قرارداد کار

معایب و تبعات قانونی عدم انعقاد قرارداد کار با کارگاه چیست؟

 • ممکن است برای شما هم رخ داده باشد که برای مدت زمانی در کمپانی شخصی آشنا یا دوست یا همکار سابق مشغول به انجام کار شده باشید. به علت اعتماد به این شخص، بر روی معاهده کار خویش تاکید ننموده‌اید یا حتی گاهی بدون داشتن معاهده، مشغول به انجام کار بوده‌اید.

  حال آن‌ که بعد از گذر مدت زمانی ملزم شده‌اید کار خود را ترک گویید و به دلیل آن که معاهده‌ای در کار نبوده است، حق و حقوقی به شما پرداخت نگردد.

  تفاوتی ندارد که شما کارگر هستید و یا آن که کارفرما، در اختیار داشتن قرارداد کار به صورت کتبی برای شما امری ضروری خواهد بود. معاهده منجر خواهد گشت تا کارکنان و پرسنل یک مجموعه با انگیزه‌ای دو چندان و اعتماد بیشتری به روند کار خود ادامه دهند.

  حال آن که از سویی دیگر کارفرمایان نیز نگران این امر نخواهند بود که، کارکنان آن‌ها به علت بی اعتمادی، از کار خود بزنند.

  متاسفانه پرسنل و کارفرمایان بسیاری می‌باشند که به علت نداشتن معاهده‌ای معتبر با مشکلات عظیم و دشواری رو به رو گشته‌اند. ما در این متن از خود مایل هستیم تا شما را با معایب و تبعات قانونی عدم انعقاد قرارداد کار با کارگاه آشنا نماییم.

  قرارداد کار چیست؟

  خب، بهتر است بگوییم که ماده‌ی هفت قانون کار قرارداد کار را این چنین تعریف نموده است:

  قرارداد کار عبارت است از یک معاهده‌ای کتبی و یا آن که شفاهی که بنابر آن کارگر در برابر اخذ حق العمل، امری را برای مدت زمانی موقت و یا ‌آن ‌که مدّت زمانی غیر موقت برای کارفرما به انجام می‌رساند.

  در تمامی قراردادهای کاری، دو سو به چشم می‌خورد. در یک سوی معاهده کارفرما و در سوی دیگر کارگر یا کارمند واقع می‌شود. بنابر تعریف ماده‌ دو قانون کار، کارگر فردی حقیقی یعنی یک انسان تعریف گردیده است که به خواست از جانب کارفرما، کاری را به انجام می‌رساند و در برابر به انجام رساندن این کار، مزد اخذ می‌کند.

  حال آن که این مزد خواهد توانست، به گونه‌ روزانه یا آن که هفتگی و همچنین ماهانه باشد. حال آن که در مقابل این معاهده، کارفرما می‌تواند یک شخصی حقوقی و یا آن که حقیقی باشد.

  به عبارتی، هم شخص و هم یک کمپانی می‌توانند تحت عنوان کارفرما نقش ایفا کنند. بنا بر قانون کار، ارتباط بین کارگر و کارفرما، با منعقد کردن قرارداد کار بین کارگر و نیز کارفرما رسمیت پیدا می‌کند.

  از این جهت با اکتفا به تعاریف قانون کار، این معاهده معین محسوب می‌گردد. از منظر حقوقی، معاهده معین معاهده‌ای است که موقعیت و چهارچوب آن ضمن قانون تعریف گردیده و برخلاف بعضی از شرایط موجود ضمن آن، نمی‌توان توافق نمود.

  قرارداد همکاری

  بستن معاهده‌ دقیق میان کارمند و کارفرما چه مزیت هایی را به همراه دارد؟

  منعقد نمودن معاهده‌ کار دقیق و منظم و تخصصی میان کارگر و کارفرما می‌تواند مزیت‌های بی‌شماری را برای دو طرف قرارداد به همراه خود داشته باشد:

  • پیشگیری از باخت دعوا در آتی.
  • پیشگیری از طولانی مدت گردیدن دعوا در آتی.
  • پیشگیری از اختلاف نظرهای قضایی که ممکن است، رخ دهد.
  • پیشگیری از اتلاف هزینه‌های بسیار زیاد در آینده‌ای نه چندان دور.

  آیا عقد معاهده‌ کار برای کارفرمایان حائز اهمیت است؟

  بعضی از کارفرمایان هستند که با نبستن معاهده‌ی کار با کارمندان خود یا امضای معاهده سفید این تفکر را در سر دارند که ضمن این معامله سوده برده‌اند. حال آن که این فکر کاملا اشتباه و غلط است.

  چرا که به هنگامی که کارمند معاهده نداشته باشد و یا آن که معاهده سفید امضاء داشته باشد، هر نوع پرداختی کارفرما به کارمند خود خواهد توانست مکان شکایت کارمند واقع شود.

  به عنوان نمونه چنانچه که کارفرما کلیه‌ حقوق، مزیت‌ها، اضافه کار و غیره کارگر یا کارمند را به گونه‌ای یکجا، بدون به ثبت رساندن ضمن معاهده معین به حساب او واریز نماید، کارگر یا آن که کارمند خواهد توانست این ادعا را داشته باشد که کلیه‌ واریزی‌های وی، تنها به عنوان حقوق پایه بوده است و در ارتباط با دیگر مزیت‌ها از کارفرمای خود شکایت به عمل آورد.

  موارد بیان گردیده در قسمت فوقانی این متن از خود در وکیل کار 24 تنها قسمتی از عواقب و عدم عقد معاهده میان کارفرما و کارکنان می‌باشد. مشکلات عدیده به سزایی در این میان به وجود خواهد آمد که بی‌شمار است.

  شروط اصلی در بستن قرارداد کار چه می‌باشد؟

  تردیدی نیست که طی منعقد نمودن معاهده کار، شرایط اصلی و اساسی و نکات صحت حقوقی می‌بایست مورد نظر واقع شود. در این رابطه قانون مدنی به همراه قانون کار در مجموع حاوی وجوه مشترکی همانند اختلاف ضمن سن قانونی می‌باشد.

  • قصد و رضای دو طرف در انعقاد قرارداد کار.
  • برخورداری از مشروعیت جهت عقد معاهده.
  • مشخص بودن عنوان به هنگام عقد قرارداد.
  • اهلیت دو طرف در انعقاد قرارداد کار.

  عواقب عدم عقد قرارداد با کارکنان خود چیست؟

  بله درست است در موقعیت‌های فعلی به علت خیل عظیم فارق التحصیلان ضمن رشته‌‌های گوناگون و چهارچوبی که در بازار کسب و کار و فرصت‌های شغلی به چشم می‌خورد، گروه بسیاری از جویندگان کار ترجیح می‌دهند فقط یک شغل را برای خود پیدا کنند.

  از سویی دیگر بعضی از کارفرمایان این موقعیت یعنی آن که عدم انعقاد معاهده را به نفع خود تلقی می‌کنند و چنین گمان می‌کنند امتناع و دوری از عقد معاهده با پرسنل و کارکنان خویش برای آن‌ها یک فرصت را مهیا می‌نماید که به هر هنگام و ضمن هر گونه موقعیتی که مایل بودند با کارکنان خود قطع همکاری نمایند، بدون آن که از منظر قانونی هیچ گونه مسئولیتی متوجه حال آن‌ها گردد.

  بستن قرارداد

  فرآیند انجام شکایت چگونه است؟

  بهتر است جوانب گوناگون قرارداد کار و معایب و تبعات قانونی عدم انعقاد قرارداد کار با کارگاه را بررسی نماییم. سپس به سوی فرآیند انجام شکایت رهسپار شویم.

  حال آن که رابطه همکاری میان کارگر و کارفرما تنها وابسته به معاهده نیست و ادعای کارگر و وجود شاهد و حتی در اختیار داشتن رسید حقوقی می‌تواند این ادعا را به مرحله اثبات رساند.

  در ادامه آنچه که برای کارفرما باقی خواهد ماند اضرار مالی بی‌شمار خواهد بود. معاهده همکاری میان کارگر و کارفرما بیشتر از آن که مزایایی برای کارگر محسوب گردد می‌تواند یک اهرم حمایتی را برای کارفرما رقم زند.

  عدم انعقاد قرارداد میان کارگر و کارفرما می‌تواند معایب و عواقب جبران ناپذیری را با خود به همراه آورد.

  1. ابتدایی ترین مشکل مقرراتی که به دلیل عدم منعقد نمودن معاهده بین کارگر و کارفرما رقم می‌خورد این است که عدم وجود معاهده که تاریخ آغاز و اتمام همکاری را به گونه‌ای دقیق معین ننماید از منظر قانونی به معنای همکاری همیشگی بوده و کارفرما نخواهد توانست به هیچ عنوان کارگر خود را در روند انجام کار اخراج نماید.
  2. ضمن آن که هنگامی که معاهده معینی میان دو طرف وجود نداشته باشد که جزییات مربوط به حق الزحمه‌ها را معین نماید کارگر خواهد توانست پس از قطع همکاری هر نوع ادعایی را در ارتباط با مقدار پرداختی ها مطرح نموده و بنا بر آن طرح شکایت نماید.

  به عنوان نمونه چنانچه معاهده‌ای میان دو طرف به مرحله انعقاد نرسد، یعنی عدم عقد معاهده مبنای کار واقع شود کارگر خواهد توانست ادعا نماید؛ کلیه‌ پرداختی‌های کمپانی به من تحت عنوان حقوق پایه بوده است و دیگر مزیت‌ها چون اضافه کاری، تعطیل کاری یا حق اولاد و حق مسکن نیز تادیه نگردیده است.

  مدارک لازم جهت انجام شکایت چیست؟

  عدم عقد قرارداد احتمال باخت در دعاوی مالی و همچنین حقوقی بین کارگر و کارفرما را برای کارفرما بیشتر می‌کند. ضمن آن که واقع گشتن در روندی که کارفرما اسناد اندکی برای اثبات حقانیت خویش دارد. هزینه‌های به سزایی را چون هزینه‌های وکیل و غیره را برای کارفرما ایجاد خواهد نمود.

  حال آن که شما چنانچه که مایل باشید، از کارگر یا کارفرمای خود شکایت به عمل آورید؛ میبایست یا به اداره ی کار مراجعه کنید و یا آن که به طریق اینترنتی و مراجعه به وب سایت وزارت کار شکایت خود را به عمل آورید.

  توجه داشته باشید به هنگام طرح شکایت لازم است برخی از اسناد و مدارک را در ابتدا احراز هویت با خود به همراه داشته باشید. البته که لازم است در ابتدا مدنظر قرار دهید، شکایت خود را در چه زمینه‌ای طرح کنید. زیرا به این هنگام خواهد بود که می‌توانید اسناد و مدارک مربوطه را تهیه کنید.

  عنوان دیگر که باید به هنگام طرح شکایت مورد توجه قرار دهید این است که قضات که ضمن دعواهای حقوقی میان کارگر و کارفرما است. اغلب به سوی کارگران متمایل می‌شوند و به علت آن که، قشر ضعیف جامعه آن‌ها را می‌دانند در تصمیم‌گیری چنانچه که کارفرما اسناد و مدارک کافی به منظور اثبات ادعای خود نداشته باشد به نفع کارگر رأی خواهند داد.

  با توضیحات بیان گشته در قسمت فوقانی کارفرمای محترم به منظور حفظ حق و حقوق خویش و کارگران بهتر است در راستای عقد قرارداد گام گذارند.

  هزینه تمام شده تنظیم شکایت چقدر است؟

  درست است،‌ انجام هر یک از امور نیازمند صرف هزینه است. قطعا که طرح دعوی در این بخش هم نیازمند صرف هزینه است. درست است، طرح دعوی در این رابطه هزینه بسیاری را به خود اختصاص نخواهد داد. (در زمینه‌ اخذ فرم دادخواست)

  شما چنانچه که مایل باشید، به جهت طرح دادخواست وکیل در اختیار داشته باشید، می‌بایست هزینه‌ای را به جهت انجام این امر صرف نمایید. از این جهت بهتر است این امر را از خاطر خود نبرید.

  امضای قرارداد

  آیا برای این شکایت نیاز به وکیل است؟

  بله، درست است بسیاری از کارفرمایان به همراه کارگران با وجود دارا بودن سابقه و پیشینه‌ی کاری، باز هم از بسیاری قوانین منوط بر معاهدات کار آشنا نمی‌باشند.

  حال چه می‌شود کرد؟ یکی از موارد بسیار مهمی که در زمینه‌ همکاری کارگر و کارفرما به چشم می‌خورد عدم انعقاد قرارداد میان آن دو می‌باشد. گاهی همین عدم انعقاد قراردادها میتواند اضرارهای بسیاری را به کارفرما و نیز کارگران وارد نماید.

  حال چگونه یک کارگر یا کارفرما می‌تواند بدان چه که از جمله حق و حقوق وی است دست پیدا کند. لزوما قابل ذکر می‌باشد که شما تنها با یک مشاوره سهل و آسان با وکیل پایه یک دادگستری می‌توانید از بروز بسیاری از مشکلات در آینده پیشگیری به عمل آورید.

  از این جهت ما به شما دوستان عزیز پیشنهاد می‌نماییم که به جهت بیان مشکلات خود و پیگیری آن با یک وکیل مشورت به عمل آورید.

  ما در این قسم یک دلیل برای سخنان خود داریم. حال آن که یک وکیل متخصص کار با بسیاری از امور و قوانین نیز ضوابط کار آشنا هستند. به گونه‌ای که شما نمی‌توانید فردی را در این زمینه پیدا کنید که بتواند به امور شما رسیدگی کند.

  نحوه پشتیبانی و شکایت تنظیم شده چگونه است؟

  حال آن که چگونه می‌توان شکایت مطرح شده را پشتیبانی و تنظیم نمود؟ شما موظف هستید، به جهت به نتیجه رسیدن در دعاوی مطروحه آن را پیگیری نمایید. پس بهتر است در ابتدا شکایت خود را طرح نموده و سپس آن را پیگیری کنید.

  نگران نباشید چنانچه که شما بخواهید انجام امور خود را به یک وکیل واگذار نمایید، او نیز دعاوی مربوطه را پیگیری خواهد نمود. حال چنانچه که خود مایل باشید شکایت را طرح کنید، می‌بایست خود دعاوی را ضمن وزارت کار و نیز شورای حل اختلاف پیگیری نمایید.

  بهتر است در پایان این متن از خود چنین بیان داریم که شما می‌توانید تمامی جوانب را در قرارداد و انجام کار با کارفرما یا کارگر رعایت فرمایید. این گونه خواهد بود که شما می‌توانید با اطمینان خاطر و نیز اعتماد به کار خود ادامه دهید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱