قرارداد کار

قرارداد مشارکت مدنی با پرسنل

 • انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با پرسنل مختص به زمانی است که بعضی از کارفرمایان به جای استخدام کارگر در مجموعه خود و انعقاد قرارداد با او بر اساس قانون کار، اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با او می‌نمایند که در این حالت آن‌ها شریک کاری هم بوده اما نوع رابطه قراردادی آن‌ها بر اساس قانون مشارکت مدنی خواهد بود و در این حالت قانون کار و قانون تامین اجتماعی بر رابطه آن‌ها حاکم نخواهد بود.

  در این حالت اگر بین کارگر و کارفرما اختلافی رخ دهد مرجع حل اختلاف اداره کار نخواهد بود بلکه بر اساس آن چیزی که در قرارداد آن‌ها درج شده عمل خواهند کرد.

  باید بدانیم که قرارداد مشارکت با کارگر تفاوت زیادی با انعقاد قرارداد کار بر اساس قانون کار خواهد داشت اما بعضی از کارفرمایان از آن به عنوان شیوه‌های جایگزین قرارداد کار استفاده می نمایند.

  در حالتی که رابطه کارگر و کارفرما بر اساس قانون کار و در قالب قرارداد کار باشد کارفرما موظف خواهد بود که بیمه تامین اجتماعی.

  حقوق و مزایای ثابت و غیره را پرداخت نموده و همچنین پرداخت آن‌ها را در آینده تضمین نماید اما گاهی برای بعضی کارفرمایان تضمین این موارد از جمله پرداخت حقوق ثابت در آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد.

  در این حالت با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با کارگر برای همکاری بدون بیمه استفاده می‌نمایند. قرارداد مشارکت مدنی یک نوع قرارداد که به کمک آن اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای سرمایه سرمایه‌شان را به صورت مشاع و به عنوان سهمی از مشارکت به کار می‌گیرند.

  این مشارکت برای انجام اعمال تجاری یا اقتصادی یا خدماتی صورت می‌گیرد و مدت آن از قبل تعیین می‌شود. مقصود از این کار این است که سرمایه گذار در منفعتی که آینده به دست می‌آید شریک باشد.

  قانون حاکم بر قرار داد مشارکت مدنی

  قانون مشارکت مدنی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مشارکت مدنی می‌باشد. در واقع در فصل هشتم قانون مدنی از ماده ۵۷۱ تا ۶۰۶ به مشارکت مدنی و شرکت‌های حقوقی می‌پردازد.

  تمامی مشارکت‌هایی که بر اساس مواد این قانون انجام می‌شود باعث تشکیل شرکت حقوقی می‌شود که دراین نوع شرکت‌ها (برخلاف شرکت تجاری که در آن شخصیت حقوقی شرکا از شرکت جداست) شخصیت حقوقی شرکت از شرکا جدا نمی‌باشد.

  به این نوع شرکت، شرکت مدنی می‌گویند که مقابل شرکت تجاری می‌باشد. می‌دانیم که شرکت تجاری به عنوان یک شرکت داری شخصیت حقوقی تابع قانون تجارت می‌باشد اما شرکت مدنی شخصیت حقوقی نداشته و تابع قانون مدنی می‌باشد‌.

  مشارکت مدنی

  مشارکت حقوقی

  مشارکت حقوقی یک نوع مشارکت است که بر اساس آن بانک‌ها برای تامین بخشی از سرمایه شرکت سهامی یا خرید بخشی از سهام شرکت سهامی انجام می‌دهند.

  در وافع بانک‌ها بخشی از سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی، سهامی خدماتی و سهامی بازرگانی را تامین کرده در نهایت مانند سایر سهامداران شرکت در سود نهایی شرکت سهیم خواهند بود. مشارکت حقوقی را فقط درباره شرکت‌های سهامی داریم.

  اما نکته‌ای که باید با آن توجه کنیم تفاوت‌های مهمی است که بین مشارکت مدنی و حقوقی وجوددارد که در ابتدا به بعضی از آن‌ها پرداختیم.

  تامین سرمایه در قرارداد مشارکت مدنی توسط همه شرکا می‌باشد در واقع در این نوع از شرکت‌ها تمام سرمایه باید توسط شرکا تامین شود اما در مشارکت حقوقی تامین سرمایه توسط مالک می‌باشد.

  و اینکه در مشارکت مدنی مسئولیت مدنی بر عهده تمام شرکا می‌باشد اما مسئولیت سهامداران در مشارکت حقوقی بر اساس قانون تجارت می‌باشد و آن چه که در اساسنامه شرکت منعکس شده است.

  در مشارکت مدنی اگر به گونه دیگری توافق نشده باشد همه شرکا به طور مساوری باید سرمایه شرکت را پرداخت کنند.

  شرایط قرارداد مشارکت مدنی

  در این قرارداد بدون نیاز به ثبت شرکت می‌توان فعالیت تجاری انجام داد مدیران در این نوع قرارداد از بین خود شرکا انتخاب می‌شود. در واقع شرکت ناشی از قرارداد مشارکت مدنی که در قالب شرکت مدنی می‌باشد نیاز به ثبت پرداخت مالیات ندارد.

  در شرکت مدنی شرکایی که بیش از نصف سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد این اختیار را دارند که از بین خود شخصی را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کنند که مدیر شرکت می‌تواند از زمان تشکیل شرکت تا پایان انحلال شرکت در این منصب باقی بماند.

  مگر اینکه همه شرکایی که بیش از نصف سرمایه شرکت را در اختیار دارند آن‌ها را عزل نمایند. درصورت عزل، آن‌ها یک ماه فرصت دارند تا گزارشی از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را به شرکت ارائه نمایند.

  گاهی اتفاق می‌افتد که مدیر شخصا تصمیم می‌گیرد که از سمت مدیریت شرکت خارج شود که در این حالت نیز باید گزارشی از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود ارائه نماید.

  باید بدانیم که اصولا ۵ نفر به عنوان مدیر انتخاب می شوند که این اشخاص باید سرمایه‌گذاری شرکت را مدیریت نمایند از بین این پنج نفر نیز یک نفر تحت عنوان مدیر اجرایی می‌باشد که فقط این شخص در میان مدیران دارای حق الزحمه خواهد بود.

  یک شرکت مدنی زمانی قابل فسخ می‌باشد که تمامی شرکا با یکدیگر توافق نمایند که آن را فسخ نمایند یا اینکه در متن قرارداد شرکت تا مدت معینی برای یک یا چند شخص از شرکا حق فسخ تعیین شده باشد تا این اشخاص بتوانند در این مدت تعیین شده قرارداد را فسخ نمایند.

  در شرکت مدنی شرکا شرکای شرکت ناوگان نمایندگان شرکت می‌باشد و مسئولیت در این نوع شرکت‌ها بر عهده نمایندگان و تمامی شرکاست.

  از جمله این مسئولیت‌ها شامل پرداخت مالیات، حق بیمه حقوق دولتی مربوط به شرکت و غیره می‌باشد.

  گویی در شرکت‌های مدنی اتفاق می‌افتد که یکی از شرکای شرکت فوت کرده و شخصی به عنوان قائم مقام او او قصد دارد که ادامه مشارکت را انجام دهد در این صورت ورود به شرکت منوط به این است که شرکت‌هایی که بیش از نصف سرمایه شرکت را در اختیار دارند ورود این شخص را قبول نمایند.

  همچنین اگر شریکی در این نوع از شرکت‌ها تصمیم به خروج از شرکت را گرفته باشد باید سه ماه زودتر این درخواست را به مدیر اجرایی شرکت بدهد و مدیر اجرایی پس از دریافت باید آن را به اطلاع سایر شرکا رسانده و با حضور آن‌ها در این خصوص جلسه‌ای تشکیل شود.

  در این جلسه در مورد اینکه سهم الشرکه این شریک خرید شده یا تصفیه او با شرکت انجام شود تصمیم‌گیری می‌شود.

  امضای پرسنل بر قرارداد مشارکت مدنی

  قرارداد مشارکت مدنی چه نوع عقدی است؟

  باید بدانیم بر اساس قانون اصل بر لازم بودن عقود است و زمانی که شک داریم که یک قرارداد لازم است یا جایز، اصل را بر لازم بودن او آن عقد می‌گذاریم.

  پیشتر گفتیم که در صورت فوت یکی از شرکا در شرکت مدنی قائم مقام او می‌تواند به جای او مشارکت در شرکت را انجام دهد بنابراین این عقد با فوت هیچ یک از شرکا فسخ نمی‌شود در حالی که در عقد جایز با فوت هر یک از طرفین عقد فسخ خواهد شد.

  پس قرارداد مشارکت مدنی یا شرکت مدنی یک عقد لازم است.

  نحوه ابطال قرارداد مشارکت مدنی

  در شرکت مدنی وجود بعضی از شرایط الزامی است که در صورت عدم رعایت آن‌ها قرارداد مشارکت مدنی بر اساس قانون ابطال خواهد شد که در ذیل به آن‌ها می پردازیم:

  1. اولین نکته این است که طرفین برای مشارکت مدنی قصد و رضایت داشته باشند اگر غیر از این باشد و طرفین با اجبار آن را امضا کرده باشند قرارداد ابطال خواهد شد.
  2. طرفین در زمان امضای قرارداد اهلیت داشته باشند و صغیر یا سفیه یا مجنون نباشد.
  3. موضوع عقد مشارکت حتما در عقد قرارداد تعیین شده باشد و کاملا مشخص باشد.
  4. جهت مشارکت کاملا شرعی و قانونی باشد. اگرچه بر اساس قانون نیاز نیست که هدف و جهت قرارداد ذکر شود اما در صورتی که نوشته شود حتما باید مشروع باشد. در صورت داشتن یک نیت نامشروع قرارداد مشارکت مدنی ابطال خواهد شد.

  آغاز مشارکت مدنی

  شرایط قرارداد مشارکت با کارگر

  در مواقعی که کارفرما وکارگر اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با یک دیگر می نمایند باید یکسری نکات را مد نظر قرار دهند که در ذیل به آن می پردازیم:

  • در این نوع قرارداد حتما باید مدت معین و مشخص شده باشد.
  • در این نوع قرارداد کارفرما مکان و ابزار و وسایل مورد نیاز کار و مشتریان را فراهم می کرده و در مقابل کارگر نیز باید بر اساس تخصص اموری را که کارفرما به او سپرده است را به خوبی انجام دهد. در این حالت جزئیات دقیق عمل آورده هر یک از طرفین باید قید شود و آورده اصلی متعلق به کارفرما می‌باشد.

  و نکته دیگر این است که شرح وظایف دقیقی هر یک از طرفین باید در طول مدت قرارداد انجام دهند، به طور کاملا دقیق مشخص شده باشد.

  • این نوع قرارداد جایز و قابل فسخ است و هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند می‌توانند از آن خارج شوند. مگر این که ضمن عقد خارج لازم، این حق را از یکدیگر سلب کرده باشند.
  • در قرارداد کار بر اساس قانون کار در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما طرفین برای حل اختلاف به اداره کار مراجعه می‌کردند اما در قرارداد مشارکت مدنی مرجع حل اختلاف می تواند دادگاه یا داوری باشد.
  • در قرارداد حتما سهم هر یک از طرفین از سود و زیان این شراکت مشخص شود. میزان سهم هر یک از آن‌ها از ۱۰۰ سهم محاسبه می‌شود.
  • از آن جا که تعیین سهم شرکا در سود و زیان شراکت بر اساس دفاتر مالی شرکت انجام می‌شود باید به این دفاتر توجه شود.

  قرارداد پیمانکاری تک نفره یا قرارداد با شخص حقیقی

  نکته مهمی که باید بدانیم این است که قرارداد پیمانکاری تک نفره همان قرارداد مشارکت با کارگر نمی‌باشد. بلکه از نظر حقوقی تفاوت بسیاری با آن دارد.

  قراردادپیمانکاری تک نفره یکی از انواع قرارداد کار بدون بیمه می‌باشد و ماهیت آن پیمانکاری است نه شراکت بین طرفین.

  در قرارداد مشارکت در هر یک از طرفین به صورت سهم الشرکه و درصدی است در حالی که در قراردادهای پیمانکاری سهم طرفین به صورت سهم الشرکه‌های نمی‌باشد.

  چرا سایت وکیل کار 24 را انتخاب کنیم؟

  همانطور که می‌دانید برای طرح دعوا یا شکایت باید هزینه دادرسی پرداخت نمایید حال اگر در طرح دعوی خود کوچکترین اشتباهی رخ دهد دادگاه می‌تواند به راحتی دعوی شما را رد کند. همین امر موجب اتلاف وقت، هزینه و انرژی شما می‌گردد.

  به منظور جلوگیری از چنین ضرر احتمالی باید به متخصص امر مراجعه نمایید.

  سایت وکیل کار 24 به صورت آنلاین،حضوری یا تلفنی خدمات حقوقی متنوعی را در قالب مشاوره حقوقی و معرفی وکلای متخصص و مجرب در طرح انواع دعاوی حقوقی، کیفری و غیره به شما ارائه می‌دهد.

  تنها با یک کلیک می‌توانید به سایت وکیل کار 24 مراجعه نمایید و از خدمات تخصصی این سایت بهره‌مند گردید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱