کارمند / کارگر

نحوه پرداخت حق مسکن به کارگر یا کارمند چگونه است؟

 • ضمن قانون کار، مازاد بر حقوقی که تحت عنوان حق الزحمه (دستمزد کار) برای کارگر یا کارمند معین گردیده است. مزیت‌های دیگری نیز برای او در نظر انگاشته می‌شود که می‌بایست از جانب کارفرما تادیه گردد.

  به عبارتی هر کارگری که مشمول قانون کار گردد، می‌بایست از این مزیت ها بهره مند شود. از جمله مزایای رفاهی که به کارگران مشمول کار تعلق خواهد گرفت، حق مسکن می‌باشد. بهتر است شما را در یک دیدگاهی عمومی با حق مسکن و نحوه پرداخت حق مسکن به کارگر یا کارمند آشنا سازیم.

  حق مسکن چیست؟

  حق مسکن به عبارتی مبلغی است که به لااقل حقوق کارگران و کارمندان مشمول قانون کار اضافه خواهد شد. این حق، از جمله مزایای رفاهی کارمندان و کارگران محسوب خواهد شد که همانگونه که از نام آن پیداست برای هزینه مسکن آن ها در نظر انگاشته می‌شود.

  میزان حق مسکن در ابتدای سال به واسطه ی شورای مالی کار معین می‌گردد و پس از آن که به تصویب از سوی هیئت وزیران برسد، بدو پرداخت خواهد شد. مقدار حق مسکن برای کلیه ماه های سال اعم از آن که ماه های بیست و نه، سی، سی و یک روزه باشد، برابر است.

  ولیکن چنانچه که کارگری به گونه نیمه وقت کار نماید و در روند یک ماه کمتر از ساعات معین گردیده در محل کار خود حضور به عمل آورد. مزایای رفاهی که بدو تعلق خواهد گرفت، هم مانند؛ حق مسکن به نسبت روزهایی کا کارگر کار نموده است، محاسبه خواهد گشت.

  به عنوان نمونه؛ چنانچه که کارگر پانزده روز در ماه کار نموده باشد میبایست حق مسکن را به سی روز تقسم بندی نموده و پس از آن عدد به دست آمده را در مقدار روزهایی که کارگر کار نموده است، که در این مثال بیان شده پانزده روز می‌باشد، ضرب کرد. عدد به دست آمده از محاسبات مقدار حق مسکنی می‌باشد که به کارگر یا کارمند در آن سال تعلق خواهد گرفت.

  لازم به بیان است که اخذ حق مسکن اثرگذاری بر روی عیدی، اضافه کاری، سنواتی که به کارگر تعلق خواهد گرفت، نخواهد داشت.

  حق مسکن

  حق مسکن کارگران و کارمندان در سال 1401 چقدر است؟

  آخرین خبرها از وضعیت حق مسکن کارگران بیانگر این است که این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت منتظر تصویب می‌باشد. به همین علت احتمالا افزایش حق مسکن کارگران به حقوق ماه فروردین آن ها نرسد.

  کمک هزینه مسکن کارگران هم اکنون سیصد هزار تومان می‌باشد و قرار است با افزایش پنجاه درصدی به چهار صد و پنجاه هزار تومان برسد. به همین علت است که حق مسکن کارگران در پرداختی حقوق فروردین ماه احتمالا همان سیصد هزار تومان لحاظ گردد.

  حق مسکن تنها مولفه ی حق الزحمه ای است که تصویب پایانی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و همچنین رای هیات وزیران می‌باشد. یعنی تصمیم و رای شورای عالی کار به منظور افزایش این مؤلفه مزدی به تنهایی، از قابلیت اجرایی برخوردار نیست و می‌بایست به طور قطع افزایش حق مسکن ضمن هیات دولت به تصویب رسد.

  با این همه، تجربه تاریخی این چنین نشان داده است که میان تصویب ضمن شورای عالی کار و تصویب پایانی در هیات دولت، یک بازه ای زمانی چند ماهه و حتی دوازده ماهه وجود داشته باشد.

  محمد شریعت مداری، وزیر کار پس از معین نمودن لااقل دستمزد در ارتباط با مصوبه حق مسکن چنین بیان نمود: قسم منوط بر کمک هزینه مسکن مربوط به تایید هیات وزیران می‌باشد که پیشنهاد بیان شده با قید فوریت تقدیم دولت شکل خواهد گرفت و تصویب نمودن آن بر تصویب حق مسکن اعمال خواهد گشت.

  در تاریخ شانزده فروردین ماه 1400 بود که مصوبه شورای عالی کار در حیطه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران به هیات دولت ارائه گردید. حال آن که این گونه به گوش میرسد، این مبلغ در سال 1401 به مقدار 5.085.000 تومان افزایش پیدا کند.

  فرآیند انجام شکایت چگونه است؟

  از جمله مشکلاتی که جامعه کارگری ما با آن مواجه است عدم آگاهی و اطلاعات از حق و حقوق خویش است. کارگر ممکن است در جایی مشغول به کار باشد بدون آن که از حق و حقوق خود اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد. به عبارتی ما در این بخش تلاش می‌کنیم اطلاعات کارگران و کارمندان را در ارتباط با حق و حقوق خود بالا ببریم.

  در صورتی که کارفرما از پرداخت حق مسکن چهارصد و پنجاه هزار تومانی امتناع ورزد، کارگر می‌تواند از او شکایت نماید.

  فرم های ویژه به طریق اداره کار و امور اجتماعی تهیه خواهد شد. در ستون های این فرم تمامی حقوقی که از طریق کارفرما می‌بایست داده شود، قید می‌شود. به گونه مرجع و اطاله نگردیدن نوشتجات ضمن متن شکایت فرد کارگر با علامت ضرب در ضمن ستون مربوطه هر گونه حقی که از او ضایع گردیده است، علامت گذاری می‌شود.

  در این قبیل از شکایات بدوا شکایت به هیئت تشخیص بدوی ارائه می‌گردد که با اکتفاء به اسناد و مدارک و یا آن که اعزام بازرس به مکان مورد نظر در راستای صحت و سقم ادعای کارگر، رسیدگی های مورد نیاز انجام شده و رای صادر می‌شود.

  حق مسکن

  مدارک لازم جهت انجام شکایت چیست؟

  بهتر است در همین ابتدای سخنان خود خاطر نشان شویم، چنانچه که شما عزیزان قصد شکایت از کارفرمای خود را دارید، می‌توانید با اخذ کمک از مشاوره حقوقی بسیار بهتر و موفق تر مسیر موجود در پیش روی خود را طی کنید و از مدارک مورد نیاز به جهت شکایت از کارفرمای خود آگاه گردید.

  به طور قطع، برای هر نوع شکایتی نیاز به اسناد و مدارکی به منظور اثبات ادعای خود در مراجع رسیدگی کننده می‌باشد. بهتر است چنین بیان نماییم که در صورتی که مدارک مورد نیاز ارائه نگردد به شکایت فرد رسیدگی نخواهد شد.

  به هنگام نیاز در راستای شکایت کارگر از کارفرمای خود به جهت عدم پرداخت حق مسکن نیز به همین حالت است. بنابراین می‌بایست به طور حتم اسناد و مدارک لازم به جهت تنظیم شکایت وجود داشته باشد.

  در یک نگاهی کلی اسناد و مدارک به دو دسته کلی و جامع تقسیم خواهد شد. بعضی از مدارک و اسناد مورد نیاز به مشخصات کارگر و کارفرما نیز مشخصات محل کار مربوط خواهد شد.

  گروه دیگری از اسناد و مدارک نیز به چَشم میخورد که کارگر یا کارمند مؤظف است با اکتفاء بدان ها ادعای خود را در راستای درستی عدم پرداخت حق مسکن به مرحله اثبات رساند.

  • کامل نمودن فرم دادخواست به گونه ای دقیق و خوانا (این فرم در بخش فرم های مورد نیاز قابل مشاهده است.)
  • پرینت سابقه ی تادیه حق بیمه.
  • ارائه داشتن اصل کارت ملی به همراه یک نسخه از فتوکپی آن.
  • ارائه داشتن اصل شناسنامه و نیز فتوکپی از صفحات اوّل و دوم آن.
  • ارائه داشتن اصل به همراه یک فتوکپی از کارت پایان خدمت خود یا معافیت.
  • تهیه پرینت از حساب بانکی به هنگام واریز نمودن حقوق شما از جانب کارفرما.
  • ارائه داشتن هر گونه اسناد و مدارکی که بیان گر عدم پرداخت حق مسکن از جانب کارفرما است.
  • ارائه داشتن اصل اسناد و مدارک مورد استناد و نیز اصل مدارک احراز هویت به مراجع رسیدگی کننده ضمن جلسه دادرسی الزامی می‌باشد.
  • به هنگام تقدیم دادخواست به واسطه نماینده ی قانونی؛ پیوست اسناد و مدارک مثبت نمایندگی (چون وکالت نامه) و به ثبت رسانیدن آن در دبیرخانه الزامی است.

  دوستان عزیز بهتر است به این نکته توجه داشته باشید، آن چه که ما در این متن بیان نموده ایم؛ از طرق گردآوری دانسته ها و اطلاعات از دیگر مراجع بوده است. حال آن که شما می‌توانید در صورت وجود سؤالات بیشتر در این زمینه در وکیل کار بیست و چهار ساعته با ما همراه گردید.

  هزینه تمام شده شکایت چقدر است؟

  ما نمی‌توانیم، وجه دقیقی را در ارتباط با شکایت کارگر یا کارمند از کارفرمای خود در اختیار شما قرار دهیم. حال آن که بهتر است چنین بگوییم کارگران عزیز ما به جهت پیش گیری از صرف هزینه در راستای عدم پرداخت حق مسکن به خود، از شکایت خود صرف نظر می‌کنند. بهتر است ما به شما دوستان عزیز چنین بگوییم که طرح شکایت در این راستای هزینه ی زیادی را به خود اختصاص نخواهد داد.

  از این جهت بهتر است نگران نبوده و هراس نداشته باشید. از این باب ما به شما عزیزان توصیه می‌کنیم جهت دریافت حق و حقوق خود از کارفرما در این مسیر گام بردارید.

  آیا برای این شکایت نیاز به وکیل است؟

  آیا می‌دانستید، در طرح شکایت از کارفرمای خود در مرحله اول لازم است رابطه ی کارگر و کارفرما به مرحله اثبات رسد! در مرحله دوم لازم می‌باشد اسناد و مدارک مورد نیاز به جهت اثبات حقوق و مزیت های مطالبه شده وجود داشته باشد.

  از سویی دیگر می‌بایست کارگر ملتفت شود که چه حق و حقوقی در راستای درخواست از کارفرما دارد. در واقع بسیاری از کارگران و کارمندان با بی اطلاعی منجر به ضایع گشتن حقوق خود می‌شوند.

  به همین دلیل است که ما در وکیل کار بیست و چهار به شما توصیه می‌نماییم؛ پیش از انجام هر گونه عملی در ابتدا با حقوق خویش آشنا گردید. این گونه خواهد بود که شما علم پیدا خواهید کرد چه حقوقی به شما تعلق خواهد گرفت. چه حقوقی را می‌توانید از کارفرمای خود مطالبه نمایید و یا چه حقوقی را نمی توانید از کارفرمای خود مطالبه کنید.

  گاهی امکان دارد که یک کارمند یا کارگر به جهت اخذ حق مسکن خود از کارفرما با تصوراتی پوچ و بیهوده بدون وجود اسناد و مدارکی خاص از کارفرمای خود شکایت نماید.

  شاید به همین دلیل است که در این دعوی آن چه که برجای خواهد ماند شکست او است. حال آن که برخی اوقات نیز چنین به چشم میخورد که کارگر یا کارمند اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار خود دارد. ولیکن به دلیل آن که اسناد و مدارک موجود را در جایگاه درست مورد استفاده قرار نمی‌دهد، نمی‌تواند حق و حقوق قانونی خویش را مطالبه نماید.

  حق مسکن

  مزایای طرح شکایت کارگر از کارفرمای خود به واسطه وکیل اداره کار چیست؟

  • اشراف جامع وکیل به قوانین و ضوابط اداره کار، آیین نامه ها و بخش نامه های موجود، استخراج مستندات درست و قانونی موجود.
  • عدم نیاز در راستای حضور کارمند یا کارگر در مرجع رسیدگی کننده به دعوی (این امر به دلیل آن که بسیاری از کارگران عزیز مایل به رو در رویی با کارفرمای خویش نیستند، به شدت کارساز خواهد بود).
  • استفاده به موقع و صحیح از کلمات و مستندات همراه با فن بیان قوی وکیل اداره کار در مراجع رسیدگی کننده به دعوی.
  • آشنایی کامل نسبت به رویه و روند رسیدگی در مرجع صالح رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما.

  نحوه پشتیبانی و شکایت تنظیم شده چگونه است؟

  به هنگام طرح دعوی چه در ارتباط با دریافت حق مسکن از جانب کارگر از کارفرمای خود باشد چه در ارتباط با دیگر مسائل. چنانچه که شما به جهت طرح شکایت خود از کارفرما، از حق داشتن وکیل بهره مند شوید، او نیز دعوی مطرح شده را به خوبی در مرجع رسیدگی کننده پیگیری خواهد کرد.

  پس از ثبت دادخواست خود در سامانه جامع اداره کار، باید به گونه ای مرتب ضمن سامانه وقت هیات تشخیص و همچنین دادنامه صادره را از بخش (کار پوشه، کلیه ورودی های من) پیگیری کنید. به هنگام اعتراض نیز لازم است، طی مدت زمان پانزده روز از تاریخ صدور رای نسبت به ثبت اعتراض اقدامات لازم را انجام دهید.

  شرکت های ارائه دهنده خدمات به طور قطع در روند عرضه خدمات خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند. حال آن که امکان دارد درخواست کنندگان در این باب دچار برخی نارضایتی‌ها شوند.

  سایت شکایت 24 چنین پیشنهاد می‌کند که با صلح و سازش مشکلات خود را با ارائه دهندگان خدمات حل کنید. چنانچه که نشد با بهره گیری از حقوق قانونی خود بهتر است شکایت کنید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱