دادخواست ها

دادخواست شکایت کارگر از کارفرما بابت ذخیره مرخصی

 • کارفرما و کارگر که طرفین اصلی قرارداد کار هستند، ممکن است که وظایف خود را مطایق قانون کار انجام دهند و همین موضوع باعث شود تا یکی از طرفین برای ثبت شکایت اقدام کند.

  در روابط کاری، بدیهی است که کارکنان شاغل در کارگاه با کارفرمای خود دچار مشکل شوند. حل اختلافات کارگر و کارفرما می‌تواند به صورت مسالمت آمیز و یا به واسطه پیگیری آن از طریق روش‌های قانونی انجام شود. یکی از این اختلافات راجع به پرداخت مبلغ ذخیره مرخصی می‌باشد.

  در قانون کار، راه‌های شکایت کارگر و کارفرما علیه یکدیگر پیش بینی شده است. زمانی که بحث شکایت کارگر از کارفرما مطرح می‌شود، بدین معناست که کارفرما، وظایف خود را به درستی انجام داده و کارگر برای آن که به حق قانونی خود برسد، لازم است برای طرح دعوا اقدامات لازم را انجام دهد.

  کارگر قبل از آن که اقدام به شکایت از کارفرما کند، لازم است که اختلافات خود با وی را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید.

  تجربه ثابت کرده است که کارگر و یا کارفرما اگر اقدام به شکایت از یکدیگر کنند، در نهایت منجر به این خواهد شد که رابطه کاری بین آن‌ها از بین برود.

  البته که در قانون، شکایت کارفرما و کارگر، دلیلی برای خاتمه پیدا کردن رابطه کارگری و کارفرمایی نیست، اما در هر صورت طرح دعوا می‌تواند به برهم خوردن رابطه بین طرفین شود.

  موضوعات مختلفی سبب ایجاد اختلاف بین کارگر و کارفرما می‌شود، اما یکی از مواردی که غالبا شاهد آن هستیم که کارگر از کارفرما شکایت می‌کند، بحث مرخصی‌های قانونی است که به کارگر تعلق گرفته اما کارفرما این موارد را در نظر نمی‌گیرد.

  در قانون، انواع گوناگونی از مرخصی‌ها برای شاغلین در نظر گرفته شده است. مرخصی‌های تعیین شده می‌تواند با حقوق و مزایا یا بدون حقوق باشد.

  در هر صورت گاهی اوقات، کارگر از مرخصی‌های خود در طول سال استفاده ننموده و به نوعی این مرخصی‌ها ذخیره می‌شوند. عدم توجه و رعایت قوانین مرتبط با مرخصی می‌تواند سبب این موضوع شود که کارگر اقدام به شکایت از کارفرما نماید.

  در واقع اگر قرارداد کار به اتمام برسد و کارگر از مرخصی‌های ذخیره شده در طول شده که از آن استفاده نکرده است، باید کارفرما در این زمینه ذخیره مرخصی وی را محاسبه نموده و به طور کامل با کارگر تسویه حساب کند. رسیدگی به شکایت کارگر در اداره کار، منوط به این است که دادخواستی مرتبط با موضوع خواسته کارگر ارائه شود.

  ذخیره مرخصی در روابط کار چیست؟

  مرخصی را می‌توان نوعی حق قانونی کارگران در روابط کار به شمار آورد. گاهی اوقات مرخصی که کارگر استفاده می‌کند، اجباری بوده و به سبب دلایلی مانند بیماری و از کارافتادگی، کارگر باید در طول دوران مرخصی باشد. اما مرخصی‌های دیگر بنا به نظر کارفرما به کارگران تعلق پیدا می‌کند و همچنین در مورد مزایا و حقوق در دوران مرخصی نیز به توافق می‌رسند.

  طبق قانون کار، کارگران هر ساله می‌توانند به تعداد روزهای مشخص، از مرخصی استفاده کنند. در این زمینه معمولا کارگران از مرخصی که حق قانونی آن‌ها است، استفاده نموده و در این بین نیز ممکن است که تعدادی از کارگران در طول سال، از مرخصی خود استفاده ننمایند.

  تعداد روزهایی که کارگر به صورت سالانه از حق مرخصی استفاده نمی‌کنند، جمع شده و به نوعی ذخیره می‌شود. به این موضوع، ذخیره مرخصی گفته می‌شود.

  در صورت عدم استفاده کارگر از حق مرخصی و ذخیره آن، لازم است که کارفرما مزایا و حقوق مرخضی‌های ذخیره شده را محاسبه نموده و به کارگر پرداخت نماید.

  محاسبه مرخصی ذخیره

  چرا کارگر باید بابت موضوع ذخیره مرخصی از کارفرما شکایت کند؟

  در بخش قبل با مفهوم ذخیره مرخصی آشنا شدیم و عنوان شد که اگر کارگر از مرخصی‌های سالانه خود استفاده نکند، تعداد روزهای مرخصی متعلق به وی ذخیره شده و کارفرما موظف است که این موارد را محاسبه و پرداخت نماید.

  حال ممکن است در این زمینه سوالاتی مطرح شود که در واقع چرا کارگران بابت موضوع ذخیره مرخصی از کارفرمایان شکایت کنند؟ چه دلایلی منجر به شکایت کارگر از کارفرما می‌شود؟

  مسئله اول که می‌تواند به شکایت از کارفرما منتهی شود، این است که کارفرما توجه خاصی نسبت به تعداد روزهای مرخصی که کارگر از آن استفاده نکرده است، ننماید. دلیل بعدی که عامل اصلی شکایت از کارفرما بابت موضوع مرخصی ذخیره می‌باشد، این است که کارفرما حقوق و مزایا مربوط مرخصی ذخیره را به کارگر پرداخت نمی‌کند.

  چنین مواردی باعث می‌شود تا کارگر اقدام به شکایت علیه کارفرما نماید. البته کارگر بهتر است که قبل از ثبت شکایت در اداره کار، این موضوع را به صورت مستقیم با کارفرما در میان گذارد.

  در صورتی که باز هم کارفرما به خواسته کارگر بابت محاسبه مرخصی ذخیره شده ننماید، در نهایت کارگر باید مراحل ثبت شکایت را در اداره کار انجام دهد.

  موارد مندرج در دادخواست شکایت علیه کارفرما بابت ذخیره مرخصی

  موارد مختلفی در روابط کاری می‌تواند منجر شود تا کارگر با کارفرما دچار اختلافاتی شوند. یکی از موارد اختلافی بین آن‌ها بحث مربوط به موضوع ذخیره مرخصی است.

  در واقع کارگر از حق مرخصی خود در طول یک یا چند سال استفاده ننموده و به نحوی تعداد روزهای عدم استفاده از مرخصی ذخیره شده و کارفرما مکلف است که حقوق و مزایا این دوران را محاسبه نموده و به طور کامل به کارگر پرداخت نماید.

  حال اگر کارفرما، اقدامی را برای محاسبه مرخصی ذخیره شده نکند، کارگر برای آن که به حق خود در این زمینه برسد، باید برای ثبت شکایت در اداره کار فرآیند قانونی را انجام دهد. بر اساس قانون، برای آن که به دعاوی کارگر و کارفرما در اداره کار رسیدگی شود، ارائه دادخواست لازم و ضروری است.

  ارائه دادخواست را می‌توان ابتدایی‌ترین مرحله در دعاوی کار و سایر دعاوی حقوقی در نظر گرفت. در صورتی که گارگر دادخواستی را در این زمینه تقدیم اداره کار نکند، امکان رسیدگی به خواسته وی وجود ندارد. تنظیم دادخواست خوب در این زمینه می‌تواند به نحوه رسیدگی به شکایات در اداره کار بسیار موثر باشد.

  دادخواستی که آیین و مقررات شکلی در آن رعایت نشده باشد، طبیعتا با رد دادخواست مواجه خواهد شد. نحوه نگارش متن دادخواست بسیار حائز اهمیت است و اگر اصول کلی دادخواست نویسی در آن رعایت نشود، مرجع رسیدگی کننده ترتیب اثری به دادخواست مربوطه نخواهد داد.

  چگونگی نگارش دادخواست شکایت کارگر از کارفرما بابت ذخیره مرخصی بر اساس شرایط و مقررات ماده 51 قانون آیین دادرسی انجام می‌شود. طبق این ماده، موارد زیر باید در متن دادخواست عنوان شود:

  1. مشخصات خواهان و خوانده
  2. تعیین بهای خواسته
  3. آنچه که خواهان از اداره کار درخواست دارد.
  4. ذکر ادله کافی جهت اثبات ادعای طرح شده از طرف مدعی
  5. شرح خواسته
  6. امضاء خواهان

  ذخیره مرخصی

  نحوه نگارش هر کدام از قسمت‌های دادخواست

  دادخواست مرتبط با شکایت کارگر علیه کارفرما با موضوع ذخیره مرخصی، نیازمند آن است که قسمت های مختلف دادخواست به صورت تخصصی نگارش شوند.

  با توجه به این که اداره کار، توجه خاصی نسبت به کلیات دادخواست نگارش شده دارند، تنظیم آن باید به نحوی صورت گیرد که مقررات شکلی و ماهوی مربوط به دادخواست نویسی، رعایت گردد. در همین زمینه، به بررسی نگارش هرکدام از بخش های دادخواست اشاره خواهیم کرد.

  نحوه نگارش مشخصات خواهان و خوانده

  در ارتباط با شکایتی که از طرف کارگر علیه کارفرما بابت ذخیره مرخصی شده و به تبع آن دادخواستی ارائه شده است، لازم است که کلیات دادخواست به بهترین شکل ممکن تنظیم شود. در مورد نگارش دادخواست مربوطه، ابتدا باید مشخصات اصحاب دعوا نوشته شود.

  کارگر به عنوان مدعی، اطلاعات وی در ستون خواهان و ستون خوانده مربوط به مشخصات کارفرما است. در این صورت اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، اقامتگاه، شغل و سایر موارد در متن دادخواست عنوان می‌شود.

  از آن جهت که دادخواست توسط کارگر ارائه می‌شود، باید اطلاعات مربوط به ستون خوهان به درستی تکمیل شده باشد و وجود نواقصی در این بخش می‌تواند به رد دادخواست منتهی شود.

  نگارش تعیین خواسته

  بعد از تکمیل ستون مربوط به خواهان، لازم است که قسمت تعیین خواسته نگارش شود. در واقع کارگر باید آنچه که از اداره کار تقاضا دارد، در این بخش عنوان کند. خواسته کارگر در ارتباط با شکایت مطرح شده، محاسبه تعداد روزهای مرخصی و پرداخت آن با جزئیات دقیق می‌باشد.

  در واقع با توجه به این که کارفرما، مرخصی ذخیره شده را در دستمزد کارگران لحاظ نکرده است، باعث شده تا کارگر از وی شکایت کند. در این صورت در ستون تعیین خواسته، کارگر یا خواهان، رسیدگی به تخلف کارفرما بابت ذخیره مرخصی را تقاضا می‌کند.

  نگارش دلایل و ضمائم

  مرحله بعدی در تنظیم دادخواست شکایت کارگر از کارفرما بابت ذخیره مرخصی که در تمامی دادخواست‌ها لازم است این بخش به طور کامل نگارش شود، دلایل و ضمائم است. هر ادعایی که مطرح می‌شود، لازم است از طریق دلایل و مدارک ارائه شده، به اثبات برسد.

  در این زمینه که کارگر ادعا می‌کند که مزایا مربوط به ذخیره مرخصی از طرف کارفرما پرداخته نشده است، باید دلایلی را عنوان کند که بتواند ادعای مطرح شده را به خوبی ثابت نماید.

  کارگر هر دلیل و مدرکی که برای اثبات ادعای خود داشته باشد، می‌تواند ضمیمه دادخواست نموده و آن را تحویل اداره کار بدهد. اداره کار بر اساس دلایلی که کارگر ارائه می‌کند، حکم مقتضی را صادر می‌کند. بنابراین مهم است که کارگر به چه دلایل و مدارکی استناد نموده است.

  دادخواست ذخیره مرخصی

  نگارش شرح خواسته

  با تکمیل قست‌های مزبور در دادخواست، نوبت به مرحله تنظیم شرح خواسته می‌رسد. در این بخش لازم است که ستون شرح خواسته با استناد به مواد قانونی نوشته شود. در واقع آنچه که کارگر درخواست می‌کند، باید به صورت صریح و دقیق در بخش مربوطه در دادخواست عنوان گردد.

  با نگارش کامل دادخواست، کارگر باید متن دادخواست را امضاء کند که نشان از تایید نظیم دادخواست توسط وی است.

  تنظیم اصولی دادخواست‌های دعاوی اداره کار توسط وکیل کار

  سامانه وکیل کار به عنوان یکی از برترین سامانه‌های حقوقی در کشور که به صورت تخصصی، در رابطه با دعاوی حوزه اداره کار، خدماتی را ارائه می‌دهد، می‌تواند به بهترین شکل ممکن اقدام به تنظیم انواع دادخواست‌های مرتبط با دعاوی کار نماید. از ارائه مشاوره حقوقی گرفته تا تهیه و نگارش اصولی دادخواست در این سامانه انجام می‌شود.

  در مورد دادخواست شکایت کارگر از کارفرما بابت ذخیره مرخصی، به شما پیشنهاد می‌کنیم که تنظیم آن را بر عهده سامانه وکیل کار قرار دهید. جهت ثبت سفارش نگارش دادخواست و همچنین سایر خدمات حقوقی مرتبط با موضوعات اداره کار، کافیست با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱