دادخواست ها

تنظیم متن لوایح تجدید نظر خواهی و متن دادخواست بدوی

 • لایحه و دادخواست جز یکی از پرکاربردترین اوراق قضایی در دعاوی حقوقی به شمار رفته و در دعاوی بین کارگر و کارفرما نیز این آن‌ها استفاده می‌شود.

  دعاوی کار یا دعاوی ناشی از اختلافات بین کارفرما و کارفرما به صورت جداگانه و اختصاصی در مراجع خاص و مطابق با قانون کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. کارگر و یا کارفرمایی که تصمیم به ارائه دعوا و بررسی آن در مراجع قانونی گرفته است، باید در ابتدا شکایتی را تنظیم کند.

  طرح دعاوی کار مانند سایر دعاوی حقوقی به واسطه تنظیم دادخواست صورت گرفته و بعد از که متن دادخواست تنظیم شد، برای رسیدگی به اداره کار ارسال می‌شود.

  در قانون کار، مراجعی تحت عنوان هیات تشخیص و هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما را بر عهده داشته و همانند رسیدگی در محاکم دادگستری در دو مرحله بدوی و تجدید نظر انجام می‌شود. نحوه رسیدگی در هر یک از این مراحل با یکدیگر متفاوت بوده و نیازمند رعایت آیین و تشریفات خاصی است.

  ارائه دعوا در اداره کار حق قانونی کارگر و یا کارفرما است و در صورتی که حق آن‌ها پایمال شده و یا این انجام تکلیف قانونی به درستی صورت نگرفته است، امکان طرح آن‌ها در اداره کار وجود دارد.

  تنها کارگران نیستند که از کارفرما شکایت می‌کنند، بلکه در بسیاری از پرونده‌های ثبت شده در اداره کار، خواهان دعوا کارفرما بوده که به دلایل مختلف از کارگر خود شکایت کرده است. هر یک از طرفین باید برای ثبت شکایت خود دلایل منطقی داشته باشد تا هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما طبق خواسته آن‌ها رای صادر کند.

  جدای از دادخواست که برای شروع رسیدگی دعوا در مراجع اداره کار لازم است که ارائه شود، لایحه دفاعیه نیز در مواقع ضروری می‌بایست تقدیم هیات حل اختلاف شده تا صدور حکم مقتضی بر اساس آن انجام شود.

  تنظیم لایحه خوب نقش به سزایی در صدور احکام صادره داشته و در این صورت کارگر یا کارفرما باید از وکلا متخصص حوزه کار برای تنظیم لایحه و همچنین دادخواست کمک بگیرند.

  شیوه نگارش متن دادخواست با لایحه متفاوت بوده و هر کدام دارای اصول مخصوص به خود هستند که البته تنظیم تخصصی این اوراق در سامانه وکیل کار 24 برای افراد متقاضی پیش بینی شده که می‌توانید تنظیم لایحه تجدید نظرخواهی و یا دادخواست بدوی را بر عهده تیم تخصصی حقوقی ما قرار دهید.

  دادخواست بدوی دعاوی کار چیست؟

  دادخواست یک برگه قضایی محسوب شده که قابل استفاده در تمامی دعاوی حقوقی است. زمانی که بحث دعاوی حقوقی مطرح می‌شود، یعنی دعاوی کار نیز شامل آن شده و در این صورت تنظیم دادخواست به منظور دعاوی کارگر و کارفرما نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  دعاوی کار که به آن دعاوی ناشی از اختلافات بین کارفرما و کارگر نیز گفته می‌شود، برای طرح آن‌ها در اداره کار باید در ابتدا دادخواستی تنظیم شود. تنظیم دادخواست برای شروع رسیدگی به هر دعوا حقوقی یک اصل قانونی محسوب می‌شود و این موضوع در رابطه با دعاوی کار نیز وجود دارد.

  کارفرمایی که می‌خواهد به دلیل خوب کار نکردن کارگر شکایت نموده و یا این که وظایف تعریف شده برای او در قرارداد ذکر نشده است، اقدام به اقامه دعوا کند، لازم است که مبادرت به تنظیم دادخواست کند.

  به همین صورت نیز اگر کارفرما قصد شکایت کردن از کارفرما به دلیل عدم اجرای تعهدات از قبیل پرداخت حقوق به موقع و بیمه، را داشته باشد، موظف است که در گام نخست از فرآیند دعاوی کار، دادخواستی در این زمینه تنظیم کند.

  حال در پاسخ به این پرسش که منظور از دادخواست بدوی دعاوی کار چیست، باید گفت دادخواستی است که در مرحله بدوی از دعاوی کار تنظیم شده و برای رسیدگی به اداره کار ارسال می‌شود. دعاوی کار نیز مانند دیگر دعاوی حقوقی در دو مرحله کلی بدوی و تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

  مرحله نخست دادرسی در دعاوی کار شامل بررسی پرونده در مرجع هیات تشخیص بوده که در این صورت دادخواست اولیه‌ای که کارگر یا کارفرما تنظیم و ثبت می‌کند، دادخواست بدوی است. برای تنظیم دادخواست بدوی نیز می‌توان از مقررات یاد شده در قانون آیین دادرسی مدنی نیز استفاده نمود.

  لازم به ذکر است که در صورت رسیدگی به شکایت کارفرما و کارگر و در نهایت صدور رای، اگر هر کدام به نتیجه حکم صادره معترض باشند، می‌توانند با ارائه اعتراض کتبی خود در قالب دادخواست تجدید نظر خواهی از مراجع مربوطه در اداره کار درخواست کننده که پرونده را مجددا در دستور کار بررسی قرار دهد.

  در این صورت باید دوباره دادخواست دیگری که به آن دادخواست مرحله تجدید نظر گفته می‌شود، تنظیم شده و برای رسیدگی به هیات حل اختلاف اداره کار ارجاع داده شود.

  نگارش و تنظیم دادخواست

  لایحه تجدید نظر خواهی دعاوی کار چیست؟

  اوراق قضایی مورد استفاده در دعاوی کار تنها به تنظیم دادخواست بدوی محدود نمی‌شود. در واقع دادخواست بدوی دعوا کار شروع کننده رسیدگی به شکایت کارگر و یا کارفرما بوده و به نحوی قدم نخست در رسیدگی به این دعاوی به شمار می‌رود.

  با ثبت شکایت مرتبط با کارفرما و کارگر، رسیدگی به شکایت آن‌ها در مرحله بدوی یعنی هیات تشخیص رسیدگی شده و در صورت درخواست تجدید نظر خواهی طرفین، پرونده وارد مرحله دیگری می‌شود.

  در مرحله تجدید نظر خواهی علاوه بر آن که لازم است دادخواست دیگری با عنوان دادخواست تجدید نظر خواهی تنظیم شود، تنظیم لایحه نیز صورت می‌گیرد. به طور کلی دادخواست در تمامی دعاوی حقوقی از جمله دعاوی کار، به عنوان اوراق قضایی پایه جهت ارائه درخواست و تقاضا خواهان به اداره کار از طریق آن انجام می‌شود.

  حال در کنار دادخواست، اوراق دیگری چون لایحه نیز تنظیم شده و بسته به مرحله رسیدگی به هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف اداره کار ارسال می‌گردد. در مورد این موضوع که لایحه تجدید نظر خواهی چیست، می‌توان گفت لوایحی که در دادگاه به منظور دفاع از حقوق طرفین تنظیم و ارائه می‌شود، در مرحله تجدید نظر و در رابطه با دعاوی کار نیز لایحه دفاعیه تنظیم می‌گردد.

  لایحه دفاعیه جدای از دادخواست تنظیم می‌شود و بهتر است که در زمان مناسب تقدیم اداره کار شود. زمانی که رسیدگی به شکایت کارگر و کارگر در مرحله تجدید نظر قرار گرفته، ممکن است که تجدید نظر خواه و یا تجدید نظر خوانده بخواهد که لایحه دفاعیه تنظیم نموده و آن را برای بررسی تقدیم هیات حل اختلاف کند.

  لوایح تنظیمی چه در مورد دعاوی که در مراجع قضایی ارائه می‌شوند و چه مرجع اداره کار، همه آن‌ها می‌توانند در صدور رای از طرف مرجع ذی صلاح تاثیر مستقیم داشته باشند.

  لازم به ذکر است که به جهت این که در اغلب مواقع، رسیدگی به تجدید نظر خواهی بدون حضور طرفین و بدون این که جلسه با حضور وکلا و اصحاب دعوا برگزار می‌شود، از این حیث بهتر است که تا قبل از صدور رای و به همزمان با تنظیم دادخواست نیز لایحه تجدید نظر خواهی تنظیم و به هیات حل اختلاف تسلیم گردد.

  در زمان تنظیم متن لایحه تجدید نظر خواهی، باید به این نکته توجه شود که باید متن لایحه با مضمون دفاع از حقوق موکل انجام شده و توضیحاتی که در متن دادخواست بیان شده، مجدد در آن تکرار نشود.

  بنابراین وکیلی که چه برای کارفرما و چه کارگر، لایحه تجدید نظر خواهی تنظیم می‌کند، جدای از این که پرونده شکایت را از ابتدا بررسی می‌کند، لازم است که متن لایحه را با محتویات دفاع از موکل خود نگارش کند.

  تنظیم لوایح و دادخواست توسط وکیل

  موضوعات رایج تنظیم دادخواست بدوی برای کارگر و کارفرما

  در بخش‌های قبلی با دادخواست بدوی و لایحه تجدید نظر خواهی در دعاوی کار آشنا شدیم. هر یک از این دو اوراق کاربرد بسیار فراوانی در دعاوی حقوقی خصوصا دعاوی بین کارگر و کارفرما دارند. دادخواست به منظور ارائه درخواست خواهان و لایحه تجدید نظر خواهی نیز برای تکمیل دفاعیات از حقوق طرفین دعوا و تاثیر گذاری در صدور رای انجام می‌شود.

  در این بخش قصد داریم که موضوعات رایج که موجب تنظیم دادخواست بدوی برای کارگر و کارفرما می‌شود را بررسی کنیم. این که کارفرما و یا کارگر با کمک وکیل و یا مشاوره حقوقی اقدام به تنظیم دادخواست می‌کنند، هدف اصلی آن‌ها این است که درخواست خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

  حال دادخواست بدوی نیز در واقع دادخواستی به شمار رفته که در مرحله ابتدایی رسیدگی به دعوا کارگر یا کارفرما به هیات تشخیص اداره کار تقدیم می‌شود. موضوعاتی که برای نگارش متن دادخواست بدوی کارگر و کارفرما عنوان می‌شود، متفاوت بوده و هر دو گروه به دنبال احقاق حقوق خود هستند.

  طرح دعوا در هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف اداره کار برای کارگر یا کارفرما محدودیتی ندارد و در صورتی که یکی از طرفین قرارداد کار تخلفی را انجام دهند، می‌توانند این موضوع را از طریق اداره کار مورد پیگیری قرار دهند. در واقع اگر کارگر خواسته قانونی از کارفرما داشته و در این صورت به خواسته خود نرسد، بایستی اقدام به طرح دعوا در اداره کار نماید.

  در این صورت به صورت مجزا ابتدا موضوعات متداولی که تنظیم دادخواست برای کارگر انجام می‌شود را بررسی نموده و سپس به موارد رایج در دادخواست بدوی کارفرما می‌پردازیم.

  دادخواست بدوی از طرف کارگر

  گام اولی که کارگر باید به منظور شکایت از کارفرما اقدام نماید، نگارش متن دادخواست است. رسیدگی به درخواست کارگر ابتدا در هیات تشخیص یعنی مرحله بدوی انجام شده و در متن شکایت بایستی دلایل موجه و منطقی عنوان شود.

  در هر صورت موضوعات رایج که در طی چند سال اخیر بیشتر در دادخواست‌هایی که کارگران تنظیم نموده‌اند، عبارتند از:

  • مطالبه دستمزد معوقه
  • نپرداختن حقوق در زمان مقرر
  • الزام کارفرما به تنظیم قرارداد کتبی
  • الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه
  • پرداخت دستمزد پایین تر از حداقل قانونی
  • عدم پرداخت پاداش و سنوات
  • اخراج بدون دلیل کارگر از محل کار

  موارد فوق، دسته کلی از عناوین رایج در طرح شکایت کارگر از کارفرما هستند که در متن دادخواست به طور معمول نوشته می‌شود. عللی که موجب می‌شود کارگر از کارفرما شکایت کند، عدم تعهد وی به آن چه که در قانون و طبق قرارداد عنوان شده، می‌باشد.

  بیشتر دادخواست‌هایی که از طرف کارگر تنظیم شده، در رابطه با این موضوعات مالی در روابط کار محسوب شده و کارفرما حق و حقوق کارگر را در زمان مناسب پرداخت نکرده و در حالت کلی، کارفرما نسبت به انجام تعهدات خود کوتاهی کرده است.

  تنظیم لوایح و دادخواست ها

  دادخواست بدوی از طرف کارفرما

  همانطور که کارگر این حق را دارد تا با داشتن ادله قانونی و شرایط لازم برای ثبت دادخواست خود به اداره کار مراجعه کند، کارفرما نیز این حق را دارد که اقدامات لازم در زمینه تنظیم دادخواست بدوی و رسیدگی به آن در هیات تشخیص اداره کار را انجام بدهد.

  رایج‌ترین موضوعات و عناوینی که در دادخواست تنظیمی از طرف کارفرما در مشاوره حقوقی کارفرما نوشته می‌شود، به شرح زیر است:

  • مطالبه خسارت ناشی از کار
  • الزام کارگر به بازگشت در محل کار
  • ترک بدون دلیل موجه از محل کار
  • قصور در انجام عملیات کارگاهی
  • بروز خسارت و ضرر فراوان در زمان انجام کار در کارگاه

  بیشتر دلایلی که موجب می‌گردد تا کارفرما به فکر طرح دعوا علیه کارگر بیافتد، عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیفی است که در قانون بر عهده قشر کارگر قرار گرفته است.

  تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی برای کارفرما و کارگر

  در تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی برای کارفرما و کارگر لازم است که شخص تنظیم کننده که اصولا وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کار است، بیشتر به مواردی اشاره کند که جنبه دفاع از حقوق طرفین داشته باشد.

  در واقع متن لایحه مانند دادخواست نیست که بیشتر جنبه شروع کننده دعوایی باشد و به هر نحوی، وکیل می‌بایست تمامی حقوق موکل خود و جوانب موجود در پرونده را لحاظ کند.

  تنظیم لایحه دعاوی اداره کار هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدید نظر انجام می‌شود. وکیل کارگر یا کارفرما، در صورتی که رای هیات تشخیص توسط یکی از طرفین درخواست تجدید نظر داده شد و در حالت کلی پرونده به مرحله تجدید نظر رفت، در این صورت باید در زمان مناسب لایحه تنظیمی خود را تقدیم هیات حل اختلاف کند.

  نگارش متن لوایح حقوقی اصول ثابت و مشخصی دارد اما در هر صورت قرار داشتن پرونده در هر یک از مراحل بدوی و تجدید نظر، در تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی تاثیر گذار است. در این صورت وکیل تنظیم کننده لایحه تجدید نظر خواهی، بایستی به این نکته توجه کند که پرونده در حال بررسی در مرجع حل اختلاف بوده و تا حد زیادی این رای قطعی تلقی می‌گردد.

  در این صورت هر موضوعی که در جلسه هیات تشخیص مورد بررسی قرار نگرفت و یا نیاز به تاکید بیشتر دارد، بایستی در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد. لوایح تنظیمی برای کارفرما و کارگر، بیشتر جنبه دفاع از حقوق آن‌ها را دارد و وقایع پرونده که شاید در مرحله قبلی مورد بحث قرار نگرفته و یا اسناد و مدارک جدیدی دال بر اثبات ادعای موکل وجود داشته باشد، همه آن‌ها بایستی در متن لایحه اشاره گردد.

  لازم به ذکر است که وکیل تجدید نظر خواه با تجدید نظر خوانده در صورتی که در مرحله بدوی از دعاوی کار یعنی زمانی که پرونده در هیات تشخیص رسیدگی شده و به تبع آن لایحه بدوی نیز تنظیم گردیده است، نباید همان لایحه مجدد به هیات حل اختلاف تقدیم شود.

  تنظیم اوراق حقوقی اداره کار

  مزایای تنظیم لایحه تجدید نظر

  تنظیم لایحه دفاعیه در هر مرحله از دعاوی کار اعم از بدوی و تجدید نظر، یک سری مزایا برای کارگر و یا کارفرما که طرفین اصلی دعوا محسوب می‌شوند، دارد.

  از آن که متن لوایح تنظیمی بیشتر با محوریت دفاع از حق و حقوق طرفین می‌باشد، در این صورت تنظیم آن در مرحله تجدید نظر سبب می‌شود که دفاعیات از موکل تکمیل شده و رای به نفع آن‌ها صادر شود.

  مزیت دیگری که می‌توان برای ارائه لوایح به اداره کار در نظر گرفت، این است که در بسیاری از اوقات، لایحه نقش تعیین کننده در صادر شدن احکام مراجع اداره کار دارد و حکمی که در هیات تشخیص صادر شده است، به دلیل لایحه ای که در مرحله تجدید نظر تنظیم شده منجر به رد شدن حکم مربوطه گردیده است.

  به جهت آن که متن لایحه با اعمال نکات حقوقی تنظیم شده و در آن به مواردی اشاره شده است که سبب دفاع از حق کارگر یا کارفرما شده است، می‌تواند سبب تغییر نظر هیات حل اختلاف شده و به تبع آن نیز رای جدیدی در این زمینه صادر شود.

  در هر صورت لایحه چه در مرحله بدوی و چه در زمان تجدید نظر، در صورتی که تنظیم آن بر عهده یک وکیل متخصص و کاربلد قرار گیرد، می‌تواند در رسیدن اصحاب دعوا به حقوق قانونی خود، تاثیر فراوانی داشته باشد.

  از این رو توصیه می‌شود که نگارش لوایح متن تجدید نظر خواهی و متن دادخواست بدوی مرتبط با دعاوی کار را بر عهده وکلایی که قرار دهید که متخصص در روابط کار هستند.

  چگونه لایحه تجدید نظر و دادخواست بدوی اداره کار به شیوه تخصصی تنظیم کنیم؟

  نگارش اوراق قضایی از جمله دادخواست و تجدید نظر نیازمند داشتن تخصص کافی بوده و غالبا این اوراق را وکلای دادگستری تنظیم می‌کنند. در صورتی که قصد دارید از کارفرما و یا کارگر شکایت کنید، لازم است که فرم دادخواست را تکمیل نموده و خواسته خود را در برگه دادخواست پیاده کنید.

  تنظیم متن هر دو اوراق مزبور با یکدیگر فرق داشته و در هر صورت اگر به دنبال این هستید که متن لایحه تجدید نظر و دادخواست بدوی شما به بهترین شکل ممکن نگارش شده و قابل طرح در دعاوی کار باشد، می‌توانید از وکلا دادگستری سامانه وکیل کار 24 کمک بگیرید.

  در این سامانه این امکان فراهم شده است که صفر تا صد تنظیم اوراق دادخواست و لایحه توسط وکلا انجام شود و یا این که برای نگارش این اوراق مشاوره حقوقی ارائه شود.

  در هر صورت برای ثبت سفارش تنظیم دادخواست دعاوی کار در مرحله بدوی و لایحه دفاعیه در مرحله تجدید نظر خواهی با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱