دادخواست ها

دادخواست شکایت کارگر از کارفرما بابت مانده مرخصی

 • کارگر علی رغم این که موظف به انجام کار برای کارفرما بوده و به ازای کار انجام شده، مستحق دریافت حقوق و دستمزد است، یک سری مزایای دیگر برای وی در قانون تعیین شده است.

  کارفرما اگر تکالیف خود را که در قانون کار به آن اشاره شده است مانند پرداخت مانده مرخصی، به درستی انجام ندهد، باعث می‌شود تا کارگر از او شکایت کند. شکایت کردن حق قانونی کارگران است که البته باید برای شکایت مطرح شده نیز دلیل موجه و قانونی داشته باشند.

  اختلافات بین کارگر و کارفرما به موضوعات کار و مشاغل ارتباط دارد. کارفرما اگر می‌خواهد که رابطه کاری او با کارکنانش به خوبی پیش رود و به نوعی مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد، باید تکالیف و وظایف خود را به بهترین شمل ممکن انجام دهد.

  همواره مسائل مالی به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات اختلاف و شکایت کارگر و کارفرما علیه یکدیگر می‌شود اما مواردی مانند مرخصی کارگران نیز می‌تواند در شرایطی عاملی برای بروز اختلاف بین طرفین باشد.

  با توجه به این که استفاده از مرخصی برای کارگران  در قانون کار پیش بینی شده و به نوعی حق قانونی آن‌ها است، اگر کارفرما به مقررات مربوط به مرخصی کارگران توجهی نداشته باشد، طبیعتا باعث می‌شود تا کارگر از کارفرما شکایت نماید.

  کارگر این حق را دارد که در طول سال به تعداد روزهای قانونی از مرخصی استفاده نماید. حال ممکن است در این زمینه، تعدادی از کارگران باشند که از حق مرخصی سالانه خود استفاده نکنند.

  در این صورت هر تعداد روزهایی که برای مرخصی از طرف کارگر استفاده نشده است، به عنوان مانده مرخصی شناخته می‌شود.

  تا زمانی که کارگر با کارفرما قرارداد دارد، می‌تواند از روزهای استفاده نشده برای مرخصی، استفاده کند. اما اگر قرارداد کار خاتمه یاید، کارفرما باید مانده روزهای مرخصی کارگر را محاسبه نموده و آن را پرداخت کند.

  کارفرما باید به طور دقیق، مانده روزهای مرخصی کارگر را محاسبه کرده و مقدار آن را در پایان قرارداد و یا قبل از قرارداد پرداخت کند.

  در هر صورت اگر مقررات مربوط به مانده مرخصی از طرف کارفرما به درستی رعایت نشود، کارگر می‌‌تواند علیه کارفرما شکایت کند. شکایت علیه کارفرما در این زمینه، از طریق دادخواست صورت می‌گیرد.

  دادخواست تنظیم شده باید برای رسیدگی به اداره کار ارائه شود. با توجه به این که باید شیوه نگارش دادخواست مطابقت با قوانین آیین دادرسی مدنی باشد و نکات حقوقی لازم نیز در آن رعایت شود، با وکیل اداره کار مجرب در این زمینه مشورت بگیرید.

  مانده مرخصی در روابط کار چیست؟

  با توجه به این که هر کارگری به تناسب شغل و کار خود، امکان برخورداری از حق مرخصی را دارند، در این صورت می‌توانند در طول سال بر اساس نظر کارفرما از حق خود استفاده کنند.

  بنا به دلایل مختلفی ممکن است که کارگران، از روزهای مجاز به عنوان مرخصی استفاده نکنند و در این صورت روزهای باقی مانده به عنوان مانده مرخصی شناخته می‌شوند.

  در واقع مجموع روزهایی که کارگران از حق مرخصی استفاده نکرده و به عنوان مانده مرخصی شناخته می‌شوند، می‌تواند موضوع شکایت کارفرما و کارگر علیه یکدیگر شود. در قانون، انواع مختلفی از مرخصی عنوان شده است که برای هر کدام شرایط خاصی عنوان شده است.

  شکایت مانده مرخصی

  مانده مرخصی بر اساس قانون کار

  طبق ماده 64 قانون کار، مرخصی استحقاقی کارگران در طول سال چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. روزهای دیگر تعطیل، به عنوان ایام مرخصی محسوب نمی‌شوند.

  این موضوع برای کارگرانی است که سابقه کار آن‌ها بیش از یک سال باشد. کارگرانی که سابقه کمتر یک سال داشته باشند، تعداد مرخصی بر اساس مدت زمان انجام کار از طرف کارگران محاسبه می‌شود.

  کارگران مشغول به کارهای سخت و زیان آور، مرخصی سالیانه آن‌ها 5 هفته است. نحوه استفاده از این مرخصی در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار می‌باشد. در ماده 66 قانون کار نیز به این موضوع اشاره شده است که کارگر نمی‌تواند بیشتر از 9 روز از مرخصی سالانه خود استفاده کند.

  بر اساس مواد قانونی فوق می‌توان گفت که مانده مرخصی که کارگران می‌توانند آن‌ها را ذخیره نموده و در مواقع بعدی از روزهای باقی مانده مرخصی استفاده کنند. اگر قرارداد کارگر با کارفرما به اتمام رسیده باشد، مانده مرخصی باید توسط کارفرما محاسبه و پرداخت آن صورت گیرد.

  موارد مندرج در دادخواست شکایت علیه کارفرما بابت مانده مرخصی

  موارد مختلفی در روابط کاری می‌تواند منجر شود تا کارگر با کارفرما دچار اختلافاتی شوند. یکی از موارد اختلافی بین آن‌ها بحث مربوط به موضوع مانده مرخصی است.

  در واقع کارگر از حق مرخصی خود در طول یک یا چند سال استفاده ننموده و به نحوی تعداد روزهای عدم استفاده از مرخصی ذخیره شده و کارفرما مکلف است که حقوق و مزایا این دوران را محاسبه نموده و به طور کامل به کارگر پرداخت نماید.

  حال اگر کارفرما، اقدامی را برای محاسبه مانده مرخصی نکند، کارگر برای آن که به حق خود در این زمینه برسد، باید برای ثبت شکایت در اداره کار فرآیند قانونی را انجام دهد. بر اساس قانون، برای آن که به دعاوی کارگر و کارفرما در اداره کار رسیدگی شود، ارائه دادخواست لازم و ضروری است.

  ارائه دادخواست را می‌توان ابتدایی‌ترین مرحله در دعاوی کار و سایر دعاوی حقوقی در نظر گرفت. در صورتی که گارگر دادخواستی را در این زمینه تقدیم اداره کار نکند، امکان رسیدگی به خواسته وی وجود ندارد.

  تنظیم دادخواست خوب در این زمینه می‌تواند به نحوه رسیدگی به شکایات در اداره کار بسیار موثر باشد.

  دادخواستی که آیین و مقررات شکلی در آن رعایت نشده باشد، طبیعتا با رد دادخواست مواجه خواهد شد. نحوه نگارش متن دادخواست بسیار حائز اهمیت است و اگر اصول کلی دادخواست نویسی در آن رعایت نشود، مرجع رسیدگی کننده ترتیب اثری به دادخواست مربوطه نخواهد داد.

  چگونگی نگارش دادخواست شکایت کارگر از کارفرما بابت مانده مرخصی بر اساس شرایط و مقررات ماده 51 قانون آیین دادرسی انجام می‌شود. طبق این ماده، موارد زیر باید در متن دادخواست عنوان شود:

  1. مشخصات خواهان و خوانده
  2. تعیین بهای خواسته
  3. آنچه که خواهان از اداره کار درخواست دارد.
  4. ذکر ادله کافی جهت اثبات ادعای طرح شده از طرف مدعی
  5. شرح خواسته
  6. امضاء خواهان

  میزان مانده مرخصی

  نحوه نگارش هر کدام از قسمت‌های دادخواست

  دادخواست مرتبط با شکایت کارگر علیه کارفرما با موضوع ذخیره مرخصی، نیازمند آن است که قسمت‌های مختلف دادخواست به صورت تخصصی نگارش شوند.

  با توجه به این که اداره کار، توجه خاصی نسبت به کلیات دادخواست نگارش شده دارند، تنظیم آن باید به نحوی صورت گیرد که مقررات شکلی و ماهوی مربوط به دادخواست نویسی، رعایت گردد. در همین زمینه، به بررسی نگارش هر کدام از بخش‌های دادخواست اشاره خواهیم کرد.

  نحوه نگارش مشخصات خواهان و خوانده

  در ارتباط با شکایتی که از طرف کارگر علیه کارفرما بابت مانده مرخصی و به تبع آن دادخواستی ارائه شده است، لازم است که کلیات دادخواست به بهترین شکل ممکن تنظیم شود. در مورد نگارش دادخواست مربوطه، ابتدا باید مشخصات اصحاب دعوا نوشته شود.

  کارگر به عنوان مدعی، اطلاعات وی در ستون خواهان و ستون خوانده مربوط به مشخصات کارفرما است. در این صورت اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، اقامتگاه، شغل و سایر موارد در متن دادخواست عنوان می‌شود.

  از آن جهت که دادخواست توسط کارگر ارائه می‌شود، باید اطلاعات مربوط به ستون خواهان به درستی تکمیل شده باشد و وجود نواقصی در این بخش می‌تواند به رد دادخواست منتهی شود.

  نگارش تعیین خواسته

  بعد از تکمیل ستون مربوط به خواهان، لازم است که قسمت تعیین خواسته نگارش شود. در واقع کارگر باید آنچه که از اداره کار تقاضا دارد، در این بخش عنوان کند. خواسته کارگر در ارتباط با شکایت مطرح شده، محاسبه تعداد روزهای مرخصی و پرداخت آن با جزئیات دقیق می‌باشد.

  در واقع با توجه به این که کارفرما، تعداد روزهای باقی مانده مرخصی را در دستمزد کارگران لحاظ نکرده است، باعث شده تا کارگر از وی شکایت کند. در این صورت در ستون تعیین خواسته، کارگر یا خواهان، رسیدگی به تخلف کارفرما بابت مانده مرخصی را تقاضا می‌کند.

  نگارش دلایل و ضمائم

  مرحله بعدی در تنظیم دادخواست شکایت کارگر از کارفرما بابت مانده مرخصی که در تمامی دادخواست‌ها لازم است این بخش به طور کامل نگارش شود، دلایل و ضمائم است. هر ادعایی که مطرح می‌شود، لازم است از طریق دلایل و مدارک ارائه شده، به اثبات برسد.

  در این زمینه که کارگر ادعا می‌کند که مزایا مربوط به مانده مرخصی از طرف کارفرما پرداخته نشده است، باید دلایلی را عنوان کند که بتواند ادعای مطرح شده را به خوبی ثابت نماید.

  کارگر هر دلیل و مدرکی که برای اثبات ادعای خود داشته باشد، می‌تواند ضمیمه دادخواست نموده و آن را تحویل اداره کار بدهد. اداره کار بر اساس دلایلی که کارگر ارائه می‌کند، حکم مقتضی را صادر می‌کند. بنابراین مهم است که کارگر به چه دلایل و مدارکی استناد نموده است.

  پرداخت مانده مرخصی

  نگارش شرح خواسته

  با تکمیل قست‌های مزبور در دادخواست، نوبت به مرحله تنظیم شرح خواسته می‌رسد. در این بخش لازم است که ستون شرح خواسته با استناد به مواد قانونی نوشته شود. در واقع آنچه که کارگر درخواست می‌کند، باید به صورت صریح و دقیق در بخش مربوطه در دادخواست عنوان گردد.

  با نگارش کامل دادخواست، کارگر باید متن دادخواست را امضاء کند که نشان از تایید نظیم دادخواست توسط وی است.

  چگونه دادخواست‌های مرتبط با دعاوی کار را به صورت تخصصی تنظیم نماییم؟

  تنظیم تخصصی دادخواست‌های مرتبط با دعاوی کار، یکی از خدمات اصلی سامانه وکیل کار را تشکیل می‌دهد. اگر در رابطه با شکایت از کارفرما با موضوع مانده مرخصی، نیاز به نگارش دادخواست دارید، می‌توانید تهیه و تنظیم آن را بر عهده ما قرار دهید.

  سامانه وکیل کار، نگارش انواع دادخواست‌های اداره کار را با هزینه و کیفیت مناسب انجام می‌دهد و از این بایت می‌توانید اطمینان خاطر داشته باشید. جهت ثبت سفارش نگارش دادخواست و همچنین سایر خدمات حقوقی مرتبط با موضوعات اداره کار، کافیست با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  یک دیدگاه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱