قرارداد کار

قرارداد درصدی یا حق العمل کاری چیست؟

 • قرارداد کار از جمله حائز اهمیت‌ترین معاهدات ضمن بازار کسب و کار تلقی می‌شود. در هر جایی که هر فردی به واسطه فردی دیگر به خدمت گرفته شود، می ‌توان به قرارداد استخدام اکتفا نمود.

  قانون کار از جمله ضوابطی می‌باشد که به شدت جدی بر روی شیوه‌ کار و رابطه‌ میان کارگر و همچنین کارفرما نظارت به عمل می‌آورد.

  از این جهت ما می‌توانیم معاهدات کار را یکی از معاهدات بسیار حائز اهمیت جلوه دهیم که جهت نظارت بدان نهادی، تحت عنوان اداره کار تاسیس گشت. گونه‌ نوینی از معاهدات کار که این روزها به چشم ما می‌خورد، نمونه کار درصدی می­‌باشد که آن نیز معاهدات پورسانتی هم نامیده می‌شود.

  حال آن‌ که از سویی دیگر قرارداد حق‌العمل کاری نیز از قراردادهای دیگری است که بسیار مهم و کاربردی می‌باشد. چنانچه در صورتی که شما مشغول به انجام فعالیت‌های تجاری می‌باشید یا در این حیطه فعالیت می‌کنید، به احتمال بسیار در موارد متعددی حق‌العمل کاری به گوش شما خورده است.

  قرارداد کار درصدی و جوانب گوناگون آن

  نمونه معاهدات کار درصدی با موقعیت‌های خاصی که رقم می‌زند خواهد توانست غایت و خواست کارگر و کارفرما را برطرف سازد. به همین علت خواهد بود که می‌توانیم نمونه معاهده‌های کار به گونه درصدی را ضمن گروه معاهدات محبوب واقع نماییم.

  ولیکن به جهت تنسیق معاهده کار کارکنان درصدی، نیاز می‌باشد که موقعیت‌های کاری امکان تشکیل اینگونه از معاهده را مهیا نموده باشد.

  ضمن کسب و کارهایی که امکان فعالیت بیشتر و همچنین کوشش بیشتری که موجب درآمدزایی گردد، می‌توان بدین قرارداد اکتفاء نمود. ما نمی‌توانیم منکر این مسئله شویم که کسب و کارهای کنونی، به تنهایی از قابلیت اداره و مدیریت نیز اجرا برخوردار نیست.

  موقعیت‌ها چنین ایجاب می‌نماید که افراد گوناگون در مسیر رشد و گسترش یک کسب و کار و به منظور امتداد حیات آن، به یکدیگر پیوند خورده و به همکاری خود ادامه دهند.

  تشکیل این رابطه نیازمند ایجاد یک رابطه کاری خواهد بود. رابطه کاری به وجود آمده میان کارفرما و کارگر نیز به گونه‌ قطعی می‌بایست از معاهده کار تبعیت کند. مگر به هنگامی که شرایط خاصی وجود داشته باشد و قرارداد کار را به سمت و سوی دیگر هدایت کند.

  از جمله نمونه کار درصدی می‌توانیم به قرارداد کار موقت اشاره نماییم که البته دارای شرایط مخصوص به خود می‌باشد. این شرط تحت عنوان درصدی است و منجر به ایجاد شکل نوینی از همکاری می‌گردد که البته برای هر دو طرف سود و منفعت به همراه خواهد داشت.

  ماهیت نمونه قرارداد کار درصدی

  نمونه‌های فرم قرارداد کار درصدی همان معاهده کار می‌باشد. بنا بر قانون و مقررات کار تنسیق خواهد شد، که ضمن آن از ارتباط کاری بین فرد کارگر (مقصود کارپذیر است) و همچنین کارفرما سخن به میان می‌آید.

  ضمن متون قرارداد کار درصدی اطلاعاتی شامل مشخصات مربوط به طرفین، عنوان کار، شرایط مربوط به کار، شرح مسئولیت‌ها، حقوق و مزیت‌ها، دیگر شروط خاص که ممکن است وجود داشته باشد، نگارش می‌شود.

  تا به اینجای مطلب هیچ تفاوتی میان قرارداد کار و نیز قرارداد کار درصدی به چشم نمی‌خورد. تنها تفاوتی که بین این دو معاهده دیده می‌شود این است که قرارداد کار درصدی علاوه بر حقوق اصلی شخص، امکان بیشتر شدن حقوق اصلی را رقم می‌زند که البته نحوه‌ دستیابی به حقوق بیشتر ضمن قرارداد موجود قید خواهد شد.

  قراردادها

  انواع قرارداد کار درصدی

  در یک نگاهی جامع قراردادهای کار درصدی به سه نوع دائم، موقت و نیز کار معین قسم بندی می‌شود. برای معاهدات درصدی با کارگر نیز بنابر این ترتیب می‌توان معاهده را تنسیق کرد. از این جهت مانعی بر سر راه تنسیق هر سه گونه‌ معاهده به چشم نمی‌خورد.

  نکته حائز اهمیت در اقسام نمونه معاهده کار به گونه‌ درصدی این می‌باشد که به صورت تمام و کمال از معاهدات کار پیروی می‌نمایند و تفاوت اساسی آن‌ها تنها در مسئله‌های جزئی چون مدت زمان معاهده می‌باشد.

  قرارداد حق‌العمل کاری چیست؟

  به منظور وارسی ماهیت معاهده حق‌العمل کاری و توانایی در تشخیص تفاوت آن با دیگر ماهیت‌های حقوقی کلمه حق‌العمل کاری، لازم می‌باشد که در ابتدا از اجزا و ارکان تشکیل دهنده‌ هر یک از معاهدات اطلاعات لازم را به‌ دست آوریم. اینگونه می‌توانیم آن معاهده را از دیگر معاهدات موجود تشخیص دهیم.

  بهتر است نگاهی بیاندازیم به ماده ۳۵۷ قانون تجارت. این ماده چنین بیان می‌دارد که

  حق العمل یک فرد می‌باشد که ما به ازای اخذ دستمزد (همان حق‌العمل کاری) کاری را به نام خویش و نیز به حساب شخصی دیگر به مرحله انجام می‌رساند.

  مقصود ما از حساب شخص دیگر ضمن این جمله، این می‌باشد که سود و زیان به دست آمده از نتیجه به انجام رساندن کار، به آمر (فرد امر کننده به انجام کار، دستور دهنده یا آن‌که کارفرما) اختصاص داده خواهد شد.

  از این جهت حق‌العمل کار صرفا بابت به انجام رساندن امری که به او واگذار شده است، حق‌العمل مشخصی را اخذ می‌کند و عملا از منافع کاری که به انجام رسانیده است، سودی را نمی‌برد.

  به احتمال زیاد در ارتباط با اخذ کمیسیون مطالبی را شنیده‌اید. ما می‌توانیم این فعالیت را به نوعی یک نحوه از دریافت کمیسیون در نظر بگیریم.

  ضمن زبان فرانسوی نیز، حق العمل کار را، کمیسیونر می‌نامند. ما از جمله مشهورترین معاهداتی که چنین امکاناتی را برای افراد گوناگون ایجاد می‌نماید که با سپردن به فردی دیگر، به او کمیسیون نمی‌دهند، معاهدات کارگزاری یا آن ‌که معاهدات بروکری، معاهدات جعاله را می‌توانیم معرفی کنیم.

  البته که دو قرارداد یاد شده در موارد گوناگونی مورد بهره‌گیری واقع می‌شود.

  تنظیم قرارداد

  شیوه تنظیم قرارداد حق‌العمل کاری

  متون مربوط به قراردادهای حق‌العمل کاری، با اکتفا به عنوان توافق و روابط بین طرفین نگارش می‌شود. از این جهت، لازم می‌باشد که متن معاهده، شامل کلیه شروط، تعهدات و نیز مطالبی باشد که جهت انجام توافق بین آن‌ها در نظر انگاشته می‌شود.

  در ابتدای امر لازم می‌باشد که دو طرف ضمن قرارداد به خوبی به یکدیگر معرفی گردند. بدین صورت که کاملا معین شود چه کسانی ضمن قرارداد وجود دارند.

  برای این منظور معرفی نمودن دو طرف معاهده حق‌العمل کاری با اشاره نمودن به مشخصه‌ها و نیز اطلاعات هویتی آن‌ها صورت خواهد پذیرفت.

  در امتداد قرارداد هم لازم می‌باشد که به دیگر جوانب مربوط به قرارداد، چون موضوع قرارداد، مبلغ مربوط به حق الزحمه، شروط و نیز توافقات با یک دیگر اشاره گردد. لازم است که شما تمامی موارد بیان شده را ضمن متن قرارداد نگارش نمایید‌.

  فرآیند انجام شکایت چگونه است؟

  ما سعی نمودیم در این مطلب از خود ضمن وکیل کار بیست و چهار شما را به خوبی با معاهدات کار درصدی و نیز حق العمل کاری آشنا نماییم. البته که جوانب مربوط به دو قرارداد یاد شده بسیار گسترده و کمی پیچیده است و ما امیدواریم که شما تا به اینجا مطلب تنها با مفهوم آن دو آشنا شده باشید.

  جوانب شکایت در قراردادهای درصدی و حق العمل کاری می‌تواند متفاوت باشد. گاها ممکن است این شکایت از جانب کارفرما صورت پذیرد و گاها هم از سوی کارگر. چرا که هر دو آن‌ها موظف هستند، طی قراردادهای یاد شده به مسئولیت‌های خود عمل نمایند.

  در ابتدا بهتر است، بدانید چنانچه که مایل باشید از کارگر یا کارفرمای خود بابت عدم انجام مسئولیت‌های خود (همانند عدم پرداخت حقوق از سوی کارفرما یا آن‌ که ترک کار توسط کارگر) شکایت به عمل آورید، هیات تشخیص و نیز هیات حل اختلاف اداره کار مکان اشتغال، صلاحیت رسیدگی به دعاوی شما را خواهد داشت.

  چنانچه مایل باشید شکایت خود را به طریق سامانه ثبت کنید، می‌بایست مراحل بیان شده در قسمت ذیل را سپری نمایید؛

  • در ابتدا شخص درخواست کننده می‌بایست اقدام به ثبت نام ضمن سامانه جامع روابط کار به نشانی prkar.mcls.gov.ir کند. ثبت نام انجام شده طی مرحله ابتدایی نیازمند پرداخت مبلغی تحت عنوان احراز هویت خواهد بود. از سویی در این مرحله لازم است شما کارت ملی و شماره همراه جهت وارد نمودن در سامانه داشته باشید. این امر به طریق دفتر پیشخوان دولت از قابلیت انجام برخوردار است. بعد از انجام ثبت نام و احراز هویت از جانب شما، یک نام کاربری و رمز عبور، جهت ورود به سامانه در اختیارتان قرار خواهد گرفت‌.
  • در راستای ورود به سایت، عبارت سامانه جامع روابط کار و یا آن‌که نشانی prkar.mcls.gov.ir را جستجو نمایید. به این هنگام خواهد بود که می‌توانید وارد صفحه‌ مورد نظر شوید. در این مرحله لازم است شما نام کاربری و رمز عبور خود را در کادرهای مربوطه وارد کنید. در صورتی که شما از پیش در این سامانه وارد نشده‌اید و احراز هویت ننموده‌اید، با اتخاذ گزینه‌ ایجاد حساب، می‌توانید اقدام به ایجاد حساب کاربری مخصوص به خود کنید.
  • سپس شما می‌توانید جهت به ثبت رساندن دادخواست خود از گزینه‌‌ خدمات استفاده نمایید تا به مرحله‌ بعد گام گذارید.
  • بعد از انتخاب نمودن پنجره خدمات لازم است از پوشه اداره کار روابط کار، گزینه ثبت دادخواست بدوی را انتخاب نمایید و شکایت خود را طرح کنید.
  • بعد از به ثبت رساندن دادخواست می‌باشد که مراتب به طریق پیامک به کارفرما و همچنین کارگر اطلاع داده می‌شود. از سویی شما می‌توانید در راستای مشاهده وقت رسیدگی، به سامانه جامع روابط کار، رجوع کنید.

  قرارداد درصدی

  مدارک لازم جهت انجام شکایت چیست؟

  در راستای اتخاذ مسیر شکایت از کارفرما یا کارگر لازم است که ما اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم. بهتر است خاطر نشان شویم، همانگونه که در قسمت فوقانی متن خود بیان کرده‌ایم، ابتدایی‌ترین اسناد و مدارک جهت انجام شکایت، مدارک مربوط به احراز هویت است.

  شما با توجه به مسیر شکایت می‌بایست اسناد و مدارک مربوطه را چون

  • تصویر قرارداد خود و رسید حقوقی. (البته به هنگامی که رسید حقوقی را در اختیار دارید.)
  • پرینت مربوط به سابقه حق بیمه که منوط به کارگر است.
  • تهیه پرینت از حساب‌های بانکی خود به هنگام واریز قسمتی از حقوق.
  • و نیز هر گونه اسناد و مدارکی که منوط بر احراز عملکرد و مقدار پیشینه‌ شما در ارتباط با کار کنار کارفرما می‌باشد. (اسناد و مدارک مربوط به عملکرد میبایست به تعداد خوانده دعوی به علاوه یک جلد باشد).
  • در صورتی که اسناد و مدارک شما به وسیله یک نماینده تحویل داده می‌شود، می‌بایست مدارک مربوط به نمایندگی از سوی نماینده‌ حقوقی در اختیار دبیرخانه قرار بگیرد، در اختیار داشته باشید.

  هزینه تمام شده تنظیم شکایت چقدر است؟

  بله،درست است همان‌گونه که در قسمت فوقانی متن خود بیان داشتیم، شما مکلف می‌باشید هزینه‌های مربوط به احراز هویت را که ضمن سامانه جامع روابط کار صورت می‌پذیرد تأدیه کنید.

  حال در صورتی که شما مایل باشید در این راستا انجام امور خود را به یک وکیل واگذار کنید، می‌بایست هزینه‌های مربوط به در اختیار داشتن وکیل را پرداخت نمایید‌. البته که هزینه مربوط به وکیل به توافقات میان شما بستگی خواهد داشت.

  آیا برای این شکایت نیاز به وکیل است؟

  شما تفاوتی ندارد که در کدامین مسیر از شکایت گام گذاشته باشید. آن چه که در این مسیر حائز اهمیت است، اطلاعات کافی و در عین حال جامع از حق و حقوق خود می‌باشد.

  ما به شما توصیه می‌کنیم در راستای شکایت از کارفرما یا کارگر خود، یا با یک وکیل مشورت نمایید‌ و یا با مشاوران ما در وکیل کار 24 ارتباط برقرار نمایید‌. ما امیدواریم که بتوانیم اطلاعات مورد نیاز شما را در این راستا در اختیارتان قرار دهیم.

  نحوه پشتیبانی و شکایت تنظیم شده چگونه است؟

  بهتر است اینگونه بیان نماییم که، در صورتی که شما عزیزان خود در مسیر شکایت از کارگر یا کارفرما گام گذاشته باشید، می‌بایست پیگیری‌های لازم را به انجام رسانید.

  البته که زمانی وکیل در این مسیر گام گذارده باشد، خود پیگیری‌های مورد نیاز را انجام خواهد داد تا شما به حقوق خود ضمن قرارداد درصدی یا حق‌العمل کاری دست پیدا کنید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  یک دیدگاه

  1. درود بر شما
   قرارداد حق العملکاری مشمول کسر بیمه از حق العملکار نیست یعنی نیاز نیست ایشان مفاصا حساب تامین اجتماعی ارائه دهند ولی نمیدونم به کدام ماده قتنون تامین اجتماعی بهش اشاره کنم که حسابرس تامین اجتماعی بهش گیر نده . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱