داده می‌شود، تنها به دادخواست محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به لوایح دفاعیه نیز اشاره نمود که با هدف دفاع از حقوق طرفین دعوا تنظیم می‌شود.

  ثبت دادخواست و لایحه و سایر اوراق مربوطه امروزه به صورت الکترونیک و از طریق سامانه وزارت کار انجام می‌شود. طرفین دعوا برای آن که دادخواست و سایر اوراق مربوطه را به اداره کار تحویل دهند، می‌توانند به سامانه جامع روابط کار مراجعه کنند و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات کار نیست.

  لازم به ذکر است که گاها بسیاری از اوراق مرتبط با طرح دعاوی کار، نیاز به بررسی مجدد و به نحوی اصلاح دارند و تنظیم متن آن‌ها به طرزی صورت گرفته که حاوی مشکلات فراوان بوده و در این صورت باید برای این امر به وکیل متخصص دعاوی کار مراجعه کنید و از او بخواهید که نواقص موجود در لایحه و دادخواست شما را بررسی کند.

  البته امکان بررسی و مطالعه اوراقی که به شعب اداره کار ارسال می‌شود، به صورت تخصصی در سامانه وکیل کار 24 انجام می‌گردد.

  انواع اوراق شعب ادارات کار

  به طور کلی اوراقی که در شعب مختلف ادارات کار مورد بررسی قرار می‌گیرند، به دو دسته ادارای و غیر اداری تقسیم بندی می‌شوند. اوراق اداری که وضعیت آن‌ها مشخص است و در مورد موضوعات عادی رسیدگی در اداره کار محسوب می‌شوند. اما اوراق غیر اداری، نیازمند بررسی تخصصی داشته و در واقع اوراقی هستند که به منظور طرح دعاوی کار از آن‌ها استفاده می‌شود.

  اوراقی که از آن‌ها برای طرح دعوا کار استفاده می‌شود، می‌توان به دادخواست و لایحه اشاره نمود. در واقع همان اوراقی که در مراجع قضایی کارایی داشته و اصحاب دعوا از آن‌ها برای ثبت شکایات خود به کار می‌گیرند، در دعاوی بین کارگر و کارفرما نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  اوراق غیر اداری دعاوی کار، تنظیم آن‌ها نیازمند داشتن تخصصی کافی بوده و در واقع مقرراتی که برای نگارش آن‌ها در قانون وضع شده و شیوه نگارش خاصی دارند، در ثبت دعاوی بین کارگر و کارفرما نیز باید شرایط خاص و اصول آن‌ها رعایت شود.

  دادخواستی که قرار است از طرف کارفرما و یا کارگر تنظیم شود، باید نگارش متن آن به همان شکلی صورت گیرد که در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.

  البته که قانون آیین دادرسی کار نیز به شیوه نگارش دادخواست اشاره نموده که در هر صورت در زمان تنظیم بایستی کلیه مقررات تعیین شده اعمال گردد. نحوه تنظیم دادخواست از آن جهت اهمیت دارد که در صورت وجود نواقصی در متن آن، مرجع اداره کار، رسیدگی به این اوراق را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد.

  جدای از دادخواست که برای آغاز بررسی شکایات کارگر و کارفرما در اداره کار، نیاز است تا ارائه شود، اوراق دیگری چون لایحه تنظیم شده و برای رسیدگی به مرجع تخصصی اداره کار ارسال می‌شود. بررسی اوراق خاص دعاوی اداره کار در دو مرجع هیات تشخیص و هیات حل اختلاف انجام می‌شود.

  در هر صورت به جهت آن که نوشتن متن اوراق مرتبط با شعب اداره کار، لازم است تا قواعد حقوقی در آن رعایت شود، در صورت عدم رعایت اصول نگارشی، می‌تواند باعث شود تا شعبه مربوطه در اداره کار، ترتیب اثری به اوراق تنظیم شده ندهند.

  ناگفته نماند که قراردادهای کاری که بین کارفرما و کارگر نیز تنظیم شده در شعب تخصصی اداره کار که در قانون به این امور اختصاص داده شده، بررسی می‌شوند.

  اوراق قضایی در سامانه وزارت کار

  اهداف بررسی و مطالعه اوراق شعب اداره کار

  اوراقی که مرتبط با ثبت شکایت و طرح دعوا در اداره کار هستند، باید شیوه تنظیم متن آن منطبق با اصول نگارشی اوراق قضایی باشد. همانطور که ارائه دادخواست به محاکم دادگستری حقوقی، نیازمند این است که اصول و قواعد قانونی در آن رعایت شود. اوراقی که برای رسیدگی به دعاوی کارفرما و کارگر انجام می‌شوند، همان اوراق قضایی پرکاربرد در دادگاه‌ها بوده که طرفین دعوا از آن‌ها استفاده می‌کنند.

  در واقع، با توجه به این که مقررات زیادی برای تنظیم انواع دادخواست حقوقی در قانون بیان شده است، در رابطه با تنظیم دادخواست دعاوی کار نیز رعایت همان اصول و شیوه ضروری است. شعب هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مرجع عادی در اداره کار محسوب نمی‌شوند که بررسی اوراق اداری در دستور کار آن‌ها باشد.

  بلکه این هیات‌ها متشکل از مراجع اداری و همچنین قضایی بوده که بررسی شکایات مرتبط با روابط کار را در دستور کار خود قرار می‌دهند. از این رو باید آیین و تشریفاتی که برای اقامه دعاوی حقوقی در دادگاه رعایت می‌شود، در مراحل دادرسی کار نیز رعایت شود.

  تنها تفاوت طرح دعاوی کار با سایر دعاوی حقوقی در مراجع رسیدگی به این دعاوی بوده که طبق ماده 158 قانون کار، باید در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، بررسی شوند.

  در هر صورت همه این مسائل سبب شده تا اوراق ارسال شده به شعب اداره کار خصوصا شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما، نحوه نگارش متن آن‌ها با اصول و قواعد حقوق تطابق داشته باشد.

  حال در این صورت ممکن است سوال شود که چه اهدافی در راستای بررسی و مطالعه اوراق شعب اداره کار وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، ذکر این نکته ضروری است که در صورت عدم تنظیم اوراقی چون دادخواست و لایحه، شعب مربوطه در اداره کار می‌توانند اوراق ثبت شده را رد نموده و از طرفین دعوا بخواهند که برای اصلاح آن‌ها اقدام کنند.

  در این صورت، دادخواستی که کارفرما و یا کارگر تنظیم نموده و حاوی نواقصی در نگارش متن آن است، مجددا باید اصلاح شده و تقدیم هیات تشخیص یا حل اختلاف گردد. چنانچه اوراق ارسالی به اداره کار برای ثبت شکایت بین کارگر و کارفرما، بررسی و اصلاح اوراق مربوط باید به وکلای متخصص در حوزه اداره کار و سایر متخصصین این حوزه سپرده شود.

  هدف از بررسی و مطالعه اوراق ارسال به شعب تخصصی دادرسی اداره کار، این است که محتویات اوراق تنظیم شده از قبل با در نظر گرفتن جوانب حقوقی، مورد بررسی قرار گیرد.

  در صورت وجود نواقص و اشکالاتی در اوراق نگارش شده، با بررسی و مطالعه آن، نواقص موجود برطرف شده و در این صورت برگه دادخواست و یا لایحه در شرایط بهتری به اداره کار ارسال می‌شود.

  بنابراین می‌توان گفت که اهداف بررسی مجدد اوراق مورد استفاده در اداره کار، رفع نواقص شکلی و با ماهوی موجود در برگه تنظیم شده بود و در این صورت اگر دادخواست تنظیم شده مطابق با اصول دادخواست نویسی نگارش نشده و یا هر ایراد دیگری در آن وجود داشته باشد، با مطالعه مجددی که صورت می‌گیرد، مشکلات آن رفع می‌شود.

  بررسی و مطالعه اوراق اداره کار

  بررسی و مطالعه دادخواست بدوی اداره کار

  رسیدگی به دعاوی کار می‌تواند در دو مرحله بدوی و تجدید نظر انجام شود. این موضوع مستفاد از ماده 6 آیین دادرسی کار است و طبق این ماده، رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار ابتدا در مرحله بدوی و در صورت اعتراض طرفین دعوا به رای صادر شده، بررسی پرونده در مرحله تجدید نظر انجام می‌گیرد.

  رسیدگی به خواسته کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار مستلزم ارائه دادخواست است و به مانند سایر دعاوی حقوقی، اصل بررسی دعاوی کارگری و کارفرمایی، تنظیم دادخواست و ثبت آن از طریق سامانه جامع روابط کار است.

  به موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی کار، رسیدگی به شکایاتی که از طرف کارفرما و کارگر در مراجع حل اختلاف اداره کار، مطرح می‌شوند، منوط به تسلیم دادخواست است.

  البته لازم به ذکر است که طرفین دعاوی کار که اقدام به تنظیم دادخواست می‌کنند، تنها کارفرما و کارگر نیستند، بلکه کارآموزان، قائم مقام و یا نمایندگان قانونی کارفرما و کارگر نیز می‌توانند طرف این دعاوی قرار گیرند.

  با توجه به این که رسیدگی شکایات کار در دو مرحله صورت می‌گیرد، در این صورت دادخواستی که در مرحله اول تنظیم و به ثبت می‌رسد، دادخواست بدوی گفته می‌شود.

  دادخواست بدوی بعد از آن که تنظیم و به اداره کار وصول شد، رسیدی به تنظیم کننده یعنی خواهان داده می‌شود که در آن مشخصات خواهان و خوانده عنوان می‌شود. تصور کنید که دادخواست بدوی، تنظیم شده و برای شروع فرآیند دادرسی کار به هیات تشخیص ارسال شده است.

  اگر متن دادخواست ایراداتی داشته باشد که تنظیم کننده، نکات و اصول مورد نظر را در آن رعایت نکرده باشد، نیازمند اصلاح و بررسی مجدد دادخواست می‌باشد.

  در واقع هیات‌های حل اختلاف، اوراق ارسال شده را با دقت کامل بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده نواقصی در برگه دادخواست، اقدام به رد آن می‌کنند. در این صورت باید از یک وکیل ماهر در حوزه حقوق کار، درخواست کنید که دادخواست شما را مطالعه کند و ایرادات موجود در اوراق تنظیمی را رفع کند.

  نگارش دادخواست بدوی اداره کار باید بر اساس نکات و شرایط ماده 31 قانون آیین دادرسی کار باشد. بدین صورت که متن دادخواست حتما به زبان فارسی بوده و ثبت شکایت طرفین حتما بر روی برگه‌های مخصوص چاپی صورت گیرد. مشخصات خواهان دعوا باید به درستی نوشته شود.

  مشخصات خوانده نیز به همان شیوه لازم است که به صورت صحیح نوشته شود. در صورتی که تنظیم دادخواست بدوی از طرف کارگر انجام شده و طرف مقابل دعوا کارفرما است، مشخصات مربوط به اقامتگاه خوانده می‌بایست در رابطه با کارگاه باشد.

  علاوه بر این که خواسته خواهان باید در برگه دادخواست به صورت شفاف بیان شود. در نهایت با تنظیم متن دادخواست بدوی، خواهان برگه را امضا نموده و در سامانه جامع اداره کار ثبت می‌کند.

  بررسی تخصصی اوراق توسط وکیل

  بررسی و مطالعه دادخواست تجدیدنظر اداره کار

  بررسی و مطالعه اوراق از شعب اداره کار تنها به دادخواست تنظیم شده در مرحله بدوی محدود نمی‌شود، یلکه بررسی این اوراق در مرحله تجدید نظر نیز انجام می‌شود.

  در صورتی که هیات تشخیص بر اساس اوراق ارائه شده و همچنین مدارک و مستندات موجود در پرونده، رای را صادر کرد، در مهلت قانونی برای طرفین دعوا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

  پر واضح است که در مهلت مقرر، دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشود، رای هیات تشخیص قطعی محسوب شده و همان رای اجرا می‌گردد.

  شعبه‌ای از اداره کار که قانونا صلاحیت رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی را دارد، هیات حل اختلاف است که در این مرحله حکمی که صادر شده، قطعی و لازم الاجرا محسوب می‌شود و از این حیث دادخواست باید به شیوه خاصی تنظیم شود که در هر صورت رای هیات تشخیص نقض شده و حکم جدیدی در این زمینه صادر می‌شود.

  در هر صورت این احتمال وجود دارد که متن دادخواست تجدید نظر نیز حاوی اشکلاتی بوده و به تبع آن نیاز به اصلاح و بررسی مجدد داشته باشد. در صورتی که تجدیدنظر خواه اقدام به تنظیم دادخواست نموده و درخواست او به هیات حل اختلاف، ارسال گردید، اگر متن دادخواست بر خلاف شیوه اصولی و قانونی آن تنظیم شد، این اوراق رد شده و باید مجددا اصلاحاتی در آن انجام شود.

  در این شرایط برای آن که مجددا دادخواست شما توسط مقام رسیدگی کننده، رد نشود و مستقیما پرونده وارد جریان دادرسی شود، از یک وکیل با تجربه درخواست کنید که متن دادخواست شما را با دقت کامل مطالعه نموده و مشکلات آن را برطرف نماید.

  اگر اوراق مرتبط با دادرسی کار توسط وکلا متخصص و مجرب تنظیم شود، دیگر امکان رد دادخواست شما در بسیاری از مواقع وجود نداشته و در این شرایط، رسیدگی به خواسته متقاضی در زمان مناسبی انجام شود. رد شدن دادخواست ارسال شده سبب طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی کار شده و در این صورت اطاله دادرسی در این دعاوی به وجود می‌آید.

  این مشکلات به طور معمول زمانی به وجود می‌آید که کارگر و یا کارفرما، شخصا برای تنظیم دادخواست تجدید نظر اقدام نموده و به دلیل آن که نگارش اوراق قضایی مورد استفاده در اداره کار، نحوه نوشتن آن‌ها نیازمند مهارت خاص حقوقی است، متن اوراق به درستی نوشته می‌شود.

  در واقع اگر شخصی که قصد تجدید نظرخواهی نسبت به رای هیات تشخیص را دارد، باید صفر تا صد تنظیم دادخواست را بر عهده وکلا دادگستری مجرب و کاربلد در حوزه دعاوی کار قرار دهد تا با رد شدن دادخواست و سایر مشکلات در فرآیند دادرسی مواجه نشود.

  بررسی و مطالعه لوایح اداره کار

  علاوه بر دادخواست که لازمه رسیدگی به خواسته کارفرما و کارگر و سایر اصحاب دعاوی اداره کار، ارائه آن به شعب هیات تشخیص و یا هیات حل اختلاف است، در موارد ضروری نیز ارائه لوایح دفاعیه به اداره کار انجام می‌شود.

  تنظیم لایحه با هدف دفاع از حقوق کارفرما و یا کارگر انجام شده که می‌تواند در تعیین سرنوشت دعوا نقش به سزایی داشته باشد.

  تنظیم لایحه به مراتب تخصصی‌تر از دادخواست به شمار می‌رود و در واقع نگارش آن تنها از سوی وکلا دادگستری بر می‌آید. به غیر از حقوقدانان و وکلا، نمی‌توان تهیه و تنظیم هیچ اوراق قضایی را بر عهده اشخاص دیگر قرار داد.

  در این صورت اگر در انجام مراحل دادرسی کار، وکیل داشته باشید، نگارش لایحه توسط وکیل شما انجام می‌شود ولی در صورت که شخصا به طرح دعوا در اداره کار اقدام کرده‌اید، بهتر است که نگارش متن لایحه دفاعیه را به وکیل متخصص بسپارید.

  در بررسی لوایح اداره کار، بسته به این که متن لایحه به چه نحوی تنظیم شده است، در صورت نیاز باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در صورتی که متن لایحه مشکلات فراوانی دارد، باید مجددا لایحه دیگری در این زمینه تنظیم کنید و به مراجع حل اختلاف اداره کار ارسال نمایید.

  اوراق اداره کار

  رسیدگی به اوراق دعاوی کار در کدام شعب وزارت کار انجام می‌شود؟

  در اداره کار، شعب مختلفی برای رسیدگی به امور خاص تعبیه شده و در واقع هر بخش، رسیدگی به موضوعات مشخصی را انجام می‌دهند. بررسی دادخواست و سایر اوراق مرتبط با دعاوی کار تنها در دو شعبه هیات تشخیص و هیات حل اختلاف انجام می‌شود.

  طبق قانون کار، دو شعبه مزبور، وظیفه رسیدگی به امور اختلافی بین کارگر و کارفرما را بر عهده داشته و به نحوی مرجع تخصصی برای بررسی دعاوی بین کارگر و کارفرما به شمار می‌روند. اوراقی که در رابطه با دعاوی کار هستند، رسیدگی تخصصی آن‌ها تنها در مرجع اداره کار انجام شده و شعب دیگری در این زمینه ورود پیدا نمی‌کنند.

  کارگر و یا کارفرما که قصد طرح دعوا و پیگیری آن را در اداره کار داشته باشند، باید اوراق تنظیمی خود را به شعب مزبور ارائه کنند. البته ثبت اوراق مورد نیاز در دعاوی کار از قبیل دادخواست و لایحه، به صورت الکترونیک و از طریق سامانه جامع اداره کار صورت می‌گیرد.

  شکایت کارفرما یا کارگر در ابتدا مورد بررسی در هیات تشخیص قرار می‌گیرد و با بررسی پرونده، این هیات رای مقتضی را صادر می‌کند. بعد از صدور حکم، این احتمال وجود دارد که کارگر یا کارفرما که رای صادره را مطابق با خواسته خود در نظر نگیرند، تقاضای رسیدگی مجدد داشته باشند. بررسی مجدد پرونده نیز در هیات حل اختلاف انجام می‌گیرد.

  با ارائه درخواست تجدید نظر خواهی در زمان مقرر که حدودا دو هفته بعد از صدور رای بدوی است، دوباره شعبه دیگری از اداره کار، بررسی تخصصی اوراق مربوطه را در دستور کار خود قرار می‌دهد. بررسی اوراق دعاوی کار می‌تواند در دور مرحله صورت گرفته که البته در مواردی نیز بررسی یک مرحله و تنها در شعبه هیات تشخیص انجام خواهد گرفت.

  در قانون کار به غیر از دو شعبه مزبور، مرجع دیگری صلاحیت رسیدگی به دعاوی کار را ندارد و تنها شعب تخصصی رسیدگی کننده به شکایات بین کارفرما و کارگر ، در مرحله نخستین یا بدوی، هیات تشخیص و در مرحله دیگر آن، هیات حل اختلاف می‌باشد.

  مطالعه و بررسی تخصصی اوراق مرتبط با اداره کار

  چنانچه دادخواست و لایحه‌ای برای در جریان پرونده شکایت از کارفرما و یا کارگر، تنظیم شده است که به دلایل مختلف، این اوراق نیاز به اصلاح و تغییراتی دارد، می‌توانید بررسی این موضوع را بر عهده سامانه وکیل کار 24 قرار دهید.

  وکلای این سامانه به صورت تخصصی، ابتدا اوراق تنظیم شده را مطالعه می‌کنند و سپس اگر ایراداتی در آن وجود داشته باشد، نواقص موجود بررسی خواهند کرد.

  جدای از بررسی و مطالعه اوراق مرتبط با اداره کار، صفر تا صد نوشتن متن اوراقی چون دادخواست و لایحه، توسط تیم حقوقی ما انجام می‌شود که در هر صورت اگر تمایل دارید که دادخواست و لایحه شما، قبل از ارسال به اداره کار، به شیوه تخصصی بررسی شود، برای ثبت سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱