قوانین کار و کارگری

حقوق و دستمزد 1401 اداره کار + جدول + سنوات

 • اهمیت آگاهی از حقوق و دستمزد 1401 در این است که مسائل مالی همواره جز موضوعات مهم در روابط کاری محسوب می‌شود که تخلف در آن می‌تواند منجر به بروز اختلاف بین طرفین شود.

  روابط کاری از لحاظ مفهوم عام به رابطه بین کارگر و کارفرما اشاره دارد. طبق قانون کار، کارفرما موظف است که در ازای انجام کار از سوی کارگران، مبلغ مشخصی را به عنوان دستمزد ماهیانه پرداخت نماید.

  موضوع حقوق و دستمزد، یکی از دغدغه‌های اصلی قشر کارگر محسوب می‌شود که میزان آن در حال حاضر با شرایط و اوضاع اقتصادی کشور مطابقت ندارد.

  تعیین میزان دستمزد ماهیانه کارگر توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. این شورا هر ساله با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، میزان حقوق کارگران را مشخص می‌کند.

  اگر دعاوی کار را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان به این موضوع پی برد که علت اصلی اختلافات کارگری و کارفرمایی به بحث حقوق و دستمزد ارتباط دارد.

  کارفرما به لحاظ قانونی، حق ندارد تا دستمزد کارگران را پایین‌تر از حداقل مصوب وزارت کار پرداخت کند. در واقع قانونگذار، کلیه کارفرمایان را مکلف کرده است تا دستمزد کارگران را مطابق مقدار تعیین شده از طرف وزارت کار پرداخت کنند.

  طبیعتا میزان حقوق کارگران قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست و مقدار آن هرساله افزایش می‌یابد. تعیین دستمزد اداره کار بر اساس معیار و فرمول خاصی انجام می‌شود و عوامل مختلفی در این زمینه دخیل هستند.

  پرداخت دستمزد کمتر از نرخ مصوب قانونی از طرف کارفرما، تخلف محسوب شده و کارگر می‌تواند این موضوع را از طریق اداره کار پیگیری نماید.

  زمانی که کارگر و کارفرما با هم قراردادی را منعقد می‌کنند، در متن قرارداد صراحتا اعلام می‌شود که میزان دستمزد کارگر که به صورت ماهیانه دریافت می‌کند، چه اندازه است.

  کارگر در قبال کاری که انجام می‌دهد، مستحق دریافت مزد بوده و کلیه حقوق و مزایا متعلق به او نباید کمتر از مبلغی باشد که توسط وزارت کار تعیین شده است.

  لازم به ذکر است که نحوه کار برخی از کارگران به این صورت است که مزد خود را به صورت روزانه دریافت می‌کنند و طبیعتا دستمزد روزانه آن‌ها باید با مقدار مصوب اداره کار تطابق داشته باشد.

  گفتنی است که مواردی مانند حق اولاد، حق مسکن و بن کارگری نیز در تعیین دستمزد ماهیانه کارگر تاثیرگذار است و همین موضوع سبب می‌شود تا بین حقوق کارگران تفاوت ایجاد کند. البته حقوق کارگر مجرد با متاهل قاعدتا متفاوت است و کارگر متاهل دستمزد بیشتری را دریافت می‌کند.

  همچنین مواردی دیگر مانند سابقه کار نیز در میزان حقوق ماهیانه کارگران تاثیرگذار هستند. هرچه سابقه کار یک کارگر بیشتر باشد، حقوق و مزایا بیشتری به او تعلق می‌گیرد.

  برای کسب اطلاعات در زمینه میزان حقوق و دستمزد 1401 اداره کار و مسائل مرتبط با آن در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

  حقوق و دستمزد مطابق قانون کار

  بحث حقوق و دستمزد در قانون کار به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. دستمزد و حقوق طبق این قانون، به عنوان حق‌السعی شناخته شده است.

  ماده 34 قانون کار در این زمینه بیان می‌کند: کلیه دریافت‌‎های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌ غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

  مطابق ماده مزبور، میزان دستمرد و حقوق کارگر باید طبق قانون کار باشد و در قرارداد نیز به طور صریح ذکر شود. بنابراین کلیه دریافت‌های قانونی کارگر جزو حق‌السعی به شمار می‌رود که در واقع شامل حقوق و دستمزد اصلی و سایر مزایایی که به آن تعلق می‌گیرد نیز می‌باشد.

  حقوق کارگر شامل دستمزد روزانه یا ماهانه، پایه سنوات، بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و سایر مزایا دیگر می‌باشد. مجموع این موارد جزو حقوق کارگر محسوب می‌شود که هرساله با توجه به معیارهای مختلف توسط وزارت کار تعیین می‌شود.

  البته در مورد میزان مزایا و پاداش کار قانونگذار صراحتا به آن اشاره نکرده است و اینگونه موارد عمدتا با توجه به نظر کارفرما تعیین می‌شود. در واقع کارفرما می‌تواند به اختیار خود با توجه به میزان فعالیت و انجام کارهای مختلف توسط کارگران علاوه بر دستمزد و حقوق اصلی، مزایای ویژه‌ای نیز برای آن‌ها در نظر بگیرد.

  نرخ جدید حقوق و دستمزد

  انواع دستمزد پرداختی به کارگر

  همانطور که گفته شد، مزد همان حق‌السعی به شمار می‌رود که در ازای فعالیت کارگران از طرف کارفرما پرداخت می‌شود. مطابق ماده 35 قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و با مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

  چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد،‌ کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می‌شود.

  ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع قانون کار که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید، تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

  با توجه به ماده 36 قانون کار، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر‌حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌‌العاده شغل‌ و غیره.

  در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است، مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می‌دهد. مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و ‌مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

  شرایط قانون کار برای پرداخت دستمزد کارگران

  پرداخت دستمزد کارگران، شرایطی دارد که براساس قانون کار انجام می‌شود. به موجب ماده 37 قانون کار، مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

  • ‌الف – چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز‌ یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روز های کارکرد صورت گیرد.
  • ب – در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت‌ مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.

  لازم به ذکر است که در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

  مطابق ماده مزبور، در صورتی که مزد به صورت ساعتی یا روزانه باشد، کارفرما موظف است در همان روز یا در آخر همان هفته یا 15 روز یکبار اقدام به پرداخت دستمزد کارگران نماید. بنابراین اگر مزد به صورت ساعتی یا روزانه باشد، هیچ الزامی مبنی بر پرداخت دستمزد در همان روز کاری برای کارفرما نمی‌باشد.

  در واقع کارفرما می‌تواند مزد ساعتی و روزانه را در همان روز به کارگران بپردازد یا پرداخت آن را به آخر هفته و یا 15 روز یکبار موکول کند.

  در صورتی که پرداخت مزد به صورت ماهانه تعیین شده باشد، کارفرما باید اواخر هر ماه اقدام به پرداخت دستمزد کارگران نماید. چنانچه مزد به صورت ماهانه تعیین شده باشد، به آن اصطلاح حقوق اطلاق می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را جزو شرایط مزد تلقی کرد.

  همچنین در ماه های ابتدا سال که 31 روز می‌باشند، مبنای مزایا و حقوق کارگران باید بر همان اساس پرداخت گردد.

  طبق ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.

  در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد. در واقع اگر بخشی از مزد به صورت وجه رایج یا نقدی نباشد، باید به اندازه مزد و دستمزد به صورت نقدی ارزش داشته باشد.

  روز پرداخت حقوق

  تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1401 توسط شورای عالی کار

  در این زمینه ممکن است این سوال مطرح شود که حداقل حقوق و دستمزد کارگران هرساله توسط چه نهادی تعیین می‌شود؟ به موجب ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل حقوق کارگران توسط شورای عالی کار صورت می‌گیرد.

  تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401 مانند سال های گذشته، توسط شورای عالی مستقر در وزارت کار صورت می‌گیرد.

  البته دولت لایحه افزایش حقوق کارگران را تنظیم می‌نماید و برای تایید نهایی در اختیار وزارت کار قرار می‌دهد. در صورت تصویب لایحه، از ابتدای همان سال، میزان مبلغ افزایش حقوق به دستمزد ماهیانه کارگران اضافه می‌شود.

  بنابراین کارفرمایان موظف هستند که در شروع سال 1401، حقوق کارگران خود را مطابق با میزان افزایش صورت گرفته پرداخت کنند و نمی‌توانند پرداخت دستمزد کارگر را براساس حداقل میزان سال 1400 انجام دهند.

  وزارت کار و رفاه اجتماعی در تعیین میزان حقوق کارگران صلاحیت دارد. در قانون کار، تشکیل شورایی تحت عنوان شورای عالی کار مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که به صورت موثری در زمینه حقوق کار ایفای نقش نموده و با تصویب تصمیمات متعدد خود این جنبه از حقوق کارگری و کارفرمایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  حداقل حقوق 1401 اداره کار بر اساس چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

  شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور، با توجه به معیارهای مختلف تعیین نماید.

  بنابراین حداقل دستمزد 1401 اداره کار مطابق اصول و معیارهای زیر تعیین می‌شود:

  1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
  2. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

  کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه ما به ‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

  حداقل حقوق تعیین شده موضوع ماده 41 قانون کار منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیر نقدی به هر صورت که در قرارداد ها ‌پیش‌ بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی شده که اضافه بر حداقل مزد است.

  حداقل حقوق قانون کار در سال 1401 چه قدر است؟

  همانطور که گفته شد، شورای عالی وزارت کار، هرساله براساس مولفه‌هایی نظیر نرخ تورم، هزینه های معقول زندگی، مبلغی را به عنوان حداقل حقوق و دستمزد قانون کار برای همان سال تعیین می کند. مصوبات اداره کار در مورد میزان دستمزد و حقوق برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعمال می‌شود.

  یکی از سوالات پرتکرار و مهم در این زمینه، بحث میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1401 می‌باشد که به همین مناسبت، قصد داریم در این بخش به حقوق و دستمزد اداره کار در این سال بپردازیم.

  از آن جهت که نرخ تورم در طی چند سال گذشته روند افزایشی داشته و این موضوع بر حداقل حقوق کارگران تاثیرگذار است، وزارت کار برای سال 1401 سال تصمیم به افزایش حداقل دستمزد نموده است.

  تعیین میزان دستمزد و حقوق مراحل مشخص دارد و تا زمانی که فرآیند قانونی آن طی نشود، امکان اجرا شدن آن وجود دارد.

  دولت در وهله اول پیشنهاد افزایش دستمزد سالیانه را طی لایحه ای مدون به مجلس ارائه می‌دهد و بعد از انجام بررسی‌ها و تایید از طرف شورای عالی کار، در نهایت اجرا می‌شود.

  در جدول زیر می‌توان حداقل حقوق قانون کار در سال 1401 را مشاهده نمود:

  جدول حداقل حقوق قانون کار در سال 1401
  با احتساب حداقل حقوق1401 وزارت کار، می‌توان به این موضوع پی برد که نسبت به سال گذشته، افزایش 57 درصدی داشته است که رقم قابل توجهی است.

  ناگفته نماند که نرخ تورم در چند سال اخیر، افزایش بی‌سابقه داشته است و دستمزد کارگران نیز برهمین اساس افزایش پیدا کرده است.

  پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

  حقوق کارگران صرفا به دستمزد ماهیانه آن‌ها محدود نمی‌شود. بلکه مواردی مانند حق مسکن، حق خواروبار، حق اولاد نیز در تعیین حقوق اداره کار دخیل هستند.

  یکی از مواردی که به عنوان بخشی از دستمزد کارگران به شمار می‌رود و شورای عالی کار نیز هرساله مبلغ آن را مشخص می‌کند، پایه سنوات است.

  طبیعتا دستمزد ماهیانه به طور مطلق نمی‌تواند به عنوان گذران زندگی و امور کارگران محسوب شود و قانونگذار علاوه بر آن مبالغی را برای کمک به معیشت قشر کارگر در نظر گرفته است.

  پر واضح است که مبلغ پایه سنوات به اندازه‌ای نیست که بتواند بخش عمده‌ای از مشکلات مالی کارگران را برطرف نماید اما کمبود حقوق این قشر تا حدودی جبران می‌شود.

  البته که موارد بسیاری دیگر مانند حق مسکن، حق اولاد، بن کارگر و غیره جهت تسهیل در زندگی کارگران در نظر گرفته می‌شود.

  پایه سنوات، مبلغی است که در تعیین حداقل حقوق ماهیانه برای آن دسته از کارگرانی که بیش از یک سال برای کارفرما کار کرده اند، تعیین می‌گردد.

  وزارت کار برای آن که بتواند کمبود بخشی از حقوق و دستمزد کارگر را تامین نماید، مبلغی را تحت عنوان پایه سنوات در نظر گرفته است. مبلغ پایه سنوات به همراه حداقل دستمزد به کارگران داده می‌شود که طبیعتا میزان آن هرساله افزایش پیدا می کند.

  در طی چند سال اخیر، پایه سنوات صرفا به افرادی تعلق می‌گرفت که با کارفرما قرارداد رسمی داشتند. اما در سال 92 با ابلاغ بخشنامه‌ای از وزارت کار، این محدودیت برداشته شد و کارگران با قرارداد غیر رسمی نیز از پایه سنوات برخوردار شدند.

  در حال حاضر، مبلغ پایه سنوات به کارگرانی که سابقه کار بیشتر از یک سال داشته باشند (کارگران قرارداد رسمی و قرارداد غیر رسمی)، تعلق می‌گیرد.

  بنابراین شرط اصلی برای آن که به کارگران مشمول قانون کار، پایه سنوات تعلق گیرد، برخورداری از سابقه حداقل یک سال است.

  همچنین به کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد (اعم از این که مزایا پایان کار خود را تسویه کرده یا نکرده باشد)، نیز مبلغی به عنوان پایه سنوات تعلق می‌گیرد.

  افزایش حقوق

  مبلغ پایه سنوات در سال 1401

  کارگرانی که با کارفرما قرارداد دائم و یا موقت داشته باشند، به شرط حداقل یک سال سابقه کار، مشمول دریافت پایه سنوات قرار می‌گیرند.

  مبلغ پایه سنوات برای کارگران مشمول قانون کار در سال 1401، روزانه 7 هزار تومان است که در طول یک ماه حدودا 210 هزار تومان می‌شود.

  پایه سنوات به صورت ماهیانه محاسبه شده که در صورت یکساله بودن سابقه کار در حقوق و دستمزد کارگران لحاظ می‌شود. بنابراین پایه سنوات طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

  (تعداد روزهای کاری ماه× 7000)+ حقوق پایه ماهانه اعلام شده در سال جاری= حقوق ماهانه در سال دوم

  میزان سنوات در سال 1401 به صورت فوق محاسبه شده و در حقوق ماهیانه کارگرانی لحاظ می‌گردد و در نهایت پرداختی دستمزد برهمین اساس صورت می‌گیرد.

  در مورد حقوق و دستمزد 1401 اداره کار نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟

  همانطور که گفته شد، مبلغ حقوق کارگران توسط شورای عالی کار هرساله تعیین می‌شود که میزان با سال‌های گذشته متفاوت است. نرخ تورم و مخارج معقول زندگی جزو معیارهای اساسی در تعیین دستمرد ماهانه کارگر به شمار می‌رود.

  همچنین در مورد حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401 توضیحاتی ارائه شد. در نهایت به بررسی پایه سنوات و میزان در سال جاری پرداختیم.

  اگر در خصوص حداقل دستمزد قانون کار و مسائل مرتبط در این زمینه، نیاز به دریافت مشاوره حقوقی دارید، راه حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس‌های متنوع سامانه وکیل کار 24 می‌باشد.

  سامانه وکیل کار 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور دعاوی کار و ارائه خدماتی نظیر مشاوره‌های تخصصی حقوقی، می‌تواند شما را در این زمینه یاری نماید.

  در صورتی که قصد دارید از آخرین اطلاعات مربوط به حقوق پایه وزارت کار در سال 1401 مطلع شوید، بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی از خدمات این سامانه بهره مند شوید.

  نرخ سالانه حقوق

  مزایا بهره‌مندی از مشاوره حقوقی سامانه وکیل کار 24

  برای دریافت مشاوره حقوقی در وهله اول جستجو ساده در سایت انجام دهید و با مجموعه‌ها و سامانه‌های حقوقی گوناگونی آشنا خواهید شد.

  اگر تمایل دارید که در مورد دستمزد و حقوق کارگران در سال 1401 و مسئل مرتبط با قانون کار، با وکلا و متخصین حقوقی در ارتباط باشید و از این افراد مشاوره حقوقی دریافت کنید، سامانه وکیل کار 24، یقینا انتخاب قابل قبولی برای شما خواهد بود.

  در ارتباط با موضوعات دستمزد کارگران طبق قانون کار، دریافت مشاوره حقوقی مزیت فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می‌توان اطلاعات لازم از دستمزد کارگران و مزایایی که به آن‌ها تعلق می گیرد را کسب کرد.

  مزایا دیگر استفاده از مشاوره حقوقی وکیل کار 24، هزینه‌های بسیار مناسب مشاوره است که با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توان اطلاعات حقوقی لازم را در زمینه مباحث قانون کار را کسب کرد.

  این سامانه، همواره شرایط و اوضاع مالی موکلین را در نظر دارد و با داشتن کمترین نرخ آماده خدمات رسانی در امور حقوقی است.

  خوشبختانه افرادی که از مشاوره حقوقی سامانه مزبور استفاده کرده‌اند، از کیفیت و هرینه مشاوره رضایت کافی داشته‌اند و همین موضوع سبب شده است که بهترین خدمات و امکانات حقوقی را در اختیار موکلین قرار دهیم.

  چرا باید وکیل کار 24 را انتخاب کنیم؟

  وکیل کار 24، با بهره‌مندی از وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی نظیر اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما است.

  همچنین این سامانه علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی و نحوه قرارداد نویسی نیز خدمات رسانی نیز می‌کند.

  باتوجه به این که سامانه وکیل کار 24، سابقه چندین ساله در زمینه ارائه خدمات حقوقی دارد و بهترین و مجرب‌ترین حقوقدانان کشور در این مجموعه فعالیت می‌کنند، می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای انتخاب افراد مختلف برای بهره مندی از امکانات و خدمات حقوقی باشد.

  حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار توسط چه مرجعی تعیین می‌شود؟

  دستمزد و حقوق کارگران مشمول قانون کار، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود که توضیحات بیشتر آن در متن مقاله ارائه شد.

  حقوق و دستمزد قانون کار در سال 1401 چه قدر است؟

  حداقل حقوق قانون کار در سال 1401 برای کارگران بدون احتساب سابقه، 5 میلیون و 679 هزار تومان است که توضیحات بیشتر در مقاله ذکر شده است.

  حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال 1401 چه میزان است؟

  همانطور که گفته شد، حداقل دستمزد روزانه کارگر در سال 1401 به میزان 139 هزار تومان است.

  مبلغ پایه سنوات در سال 1401 چه قدر است؟

  پایه سنوات برای کارگرانی که دارای حداقل یک سال سابقه کار هستند، در سال 1401روزانه 7 هزار تومان است که مبلغ ماهیانه آن حدودا 210 هزار تومان می‌شود.

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۸ رای

  ‫4 دیدگاه ها

  1. خسته نباشید من سال ۹۰ مهر ماه با قانون سخت زیان اور بازنشسته شدم ولی نمی دانم من وافراد مثل من مستمری میگیریم چرا قانون سخت زیان اور باید خقوق یک بازنشسته میگرفتین به ما در سخنرانیشان این گونه قانون راتوسیف کردند پس چرا درفیش امروز من حرفی از سخت زیان اور نیامده بود وفقط سال ماه روز را نوشته بودند برعکس سالهای گدشته

  2. سلام ببخشید سوال داشتم ایا بین کسی که بیشتراز دوسال سابقه داره باکسی که دوسال سابقه داره فرقی در دریافت پایه سنوات داره یا نه

  3. با سلام
   بنده کارشناس رادیولوژی در یک بخش خصوصی هستم که حقوقم بر اساس قانون کار هست..خواستم بدونم آیا کاهش ساعت کاری تا ۲۵ درصد در قانون کار برای افراد رادیولوژی لحاظ میشه یا اینکه این موضوع فقط برای کار در ارگان های دولتی درنظر گرفته میشه؟؟

  4. دست مزدکارگر نظربه گرانی که است باید ازطرف اداره مربطه اهیت باصلایت تعین شود نرخ کارگری راتعین کند ممنون

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱