سنوات

  • خدمات کار و کارگری
    محاسبه عیدی پاداش سنوات

    محاسبه عیدی، پاداش و سنوات

    مسلما با به کارگیری کارگر یا نیروی کار ،کارفرما موظف است در برابر کار انجام شده حقوق و مزایای وی را بر اساس آن چه که توافق کرده و در قرارداد ذکر شده و همچنین آن چه در عرف معمول…

دکمه بازگشت به بالا