کارمند / کارگر

عدم پرداخت حقوق و مزایا به کارگر چه ضمانت اجراهایی دارد؟

 • ضمن مقاله نامه‌های بین‌المللی نیز بر این مسئله پافشاری شده است که قوانین و مقررات جهان مشمول منوط بر حقوق و مزایای کارگران، در سطوح لااقلی تعریف گردیده است.

  البته که این‌ موارد کمترین پشتیبانی‌هایی است که می‌بایست برای نیروهای زحمت‌کش کارگر در نظر انگاشته شود.

  حال آن‌ که هر یک از کشورها مکلف می‌باشند بنا‌بر وسعت توان اقتصادی خود از این حد بالاتر بروند. ولو، این لااقل‌ها می‌بایست در کلیه کشورها، البته که ضعیف باشند یا قدرتمند (از نظر اقتصادی) رعایت شود.

  گرچه که در تعداد بیشماری از کشورها هنوز هم این حداقلی مورد توجه قرار نگرفته است. ولیکن همچنان هم سعی و کوشش به منظور موقعیت و رهسپاری به سوی پشتیبانی کافی از کارگران ادامه دارد.

  عدم پرداخت حقوق و مزایا به کارگر چه ضمانت اجراهایی دارد؟ بهتر است در امتداد این متن از وکیل کار 24 با ما همراه باشید.

  حقوق و مزایای کارگران

  حقوق و مزایای کارگران در مجموع به چند بخش تقسیم می‌گردد:

  1. مواردی که لازم است در هر شرایط و حالاتی تادیه شوند و تمامی کارگران می‌توانند به گونه‌ای یکسان از آن بهره گیرند.
  2. البته که بعضی از مزایا وجود دارد تحت شرایطی خاص کارگر می‌تواند از آن استفاده کند. همانند تاهل یا داشتن فرزند.
  3. بعضی از مزیت‌ها نیز بنابر تحقق شرایط و به انجام رساندن مسئولیت موکول گردیده است، که به هنگام به انجام رساندن آن مسئولیت کارگر مستحق دریافت آن مزیت خواهد شد، چون اضافه کاری‌ها.

  پرداختی هایی که لازم است، در هر حالت به کارگر یا کارمند تادیه گردند، عبارتند از

  حقوق کارگر

  تادیه حقوق به کارگر عزیز بابت کاری که برای کارفرمای خود به انجام می‌رساند. به عبارتی این مسئله نیز از جمله عناصر ابتدایی ایجاد رابطه کاری میان کارفرما به همراه کارگر است.

  حال آن‌که چنانچه در این ارتباط حقوقی به کارگر تادیه نگردد، اصولا مناسبات منوط به کار میان آن‌ها به وجود نخواهد آمد و ضوابط کار بدان حاکم نخواهد شد.

  از این جهت، در صورتی‌ که فردی برای سایرین بدون اخذ حقوق کاری را به مرحله انجام رساند، از شمول منوط به قانون کار و ضوابط مربوط بدان خارج خواهد گشت.

  بنابراین بهتر است این‌گونه بگوییم که تادیه حقوق در یک بازه‌ زمانی خاص، چون روزانه یا هفتگی و ماهانه، ابتدایی‌ترین تعهد کارفرما به کارگر خود می‌‌باشد. حال آن‌ که، حقوق کارگر نیز نباید از لااقل حقوق مشخص گشته در طول آن سال کاری معین شود.

  تعیین مزایا برای کارگر

  بیمه مربوط به کارگر

  بیمه نمودن کارگران از ابتدایی ترین روز اشتغال و شروع به کار آن‌ها ضمن کارگاه بنا بر ماده‌ ۱۴۸ قانون کار، از جمله دیگر مسئولیت‌های بارز و ثابت کارفرما می‌باشد.

  این وظیفه‌ کارفرما حتی با توافق نمودن و قید ضمن معاهده‌ کار از گردن او برداشته نخواهد شد. می‌بایست بدین نکته توجه نمود که وظیفه‌ بیمه نمودن کارکنان با کارفرما خواهد بود و کارگر خود در این حیطه هیچگونه مسئولیتی را بر عهده‌ خود نخواهد داشت.

  از سویی دیگر، پرداخت ننمودن حق بیمه به نهاد مربوطه نیازمند جرایم و مجازات‌هایی خواهد بود که آن نیز ضمن قانون کار به همراه تامین اجتماعی به چشم می‌خورد.

  حق سنوات کارگر

  به تمامی کارگران چه حاوی قرارداد موقت باشند چه آن‌ که حاوی قرارداد دائمی به ازای هر سال کار یک ماه (سی روز) مبنا تحت عنوان حق سنوات تأدیه می‌شود.

  حال آن‌ که اشخاصی که کمتر از یک سال مشغول به انجام آن کار بوده‌‌اند، بنا بر مدت زمان اشتغال مستحق اخذ حق سنوات خواهند بود. برای نمونه فردی که سه ماه کار نموده است، دوازدهم پایانی ترین حقوق مبنا حق سنوات اخذ می‌نماید. از سویی حق سنوات مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.

  عیدی کارگر

  حاوی دو ماه حقوق مبنا می‌باشد که آن نیز نباید از سه برابر لااقل حقوق مربوط به سال بیشتر شود. تأدیه‌ عیدی هم برای تمامی کارکنان ضروری است. حال آن‌که عیدی نیز می‌بایست بنا بر مدت زمان اشتغال تأدیه شود. عیدی مربوط به کارگر مشمول بیمه نخواهد شد.

  حق مسکن کارگر به صورت ماهیانه

  حق مسکن کارگر طی سال گذشته (۱۴۰۰) ۴.۵۰۰.۰۰۰ بوده است حال آن‌ که این مبلغ می‌بایست در سال آتی به ۵.۸۰۵.۰۰۰ افزایش پیدا کند.

  حق مسکن کارگر مشمول کسر حق بیمه خواهد گشت. (حق مسکن باید به تمامی کارگران حال آن‌‌ که دارای خانه باشند و یا خیر تأدیه شود.)

  بن کارگر

  حق بن کارگر در سال گذشته برابر بود با ۶.۰۰۰.۰۰۰ . حال آن که این مبلغ در سال ۱۴۰۱ به مقدار ۷.۷۴۰.۰۰۰ افزایش خواهد یافت. حق بن کارگر مشمول کسر حق بیمه خواهد گشت.

  بعضی از مزیت‌ها به هنگامی به کارگر تعلق خواهد گرفت که حاوی شرایط شخصی خاصی باشد، آن‌ها عبارتند از:

  حق اولاد

  وجهی است که به هنگام داشتن فرزند تأدیه می‌گردد. آن مبلغ معادل سه روز حقوق بابت هر فرزند به گونه‌ای ماهیانه می‌باشد. حال آن ‌که حق اولاد مشمول کسر حق بیمه نخواهد شد.

  جالب است بدانید که با اصلاحات اخیر صورت گرفته، چهارچوب تعداد فرزندان به دو عدد فرزند از میان برداشته شده است. بنابراین عائله‌‌مندی به تمامی فرزندان حائز موقعیت می‌بایست تأدیه شود.

  کمک هزینه مربوط به ازدواج

  کمک هزینه مربوط به ازدواج برابر است با متوسط مزد یا حقوق بیمه شده. آن نیز به کارمندانی تعلق خواهد گرفت که برای اولین بار است که ازدواج نموده‌اند و حاوی 720 روز پیشینه‌ طی مدت ۵ سال پیش از تاریخ ازدواج نزد نهاد اجتماعی می‌باشند.

  کمک هزینه مربوط به ازدواج زمانی که زوج و زوجه هر دو مشمول مقررات کار و تامین اجتماعی باشند، به واسطه‌ نهاد مربوطه تادیه خواهد شد.

  مندرجات فیش حقوقی

  غرامت حق‌الزحمه ایام بیماری و نیز بارداری

  غرامت حق‌الزحمه جایگزین حقوق کارگر و بیمه گردیده طی موقعیت‌هایی خاص همانند بیماری و زایمان می‌باشد. حال آن ‌که آن را سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد.

  بعضی از مزایا به علت شرایط خاص کاری و به انجام رساندن کار جداگانه به کارگر پرداخت خواهد شد:

  فوق‌العاده اضافه کاری کارگر

  به هنگامی که کارگر و کارفرما در ارتباط با اضافه کاری نیز توافق نموده باشند، کارگر ما به ازای هر ساعت اضافه کاری باید 40 درصد حق الزحمه بیشتر از کارفرما اخذ کند.

  فوق‌العاده شب کاری کارگر

  در صورتی که قسمی از کارهای کارگر به شب افتد، ما به ازای هر ساعت 35 درصد فوق‌العاده شب کاری به او تعلق خواهد گرفت.

  فوق‌العاده جمعه کاری کارگر

  به هنگامی که کارگر روز جمعه به انجام کار خود مبادرت ورزد، به ازای آن مشمول اضافه دریافتی معادل با 40 درصد خواهد شد.

  فوق‌العاده نوبت کاری کارگر

  کارگر با توجه به این امر که زمان‌های اشتغال او به هنگام صبح، عصر یا شب باشد، از فوق العاده نوبت کاری به مقدار؛ 10، 15، 22 درصد برخوردار خواهد گشت. کلیه‌ موارد نام برده شده حاوی تادیه حق بیمه می‌باشد.

  حق ماموریت کارگر

  وجهی است که به هنگامی که کارگر از مکان کارگاه اصلی 50 کیلومتر دور گردد و یا آن‌ که طول شب را در مقصد به سر ببرد، به او تادیه می‌گردد. این وجه برابر با یک روز حقوق کارگر می‌باشد. حال آن‌ که حق ماموریت مشمول کسر بیمه نخواهد گشت.

  عدم پرداخت حقوق و مزایا به کارگر چه ضمانت اجراهایی دارد؟

  بله، درست است، هر یک از موارد نام برده شده در قسمت فوقانی متن، می‌بایست از سوی کارفرما رعایت شده و پرداخت شود. در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوقانی کارگر خواهد توانست بنابر قانون کار از کارفرمای خود شکایت به عمل آورد. این‌گونه خواهد بود که می‌تواند به تمامی حق و حقوق در نظر گرفته شده برای یک کارگر دست پیدا کند.

  پرداخت حقوق

  فرآیند انجام شکایت چگونه است؟

  از گذشته‌های بسیار دور تا به اکنون، اشخاص جهت گذران زندگی به انجام کار مشغول می‌گردند. ما می‌توانیم حائز اهمیت‌‌ترین دلیل اشخاص را کسب درآمد معرفی کنیم.

  حال آن که با تمامی این‌ها و کار نمودن کارگر و کارفرما در کنار یک‌دیگر، توافق‌های صورت گرفته میان دو طرف اغلب در همان ابتدای مسیر معین می‌شود. به همین دلیل در صورتی که هر یک به تعهدات خود عمل ننماید، طرف مقابل حق خواهد داشت که شکایت را در مرجع صالح رسیدگی‌کننده به عمل آورد‌.

  بهتر است این‌گونه بیان داریم که، اگر در حق کارگر اجحافی انجام شود، نیز حق او به واسطه‌ کارفرما پرداخت نگردد، قانون‌گذار او را مجاز به جهت تقاضای شکایت نموده است که البته باید برخی تشریفات طی این مسیر رعایت شود.

  در راستای انجام شکایت از کارفرما در مرحله‌ ابتدایی دادخواست شکایت را تنظیم نموده و می‌بایست ثبت کنید. ضمن دادخواست شکایت لازم می‌باشد که تمامی مطالبات مربوط به کارگر قید شود. (که تمامی آن‌ها را در قسمت فوقانی متن خود بیان نمودیم.)

  بعضی از مطالبات کارگر را ضمن یک دادخواست نمی‌توان به گونه‌ای همزمان تقاضا نمود. پس بهتر است به این مسئله به خوبی توجه داشته باشید.

  چندی پیش ثبت دادخواست ضمن ادارات کار به گونه‌ای سنتی انجام می‌شد. ولیکن هم اکنون این امر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بنابراین متقاضی شکایت لازم می‌باشد که دادخواست شکایت خود را ضمن سامانه اداره کار به مرحله‌ ی ثبت رساند.

  البته که به غیر از دادخواست مربوطه لازم می‌باشد تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز را هم بارگذاری کند. البته که این امر نیازمند طی نمودن به صورت گام به گام و با دقت فراوان است.

  بعد از آن‌ که اسناد و مدارک در سایت به مرحله‌ ثبت رسید، زمان رسیدگی ضمن مراجع صالح رسیدگی کننده در اداره کار به درخواست‌کننده ابلاغ خواهد شد.

  البته که این امر به واسطه‌ پیامک به او اطلاع داده خواهد شد. بدین هنگام لازم است متقاضی به کاربری خود مراجعه نماید و زمان و نشانی محل حضور خویش را مشاهده کند.

  از سویی دیگر به کارفرما هم این امر ابلاغ خواهد شد تا او نیز جهت حاضر شدن در مکان در نظر گرفته شده، آماده شود.

  مدارک لازم جهت انجام شکایت چیست؟

  در صورتی که کارگر قصد شکایت از کارفرمای خود را داشته باشد، لازم است که مدارک و اسناد مورد نیاز را به جهت شکایت، در اختیار خود داشته باشد. زیرا در غیر از این حالت، طرح شکایت در مراجع صالح، دادخواست کار رد شده و اثری در پی نخواهد داشت.

  به همین علت است که دارا بودن اسناد و مدارک محکمه پسند در مرحله‌ ابتدایی کار شکایت از کارفرما قرار می‌گیرد. ابتدایی ترین و حائز اهمیت ترین موردی که لازم می‌باشد به اثبات رسد، این امر است که بین کارگر و کارفرما رابطه آن دو احراز شود.

  زیرا در این حالت خواهد بود که، کارگر می‌تواند از کارفرمای خود تحت عنوان مطالبات مربوط به کارگری تقاضایی را داشته باشد.

  در صورتی‌که رابطه کارگر و کارفرمایی وجود نداشته باشد، امکان رسیدگی بدین امر در مراجع صالح که همان اداره کار است، ممکن نخواهد بود. بنابراین لازم است به دیگر مراجع صالح جهت رسیدگی ارجاع داده شود.

  از دیگر اسناد و مدارکی که می‌توان در روند شکایت از کارفرما بدان‌ها اکتفا نمود، عبارتند از رسیدهای واریزی از حساب کارفرما، لیست مربوط به پرداخت حق بیمه، اسناد و مدارک مربوط به احراز هویت.

  هزینه تمام شده تنظیم شکایت چقدر است؟

  بهتر است این‌گونه بگوییم که هزینه تمام شده تنظیم شکایت از کارفرما چندان زیاد نیست حال آن‌که تنها شما مؤظف هستید جهت ثبت شکایت خود از طریق سایت اداره کار مبلغی را تحت عنوان اخذ فرم دادخواست پرداخت نمایید.

  حالا آن‌ که چنانچه مایل باشید جهت طرح شکایت خود از یک وکیل استفاده کنید می‌بایست هزینه مربوط به وکیل را جهت شکایت از کارفرما پرداخت نمایید.

  پرداختی‌ به کارگر

  آیا برای این شکایت نیاز به وکیل است؟

  کارگران لازم است پیش از انجام هر گونه اقدامی با حق و حقوق خود آشنا باشند تا بدانند که چه حق و حقوقی به آن‌ها تعلق می‌گیرد و چه حق و حقوقی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

  امکان دارد کارگران با تصورات اشتباه و بدون هیچگونه سند و مدرکی در راستای شکایت گام گذارند. همین موضوع سبب می‌شود که در دعوا آن‌ها شکست بخورند.

  امکان دارد کارگران اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار داشته باشند، ولی نتوانند از آن اسناد و مدارک در جایگاه مخصوص به خود استفاده نمایند بدین هنگام خواهد بود که وجود وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند به شما کمک شایانی نماید.

  البته شما می‌توانید سؤالات خود را از ما در سایت وکیل کار ۲۴ جویا شوید.

  نحوه پشتیبانی و شکایت تنظیم شده چگونه است؟

  حال چنانچه که شما خود شکایت موردنظر را در مرجع صالح مطرح کرده باشید می‌بایست خودتان شکایت مطرح شده را دنبال کنید، تا به نتیجه برسید.

  در صورتی که شکایت به واسطه‌ وکیل در مرجع صالح مطرح شده باشد او نیز خود شکایت را پشتیبانی خواهد کرد.

  دوستان عزیز ما در این مطلب از خود سعی کردیم شما را با حق و حقوق کارگر و همچنین مزایای او آشنا سازیم. در صورتی‌ که حقوق کارگر از سوی کارفرما پرداخت نشود او خواهد توانست به واسطه شکایت به تمامی حقوق خود دست یابد.

  ما همواره در وکیل کار ۲۴ سعی بر آن داریم شما را به خوبی همراهی کنیم. بهتر است خاطر نشان شویم تمامی مطالب قید شده در این متن به طریق گردآوری از دیگر مراجع مربوطه بوده است.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱