دادخواست هاکارمند / کارگر

تنظیم اظهارنامه استعفا یا ترک کار

 • مشکلات در روابط کاری همیشه وجود دارد و کارگر ممکن است که به دلایل مختلف تمایلی برای ادامه همکاری با کارفرما نداشته باشد. این که کارگر در مواقعی تصمیم به استعفا و یا ترک کار می‌گیرد، عوامل مختلفی در این زمینه دخیل هستند اما عمده آن در ارتباط با نقض مقررات قانون کار از طرف کارفرما است.

  کارفرمایی که به وظایف و تعهدات خود عمل نمی‌کند، طبیعی است که کارگر تمایل به همکاری با او نداشته باشد و در این صورت قطع رابطه همکاری شکل می‌گیرد. تنظیم اظهارنامه استعفا یا ترک کار نیز همین جا مطرح می‌شود.

  وظایف کارفرما به جهت آن که عهده دار شغل و کار مربوطه است، به نسبت کارکر بیشتر است و در این صورت اگر کوتاهی و عدم اجرای مقرراتی از سوی کارفرما رخ دهد، حال کارگر این حق را دارد که از راه قانونی اقدامات لازم را انجام دهد.

  کارگر طبق قانون کار می‌تواند در صورتی که کارفرما نسبت به وظایف قانونی خود کوتاهی کند، علیه او طرح دعوا نماید. رابطه کاری خوب زمانی است که هم کارفرما و هم کارگر به تعهداتشان که در قراردا کار عنوان شده، پایبند باشند. همه تخلفات در حوزه کاری تنها از طرف کارفرما نیست و در این بین نیز کارگران مرتکب رفتارهای غیر قانونی می‌شوند.

  این که یک کارگر قصد استعفا را دارد، کارفرما نباید بدوا با درخواست او موافقت کند. در واقع کارفرما باید ابتدا دلایل اصلی که کارگر تمایل به استعفا را دارد، جویا شود و اگر دلایل عنوان شده منطقی و موجه نباشد، کارفرما می‌تواند از استعفا کارگر جلوگیری کند.

  البته کارفرمایان تا زمانی که قرارداد کار به اتمام نرسد، مجوز استعفا کارگر را صادر نمی‌کنند و کارگر موظف است که همچنان به کار خود ادامه دهد.

  در هر صورت کارفرمایی که علاقه به ادامه همکاری ندارد، کارفرما نمی‌تواند برای مدت مشخصی او را به زور و اجبار نگه دارد و طبیعتا بعد از گذشت مدت زمانی نیز کارفرما ناچار است که با استعفا کارگر موافقت کند.

  رویه استعفا تنها در روابط کارگری و کارفرمایی مشاهده نمی‌شود بلکه در حوزه ارگان‌های دولتی نیز گاهی کارمندان قصد استعفا دادن دارند. استعفا کارگر رویه قانونی و مشخصی دارد و باید روال آن طی شود.

  کارگر برای استعفا ابتدا باید اظهارنامه در این زمینه تنظیم نموده و در متن اظهارنامه به دلایل استعفا و سایر موضوعات مرتبط اشاره کند. حال کارفرما با دریافت اظهارنامه استعفا در نهایت با درخواست کارگر موافقت نموده و یا این که استعفا نامه کارگر را رد می‌کند.

  تنظیم اظهارنامه استعفا یا ترک کار می‌تواند با موضوع ترک کار نیز صورت گیرد که شیوه نگارش آن با دریافت مشاوره حقوقی از سامانه وکیل کار 24 انجام می‌‌شود.

  استعفا کارگر؛ عامل خاتمه یافتن قرارداد کار

  پیش از آن که به شبوه نگارش و تنظیم اظهارنامه استعفا یا ترک کار بپردازیم، لازم است که با استعفا و شرایط آن و همچنین نحوه ترک کار از طرف کارگر آشنا شویم. در این بخش قصد داریم به بررسی خاتمه یافتن قرارداد کار به دلیل استعفا کارگر بپردازیم.

  رابطه کاری زمانی شروع می‌شود که قرارداد کار بین طرفین منعقد شود. طبق قانون کار، قراردادی که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود، به عنوان قرارداد کار شناخته شده و این نوع قرارداد می‌تواند شفاهی و یا کتبی باشد.

  رابطه کاری که بدون قرارداد شروع شود، جدای از این که جنبه قانونی ندارد، می‌تواند تبعات مختلفی را برای طرفین خصوصا کارفرما به همراه داشته باشد.

  همانطور که قرارداد کار می‌تواند با در نظر گرفتن شرایطی منعقد شود، در مواردی نیز می‌تواند به پایان رسد. یکی از دلایل خاتمه یافتن قرارداد کار، استعفا کارگر است. در ماده 21 قانون کار به شرایط منقضی شدن قرارداد کار اشاره شده است. البته عوامل دیگری نیز در این که یک قرارداد کار پایان یابد، دخیل هستند اما استعفا جز یکی از دلایل موثر و اصلی در این زمینه است.

  در هر صورت کلیه عوامل تاثیرگذار در خاتمه یافتن قرارداد کار، به شرح زیر است:

  • فوت کارگر
  • بازنشستگی کارگر
  • از کار افتادگی کلی کارگر
  • انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
  • پایان کار در قرارداد‌هایی که مربوط به کار معین است
  • استعفای کارگر

  استعفا کارگر بنا به اختیار او انجام می‌شود و اراده کارفرما در این زمینع دخیل نیست. اگر کارفرما بخواهد با کارگر قطع همکاری کند، اقدام به اخراج او می‌کند. اما در هر صورت کارگر برای استعفا خود بایستی دلایل موجهی داشته باشد تا کارفرما با تقاضای استعفا وی مولفقت کند.

  زمانی که کارگر استعفا می‌کند، قرارداد منعقد شده با کارفرما از بین می‌رود و اثر قانونی برای طرفین نیز نخواهد داشت. البته در صورتی قرارداد همکاری به دلیل استعفا خاتمه می‌یابد که کارفرما با درخواست استعفا کارگر موافقت کند. در وافع استعفا کارگر به خودی خود منجر به اتمام قرارداد کار نشده و رضایت کارفرما در این زمینه شرط است.

  بنابراین حتی در صورتی که کارگر با کارفرما قرارداد همکاری داشته و مدت قرارداد منقضی نشده باشد، استعفا کارگر می‌تواند منجر به پایان یافتن قرارداد کار شود.

  استعفا کارگر دارای شرایطی است که این شرایط در قانون کار به آن اشاره شده است که در ادامه شرایط قانونی استعفا کارگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  تنظیم اظهارنامه استعفا یا ترک کار کارگر

  استعفا کارگر مشمول قانون کار چه شرایطی دارد؟

  در بخش قبل به این موضوع پرداخته شد که یکی از دلایلی که باعث می‌شود تا قرارداد کار خاتمه پیدا کند، استعفا کارگر است. حال در این بخش به این موضوع پرداخته می‌شود که استعفا کارگر از چه شرایطی برخوردار است؟

  به طور کلی می‌توان گفت که به صرف این که کارگر به صورت شفاهی از کارفرما بخواهد که قصد استعفا دارد، شرایط قانونی استعفا از محل کار و به تبع آن بر هم خوردن رابطه کاری اجرا نشده است.

  طبق تبصره ماده 21 قانون کار، کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌ حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید، استعفا وی منتفی تلقی می‌‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و‌ انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

  برای استعفا لازم است که کارگر ابتدا استعفا نامه کتبی که در قالب تنظیم اظهارنامه استعفا یا ترک کار انجام می‌شود را به کارفرما بدهد. کارگری که استعفا نامه خود را کتبا به کارفرما می‌دهد، طبق قانون باید به مدت سی روز به کار خود ادامه دهد.

  در واقع کارگر نباید انتظار داشته باشد که به محض ارائه استعقا، کارفرما با چنین درخواستی موافقت کند و در نهایت دیگر کارگر از روز بعد از تقدیم استعفا لزومی برای حضور در محل کار نداشته باشد.

  بلکه قانونا حتی پس از تسلیم اظهارنامه استعفا، کارگر هنوز جز نیروی خدمات و کاری کارفرما محسوب می‌شود و کار کردن به مدت یک ماه پس از ارائه اظهارنامه، قانونی و ضروری است. پس از ارائه استعفا نامه به کارفرما، کارگر باید رونوشت استعفا را به شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر تقدیم نماید.

  در واقع استعفا کارگر از طریق مراجع قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد و صرفا بین کارگر و کارفرما به صورت توافقی انجام نمی‌شود. بلکه علاوه بر نظر کارفرما، درخواست استعفا کارگر باید از طریق مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تایید شود.

  لازم به ذکر است که اگر کارگر بعد از آن که استعفا خود را به کارفرما داد، در صورتی که از تصمیم اتخاذ شده به نحوی پشیمان شود و بخواهد که مجددا به کار سابق خود باز گردد، بایستی ظرف مدت زمان پانزده روز انصراف از استعفا خود را کتبا اعلام کند.

  از زمان ارائه استعفا نامه به مدت 15 روز به کارگر فرصت داده می‌شود که اگر قصد انصراف از استعفا داشت، گواهی انصراف از استعفا خود را کتبا تقدیم کند.

  شرایط استعفا کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

  کارمندانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، استعفا آن‌ها نیز دارای شرایط مشخصی است. گفتنی این که نحوه و شرایط استعفا کارگران مشمول قانون کار با کارمندان خدمات کشوری متفاوت است.

  بر اساس آنچه که در ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشور بیان شده است، در صورت استعفا کارمند، قرارداد او با سازمان و یا ارگان دولتی برای همیشه از بین می‌رود و دیگر کارمند رسمی دولت به شمار نمی‌رود.

  کارمند دولت اگر قصد استعفا داشته باشد، صرف نظر از این که استعفا او تایید یا رد بشود، باید گفت که قرارداد کاری کارمند با ارگان‌های دولتی برای همیشه از بین رفته و دیگر نمی‌توانند به عنوان کارمند دولت به صورت قرارداد رسمی فعالیت داشته باشند.

  شرایط استعفا کارمندان دولت در ماده 64 قانون مزبور عنوان شده است. طبق این ماده، کارمند رسمی می‌‌تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند. درهیچ مورد استعفا کارمند رافع تعهدات او در برابر ‌دولت نخواهد بود.

  استعفا از تاریخی تحقق می‌یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه ‌یا مؤسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا، رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام دارد. اگر تا پایان یک ماه مذکور، رد یا قبول استعفا‌ ابلاغ نگردد، این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد.

  بنابراین کارمندی که می‌خواهد استعفقا دهد، باید درخواست استعفا خود را از یک ماه قبل اعلام کند. تا زمانی که ارگان مربوطه با استعفا کارکند موافقت نکند، کارمند متقاضی استعفا باید کما فی سابق در محل کار خود حضور پیدا کرده و به وظایف قبلی خود عمل کند.

  نگارش اظهارنامه استعفا

  ترک کار در چه مواقعی صورت می‌گیرد؟

  ترک کار با اهداف و مضامین مختلفی از طرف کارگر انجام می‌شود. کارگر می‌تواند به صورت موقت و یا دائمی محل کار را ترک کند. ترک محل کار منظور این است که کارگر از کار مربوطه استعفا داده و دیگر در شغل سابق خود حضور نداسته باشد. ترک کار می‌تواند به صورت قانونی و یا غیر قانونی باشد.

  قانونی بودن ترک کار با رضایت کارفرما صورت می‌گیرد و غیر قانونی بودن آن بدین صورت است که کارگر اطلاعی به کارفرما نداده و بدوا محل کار را برای همیشه یا موقت ترک می‌کند.

  تا زمانی که مدت قرارداد کار به اتمام نرسیده باشد، کارگر موظف است که به همکاری خود با کارفرما ادامه دهد و اگر قصد عدم همکاری وجود داشته باشد، لازم است تا این موضوع با کارفرما در میان گذاشته شود.

  طبق ماده 27 قانون کار، غیبت غیر موجه و ترک کار جز قصور کارگر به شمار می‌رود و کارفرما می‌تواند قرارداد را یک طرفه فسخ کند. کارگری که هنوز با کارفرما قرارداد دارد اما به بدون اطلاع به کارفرما و بدون آن که دلایل موجه برای این امر داشته باشد، اقدام به ترک کار می‌کند، رفتار وی برخلاف مقررات قاتون کار است و کارفرما می‌تواند از او شکایت کند.

  کارگر اگر می‌خواهد که ترک کار کن، بایستی این موضوع را از قبل با کار در میان بگذارد و یا این که در این زمینه با ارائه اظهارنامه ترک کار این موضوع را به اطلاع کارفرما برساند. طبق قانون کار به کارفرما اجازه داده شده است که اگر کارگری اقدام به ترک غیر قانونی کار نمود، قرارداد کار را به صورت یک طرفه فسخ کند.

  ترک کار توسط کارگر می‌تواند باعث تعلیق قرارداد کار و در نهایت خاتمه یافتن آن شود. بنابراین کارگر می‌بایست به جبران خسارات وارد شده اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت خسارت توسط کارگر، کارفرما می‌تواند از طریق مراجع قانونی موضوع مطالبه خسارت به جهت ترک کار را پیگیری کند.

  با شکایتی که کارفرما به دلیل ترک کار از کارگر انجام می‌دهد، در صورت اثبات ترک کار، هیات حل اختلاف کارگر را ملزم به پرداخت جبران ضرر و زیان وارده به کارفرما می‌کند.

  با توجه به این که رفتار کارگر رفتار غیر قانونی است، پر واضح است که کارگر باید برای پرداخت خسارات وارده اقدامات لازم را انجام دهد. اما در صورتی که ترک کار به صورت قانونی و یا اطلاع کارفرما بوده باشد، دیگر بحث مطالبه جبران خسارت به دلیل ترک کار، منتفی است.

  نحوه نگارش اظهارنامه استعفا برای کارگر

  اظهارنامه اوراقی است که در موارد مختلف کارایی زیادی دارد. اظهارنامه که به عنوان یکی از اوراق قضایی نیز شناخته می‌شود، در ابلاغ و ارائه خواسته شاکی به طرف مقابل کارایی زیادی دارد.

  گاهی افرادی هستند که قصد دارند تا خواسته و تقاضای خود را به اشخاصی برسانند که این موضوع از طریق ارسال و تنظیم اظهارنامه صورت می‌گیرد.

  در رویه قضایی، تنظیم اظهارنامه، قبل از ثبت شکایت صورت گرفته و هدف از نگارش اظهارنامه این است که شاکی بدون آنکه بخواهد دعوایی را در دادگاه اقامه کند، خواسته خود را با نگارش اظهارنامه به طرف مقابل می‌رساند. حال نگارش و تنظیم اظهارنامه نیز در دعاوی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  یکی از موضوعاتی که می‌تواند منجر به اراسال اظهارنامه گردد، بحث استعفا کارگر است. در عناوین قبل به شرایط استعفا کارگر اشاره کردیم. در واقع گفته شد کارگر برای این که از محل کار استعفا دهد، باید ابتدا استعفا خود را به صورت مکتوب به کارفرما بدهد.

  ارائه استعفا نامه می‌تواند به صورت نگارش اظهارنامه انجام شود. در اظهارنامه استعفا، کارگر به طور کلی متن استعفا خود را نگارش نموده و در آن به شرایطی که در نهایت تصمیم به ترک کار گرفته است، عنوان می‌کند.

  هدف از این که کارگر اقدام به تنظیم اظهارنامه استعفا یا ترک کار می‌کند، این است که خواسته خود که همان استعفا است را به اطلاع کارفرما برساند.

  با ارسال اظهارنامه استعفا، کارفرما از این موضوع مطلع می‌شود و در نهایت تصمیم می‌گیرد که با استعفا کارگر موافقت کند یا خیر. در برگه اظهارنامه بخشی وجود دارد که مخاطب که اظهارنامه برای او ارسال شده است، می‌تواند پاسخ اظهاردهنده را بدهد.

  البته لازم به ذکر است که تقاضا استعفا کارفرما نیاز به بررسی زیادی دارد و تا زمان پاسخ کارفرما ممکن است که مدت زمان نسبتا طولانی طی شود.

  اظهارنامه ترک کار

  نحوه نگارش اظهارنامه ترک کار برای کارگر

  اظهارنامه می‌تواند با موضوع ترک کار نیز از طرف کارگر تنظیم شود. در متن اظهارنامه، کارگر باید با لحن ادبی و در صورت امکان مستند به مواد قانونی، ترک کار را به کارفرما اطلاع دهد.

  کارگر از نگارش اظهارنامه ترک کار اهداف مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن، این است که موضوع ترک محل کار را برای کارفرما اطلاع رسانی کند.

  با ارسال اظهارنامه ترک کار در واقع کارگر از کارفرما درخواست می‌کند که با تقاضای ترک کار وی موافقت کند. اقدامی که کارگر در این زمینه یعنی ارسال اظهارنامه انجام می‌دهد، جنبه قانونی دارد و در صورت موافقت کارفرما با درخواست کارگر، ترک کار صورت گرفته از طرف کارگر قانونی محسوب می‌شود و در این صورت دیگر کارگر ملزم به جبران خسارت برای ترک کار نیست.

  نگارش متن اظهارنامه چه در ارتباط با موضوع استعفا و چه در ارتباط با ترک کار اصول و نکات خاص خود را دارد که اگر به دنبال تنظیم باکیفیت متن اظهارنامه هستید، حتما مشاوره حقوقی مناسب در این زمینه با وکیل داشته باشید.

  دلایل مندرج در اظهارنامه استعفا و ترک کار

  در متن اظهارنامه جدای از این که کارگر موضوع ترک کار و استعفا خود را اعلام می‌کند و به نحوی از کارفرما تقاضا می‌کند که با درخواست او موافقت شود، باید دلایلی را برای خواسته خود عنوان نماید. ارائه دلایل موجه و قانونی می‌تواند در پذیرش درخواست استعفا کارگر از طرف کارفرما تاثیرگذار باشد.

  در واقع اگر دلایلی که کارگر در متن اظهارنامه به آن اشاره می‌کند، جنبه قانونی داشته باشد، کارفرما دیگر دلیلی برای عدم پذیرش درخواست استعفا ندارد. البته قانونا تا زمانی که کارگر با کارفرما قرارداد داشته باشد، کارفرما می‌تواند با درخواست استعفا کارگر موافقت نکند و به نحوی اجازه ترک کار را به او ندهد.

  در این صورت کارگر باید از روش قانونی دیگر مانند ثبت شکایت در اداره کار برای رسیدن به خواسته خود اقدامات لازم را انجام دهد. در هر صورت دلایلی که کارگر می‌توان در اظهارنامه از آن به منظور استعفا و یا ترک کار، استفاده کند، عبارتند از:

  • نارضایتی از نحوه عملکرد کارفرما
  • پایین بودن دستمزد و حقوق پرداختی
  • عدم پرداخت به موقع حقوق از سوی کارفرما
  • فاصله زیاد بین محل زندگی و محل کار
  • عدم رعایت موازین و مقررات قانونی توسط کارفرما
  • نداشتن انگیزه مناسب برای ادامه کار
  • پیدا کردن محیط کار دیگر با شرایط و امکانات مناسب تر
  • شرایط نامناسب محیط کار
  • وجود خطرات احتمالی در کار که تهدید کننده جان کارگر می‌باشد
  • فشار بیش از حد محیط کار و عدم توانایی برای ادامه کار
  • سایر مسائل مانند مشکلات شخصی و غیره

  موارد فوق الذکر، از جمله دلایلی هستند که کارگر در نهایت تصمیم به استعفا گرفته و می‌تواند این دلایل را در اظهارنامه قید کند. از بین دلایلی که در متن استعفا نامه عنوان می‌شود، دلایلی که مرتبط با حقوق مالی کارگر است، بیشتر مطرح می‌شود.

  در واقع علت اصلی استعفا کارگران به دلیل عدم برخورداری از حقوق و مزایا کافی در محل کار است.

  تنظیم اظهارنامه استعفا یا ترک کار توسط متخصص

  مزایا تنظیم اظهارنامه استعفا یا ترک کار توسط وکیل کاربلد

  نگارش اوراق اداری به جهت آن که رسیدگی به آن تواسط مراجع قانونی انجام می‌شود، مستلزم رعایت یک سری قواعد و اصول خاصی است. یکی از اوراق اداری پرکاربرد در روابط بین کارگر و کارفرما، اظهارنامه است.

  با توجه به آیین نگارش خاصی که برای تنظیم اظهارنامه استعفا یا ترک کار وجود دارد، بسیاری از افراد با سیوه نگارش آن آشنا نیستند و باید در این زمینه متخصصین حوزه تنظیم اوراق ادازی و قضایی کمک گرفت.

  اظهارنامه اداری با موضوع استعفا و یا ترک کار در صورتی که توسط وکلای متخصص تنظیم شود، می‌تواند برای کارگری که قصد استفاء دارند، مزایای زیادی داشته باشد. آشنایی وکلا دادگستری با شیوه نگارش اظهارنامه اداری، باعث می‌شود تا تنظیم متن کلی اظهارنامه با شرایط مناسبی انجام شود.

  نحوه نگارش متن اظهارنامه استعفا از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که متن اظهارنامه جذاب و صریح نوشته شده باشد، در جلب نظر مخاطب تاثیر گذار است.

  با این اوصاف در صورتی که فرآیند کلی نگارش اظهارنامه استعفا را به وکیل کاربلد و متخصص داده باشید، از بابت کیفیت محتوا متن اظهارنامه می‌توانید اطمینان خاطر داشته باشید.

  وجود مزایایی که سپردن نگارش اظهارنامه اداری به وکیل مجرب دارد، دلیلی است که کارگران برای نگارش اظهارنامه ترک کار و یا استعفا به وکیل خوب مراجعه کنند.

  خدمات تخصصی وکیل کار 24 برای تنظیم اظهارنامه استعفا یا ترک کار

  ارائه درخواست ترک کار و یا استعفا از طرف کار، لازم است تا به صورت مکتوب انجام شود. کارگری که تمایل دارد تا استعفا دهد، با رعایت شرایط قانون کار بایستی در زمان مناسب، استعفا نامه خود را نیز تنظیم و ثبت کند. ثبت اظهارنامه استعفا با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود.

  اگر به دنبال این هستید که فرآیند تنظیم و نگارش متن اظهارنامه استعفا با شرایطی مناسبی انجام شود، می‌توانید با سامانه وکیل کار 24 در ارتباط باشید. در این سامانه خدمات تخصصی برای تنظیم انواع اوراق مرتبط با اداره کار از جمله اظهارنامه ارائه می‌شود.

  می‌توانید به طور کلی فرآیند نگارش اظهارنامه ترک کار و استعفا را بر عهده وکیل کار 24 قرار دهید و یا این که با دریافت مشاوره حقوقی، شخصا بتوانید متن اظهارنامه را نگارش کنید. برای ثبت سفارش نگارش اظهارنامه استعفا و دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱