دادخواست ها

دادخواست شکایت کارگر از کارفرما بابت مطالبه وجه سفته یا چک

 • موضوعات مختلفی سبب ایجاد اختلاف در روابط کاری می‌شود. منظور از رابطه کاری همان رابطه بین کارگر و کارفرما است که مقررات مربوط به آن در قانون کار بیان شده است.

  وظایفی که در قانون برای کارگر و کارفرما عنوان شده است، به منظور اجرای صحیح آن‌ها از سوی هر کدام از طرفین می‌باشد. عمده تخلفات و عدم اجرای وظایف قانونی از طرف کارفرما صورت می‌گیرد و کمتر شاهد آن هستیم که کارگران تخلفاتی را انجام دهند.

  همواره بحث شکایت و طرح دعوا بین کارگر و کارفرما مطرح بوده است و این که چرا در این زمینه بحث شکایت مورد بحث قرار می‌گیرد، دلایل مختلفی در این زمینه دخیل هستند. هم کارگر و هم کارفرما این اختیار را دارند که از هم شکایت کنند.

  گاهی اوقات کارفرما از کارگر شکایت می‌کند و در مواردی نیز عکس این قضیه مطرح می‌شود. زمانی شکایت از کارفرما عنوان می‌شود که کارفرما تخلفی را انجام داده و یا به طور کلی وظایف خود را نسبت به کارگر انجام نداده است. در این صورت شکایت کردن از کارفرما حق قانونی کارگر می‌باشد.

  برخی از کارفرمایان، شرایطی را برای استخدام کارگران در نظر می‌گیرند که یکی از آن‌ها ارائه سفته یا چک است. دادن سفته و یا چک، یک رویه معمول در بسیاری از روابط کاری به شمار می‌رود.

  در واقع کارفرما این حق را دارد که از افراد نیروی کار، اسناد تجاری معتبری را مطالبه نماید. این که چرا کارفرمایان معمولا ارائه چک و در اغلب مواقع سفته را از کارگران مطابه می‌کنند، به بحث تضمین انجام کار ارتباط دارد.

  در واقع کارفرما با این هدف از کارگران سفته دریافت می‌کنند که به نوعی ضمانت انجام کار توسط آن‌ها تضمین شود. این که کارفرما اقدام به مطالبه چنین اسنادی از کارگران می‌کند، امری قانونی است اما همین موضوع زمینه سوء استفاده را برای کارفرمایان به وجود می‌آورد.

  با توجه به عدم آگاهی کارگران، کارفرمایان از آن‌ها می‌خواهند که سفته و یا چک را به نحوی تنظیم و ارائه کنند که به نفع آن‌ها باشد. در واقع هدف اصلی کارفرمایان این است که در نهایت بتوانند مبلغ سفته یا چک را مطالبه کنند.

  کارفرمایی که از کارگر مطالبه وجه سفته و یا چک می‌کند، عمل وی کاملا غیر قانونی بوده و در این صورت کارگر می‌تواند از کارفرما شکایت کند. شکایت کارگر بایت مطالبه وجه سفته و چک از طریق ارائه دادخواست به اداره کار صورت می‌گیرد.

  در این زمینه لازم است که نکات مربوط به تنظیم دادخواست به طور کلی بیان شود. اما قبل از آن بهتر است که با شرایط قانونی ارائه سفته و یا چک، آشنا شویم.

  ارائه چک و سفته در روابط کاری به چه منظور انجام می‌شود؟

  رویه معمول در مشاغل مختلف، این است که کارفرمایان، از کارگران خود یک سری اسناد تجاری را مطالبه می‌کنند. اگر به بیشتر آگهی‌های مربوط به استخدام توجه کنید، متوجه خواهید که یکی از شرایط اصلی استخدام شدن که از کارفرمایان تعیین می‌شود، ارائه سفته و یا چک است.

  حال در این زمینه ممکن است که این سوال مطرح شود، ارائه چک یا سفته در روابط کاری با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟ آیا چنین اقداماتی از سوی کارفرمایان صحیح است یا خیر؟ کارفرما در چه صورتی حق استفاده از اسناد مزبور را دارد؟

  به طور کلی این که کارفرمایان از کارگران، چک یا سفته برای شروع کار دریافت می‌کنند، امری قانونی است و در اغلب مشاغل شاهد انجام آن هستیم.

  کارفرما با هدف ضمانت حسن انجام کار از کارگر سفته دریافت می‌کند. به بیان دیگر، کارفرما برای محکم کاری و اطمینان خاطر از حسن انجام کار توسط کارگران، اسناد مزبور را مطالبه می‌نمایند.

  در واقع اگر کارگری، حسن نیست خود از انجام کار در کارگاه را به کارفرما نشان ندهد و با به خاطر رفتارش، خساراتی را به محل کار وارد نماید، در این صورت کارفرما حق استفاده از سفته یا چک برای جبران خسارت را خواهد داشت.

  گفتنی است که اگر کارفرما هدفی جز این موضوع داشته باشد، رفتار وی غیر قانونی بوده و کارگر امکان شکایت از وی را خواهد داشت.

  در مورد قانونی بودن چنین رفتاری از طرف کارفرمایان، ابهام خاصی وجود ندارد اما این که اگر کارفرما از ارائه چنین اسنادی، سوء نیت داشته باشد، در این صورت علاوه بر آن که روابط کاری با مشکل مواجه خواهد شد، چه بسا کارگر از کارفرما شکایت کند.

  شکایت دریافت چک و سفته

  آیا دریافت چک یا سفته از طرف کارفرما جنبه قانونی دارد؟

  همانطور که گفته شد، دریافت اسنادی نظیر چک یا سفته از طرف کارفرمایان، رویه‌ای معمول در بسیاری از روابط کاری به شمار می‌رود. اما در مورد این که دریافت سفته از طرف کارفرما امری قانونی است یا خیر باید گفت که کارفرما اگر صرفا بابت حسن انجام کار، اقدام به مطالبه چنین اسنادی نماید، عمل وی کاملا قانونی است.

  در واقع می‌توان گفت که دادن چک یا سفته به کارفرما، نوعی جنبه الزامی برای کارگران دارد و سبب بهبود روابط کاری نیز می‌شود. البته این موضوع تا حد زیادی به نظر کارفرما بستگی دارد.

  در این بین نیز کارفرمایان زیادی هستند که برای استخدام و یا ادامه همکاری با کارگران از آن‌ها ارائه سفته و یا چک را مطالبه نمی‌کنند.

  بنابراین اگر کارفرما به غیر از حسن انجام کار از طرف کارگران، هدف دیگری برای دریافت اسناد مزبور را نداشته باشد، کار آن‌ها کاملا قانونی است اما هدفی به جزء این موضوع داری ابهام بوده و کارگر می‌تواند از ارائه سفته یا چک به کارفرما خودداری نماید.

  آیا کارفرما حق استفاده از چک و سفته کارگر را دارد؟

  با توجه به این که ارائه سفته یا چک، به منظور حسن انجام کار صورت می‌گیرد، اما در شرایطی خاص کارفرما حق استفاده از چک یا سفته متعلق به کارگر را دارد. به طور معمول کارفرما از کارگر میخواهد که میلغ مشخصی را جهت حسن انجام کار طی اسناد چک یا سفته به او بدهد.

  حال کارفرما در این زمینه زمانی می‌تواند از چک یا سفته کارگر استفاده کند که کارگر خساراتی را به محط کار وارده نموده و با نقض مقررات حسن انجام کار، کارفرما برای جبران خسارت می‌تواند از سفته کارگر استفاده کند. بنابراین اصل بر عدم حق استفاده کارفرما از چک یا سفته کارگر است اما در شرایطی نیز کارفرما حق استفاده خواهد داشت.

  مطالبه وجه چک و سفته از طرف کارفرما و شکایت کارگر از او

  کارفرما تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند وجه پک یا سفته ارائه شده را از کارگر مطالبه نماید. در واقع چنین رفتاری از سوی کارفرما، غیر قانونی است و کارگر باید اقدام به شکایت از وی نماید. مطالبه وجه چک و سفته، نوعی سوء استفاده کارفرما از کارگران است و در این صورت کارگر باید مراتب را به اطلاع اداره کار برساند.

  موضوع بسیار مهمی که زمینه سوء استفاده کارفرما از چک یا سفته ارائه شده را به وجود می‌آورد، این است که کاگر در سفته یا چک، تاریخ پرداخت را عنوان کرد. درج تاریخ پرداخت در چک و سفته، به منزله این است که کارگر باید مبلغ درج شده را به کارفرما در همان تاریخ بپردازد.

  گاهی اوقات کارفرمایان از عدم آگاهی کارگران سوء استفاده نموده و آن‌ها ملزم به درج تاریخ در چک و سفته می‌کنند. در این صورت کارفرما به راحتی می‌تواند وجه سفته یا چک را از کارگر مطالبه نماید.

  در هر صورت مطالبه نمودن وجه چک یا سفته از طرف کارفرما، جنبه قانونی نداشته و کارگر می‌تواند از وی شکایت کند.

  دادخواست شکایت چک و سفته کاری

  شیوه اصولی تنظیم دادخواست دعوای شکایت از کارفرما بابت مطالبه وجه چک و سفته

  اگر کارفرما وجه چک و سفته را مطالبه نمود و کارگر نیز قصد شکایت را از وی داشته باشد، باید ابتدا دادخواستی تنظیم بنماید. نحوه نگارش دادخواست به دلیل آن که نیاز به رعایت نکات حقوقی دارد، طبیعتا از عهده هر شخصی بر نمی‌آید.

  شیوه تنظیم دادخواست مرتبط با طرح دعوا علیه کارفرما به دلیل چک و سفته ارائه شده، مانند دادخواست‌های دیگر، رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی را می‌طلبد.

  مواردی مانند مشخصات خواهان و خوانده، تعیین خواسته، ارائه دلایل و ضمائم و شرح خواسته باید بدون مشکل خاصی و به درستی در متن دادخواست تنظیم گردد. عدم درج صحیح اطلاعات در ستون های مربوطه در دادخواست، منجر به رد شدن آن توسط مرجع رسیدگی کننده خواهد شد.

  ستون خواهان و خوانده در دادخواست چگونه نگارش می‌شود؟

  با توجه به این که شکایت از مطالبه وجه چک و سفته از طرف کارگر صورت گرفته است، در این نوع دعوا، خواهان همان کارگر و خوانده نیز کارفرما می‌باشد.

  بنابراین در ستون خواهان باید مشخصات کارگر و ستون خوانده نیز اطلاعات کارفرما نوشته شود. مواردی مانند نام و نام خانوادگی، محل اقامت، شغل، نام پدر و غیره در ستون مشخصات طرفین دعوا عنوان می‌شود.

  واضح است که اطلاعات خواهان باید بدون اشکال خاصی و به صورت صحیح در ستون مربوطه نوشته شود. وجود نواقصی در این زمینه می‌تواند منجر به رد دادخواست گردد.

  تنظیم دادخواست در وکیل کار

  با توجه با این که در مراجع قضایی، رسیدگی به درخواست مدعیان از طریق دادخواست صورت می‌گیرد، باید تنظیم آن با رعایت نکات و مقررات قانونی انجام شود. در رابطه با دادخواست شکایت کارگر از کارفرما بابت مطالبه وجه چک و سفته، نگارش دادخواست باید به نحوی صورت گیرد که تمامی اصول دادخواست نویسی در آن رعایت شود.

  جهت تنظیم دادخواست در این زمینه به شما پیشنهاد می‌کنیم که اولویت انتخاب شما، سامانه وکیل کار باشد.

  وجود وکلا متخصص در دعاوی کار و همچنین نگارش اوراق قضایی در وکیل کار، باعث شده است که متقاضیان تهیه و تنظیم انواع دادخواست مرتبط با دعاوی کار را در اختیار این سامانه قرار دهند. بنابراین برای ثبت سفارش تنظیم دادخواست با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱