کارفرما

تبعات قانونی عدم ارسال بیمه توسط کارفرما

 • بنا بر ماده‌ دو قانون تامین اجتماعی ما وجوهی را که به نهادی به اسم تامین اجتماعی تادیه می‌نماییم، تا از مزیت‌های در نظر انگاشته شده توسط آن بهره‌ گیریم، به خود حق بیمه نام می‌گیرد.

  در مجموع، مقدار سی درصد از حقوق می‌بایست به نهاد تامین اجتماعی تادیه گردد. از سی درصد بیان شده، بیست و سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند و هفت درصد مابقی را خود کارگر متقبل می‌شود.

  البته که هفت درصد یاد شده به واسطه کارفرما از حقوق کارگر کسر می‌گردد. بهتر است این نکته را هم خاطر نشان شویم که این مبلغ همه سال در حال تغییر است.

  نگاهی کوتاه به دنیای کارگری

  بله چنانچه که در قسمت مقدمه متن خود بیان داشتیم کارفرما موظف است بیست و سه درصد از سی درصد حق بیمه کارکنان خود را تادیه کند. حال چنانچه که کارفرما در موعد معین سهم بیمه خود را تادیه ننماید، می‌بایست جریمه نقدی ماهانه دو درصد را پرداخت کند.

  به علت آن که بعضی از کارفرمایان با تکیه بر اتخاذ زرنگی و عدم ارسال بیمه قدم می‌گذارند و همچنین سوءاستفاده‌گر هستند و در نهایت حقوق کارگر را نادیده می انگارند.

  بنا بر نشستی که دستگاه‌های حکومتی بدین جهت با همدیگر داشته‌اند تا تصمیمی را در پیش گیرند. اهداف دستگاه‌های دولتی را از به انجام رساندن این کار ما می‌توانیم در پیشگیری از عدم پایمال گردیدن حقوق کارگران در نظر بگیریم.

  البته که نتیجه‌ این جلسات را می‌توانیم در روی کار آمدن کتابی به نام قانون کار ارائه داریم که ضمن سال ۱۳۹۶ به مرحله‌ اجرا نائل آمد.

  گاه کارگران نگرانی در ارتباط با آینده‌ی خود دارند که آن نیز کاملا طبیعی به نظر می‌رسد. این عنوان در ارتباط با بازنشستگی آن‌ها نیز صادق است.

  البته که آن مستلزم این است که کارفرما به موقع و در زمان تعیین شده با اکتفا به حقوق و حق الزحمه، حق بیمه کارگر را تادیه کند. به این هنگام خواهد بود که کارگر به هنگام بازنشستگی خود در آتی،‌ به مشکل نخواهد خورد.‌

  قانون تامین اجتماعی از جمله حائز اهمیت‌ترین و اساسی‌ترین منابعی می‌باشد که به منظور حقوق و تکالیف میان کارگر و کارفرما به چشم می‌خورد.

  با توجه به قانون کار به چه کسی کارگر اطلاق می‌شود؟

  کارگر فردی می‌باشد که تحت هر عنوان نزد شخصی مشغول به انجام کار می‌باشد و در برابر آن حقوق و مزیت و پاداش اخذ می‌نماید. کارفرما مکلف می‌باشد بنابر ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار حق بیمه منوط بر کارگر را تادیه نماید.

  بنا بر تعریف ارائه گردیده در قسمت فوقانی متن، معلمان، مستخدمان دولتی، کارمندان بخش خصوصی و حتی استادان دانشگاه چون نزد شخصی دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) مشغول به انجام کار می‌باشد و حقوق اخذ می‌کند، کارگر به حساب می‌آید.

  آیا بیمه نکردن کارگران جرم خواهد بود و یا خیر؟

  کارفرما مسئول می‌باشد که بنا بر مقررات موجود و با اکتفا به ضوابط آن‌ها حق بیمه منوط بر کارگر را تادیه نماید.

  نهایتا چنانچه که کارفرما بر اساس هر علتی از تادیه آن امتناع ورزد و آن را پرداخت ننماید و یا آن که فهرست مربوط به بدان را ارسال ننماید، نهاد مربوطه با تکیه بر مقررات مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما خواهد بود. نیز کارفرما بدون هیچگونه عذری می‌بایست آن را به نهاد تسلیم دارد و نخواهد توانست سر باز زند.

  حق بیمه کارگر

  نتیجه منوط بر عدم تادیه حق بیمه به واسطه‌ کارفرما و ضمانت اجرای مربوط به آن

  تاخیر در تادیه بیمه و یا پرداخت ننمودن بیمه کارگر منجر به رفع مسئولیت و تعهدی که او در برابر کارگر خود دارد، نخواهد گردید. این وظیفه تنها و تنها بر عهده کارفرما خواهد بود و کارگر در برابر آن هیچگونه وظیفه‌ای ندارد.

  بدین صورت با اکتفا به ماده‌ ۱۴۸ قانون کار، کارفرما به جریمه‌ نقدی میان دو الی ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد گشت.

  مامور به اجرا رساندن حق بیمه چه کسی می‌باشد؟

  مأمور اجرای حق بیمه، شخصی می‌باشد که هر سی روز (هر ماه یک مرتبه) به کمپانی‌های متفاوت به منظور بازرسی می‌رود و افرادی که در کمپانی مشغول به انجام کار می‌باشند را به لحاظ بیمه و حضور یا غیاب در بیمه بررسی می‌کند.

  نیز او می‌‌تواند هر نوع اختلاف و ابهام ضمن اسناد و مدارک موجود در شرکت به منظور بیمه‌شدگان را مشاهده نموده و آن را در اختیار کارفرمای محترم قرار دهد.

  مامور شرکت بیمه می‌تواند از کارگاه‌ها، دفترها، حقوق، حق الزحمه کارگران دیدن فرماید. چنانچه که کارفرما اجزای تشکیل دهنده‌ این کار را به مامور بازرس ندهد به جزای نقدی محکوم خواهد گشت. یکی از اسنادهای بسیار مهمی که میان کارگر و کارفرما به چشم می‌خورد، معاهده کتبی است.

  حال آن که معاهده شفاهی نیز مورد قبول واقع می‌شود. ولیکن معاهده کتبی سندیت دارد و بسیار مطلوب‌تر می‌باشد. چرا که کارگر می‌تواند به آسانی به هنگام پرداخت نگردیدن حق بیمه خویش از کارفرمای خود شکایت به عمل آورد.

  فرآیند انجام شکایت چگونه است؟

  فردی که مایل است از کارفرمای خویش به جهت پرداخت ننمودن شکایت کند، بدین هنگام می‌بایست به منظور طرح شکایت به نهاد کار برود. فرم‌هایی را در برابر آن‌ها قرار خواهند داد و موقعیت شغلی را وارسی نموده و فرم مربوطه را تکمیل می‌نماید.

  سپس او شکایت را به هیئت تشخیص ارائه می‌دارد تا بدان رسیدگی شود.

  امکان طرح شکایت از جانب نهاد تامین اجتماعی

  به هنگام کوتاهی از حق بیمه به واسطه‌ کارفرما در مقابل کارگر، وی می‌تواند از کارفرمای خویش به دلیل پرداخت ننمودن حق بیمه خود شکایت تحت عنوان شکایت کیفری کند.

  به هنگامی که نهاد تامین اجتماعی نمی‌تواند تحت نام شاکی ضمن دادگاه کیفری از کارفرمای متخلف شکایت به عمل آورد.

   فوت کارفرما و اثرات آن بر روی شکایت مطرح شده

  چنانچه که کارفرما در روند پرونده‌های شکایت، فوت نماید منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌گردد و با صدور آن نیز تعقیب پرونده خاتمه خواهد یافت‌. از سویی شاکی که همان کارگر است، میبایست طرح دعوای حقوقی را اعلام دارد.

  فوت کارگر و اثرات برجای مانده بر روی شکایت طرح گردیده

  چنانچه که کارگر طی روند پرونده شکایت فوت نماید، از دنیا رفتن او اثری در جنبه کیفری پرونده نخواهد داشت. از سویی دعوای کیفری به طرفیت ورثه امتداد خواهد یافت.

  کار خطرناک

  مراحل لازم جهت شکایت از کارفرما

  در راستای شکایت از کارفرما لازم می‌باشد که در مرحله‌ی ابتدایی دادخواست شکایت تنظیم و ثبت کند. ضمن دادخواست شکایت لازم می‌باشد که تمامی مطالبات کارگر بیان شود. (که غایت ما در این متن حق بیمه می‌باشد).

  بعضی از مطالبات کارگر را ضمن یک دادخواست به گونه‌ای همزمان نمی‌توان مطالبه کرد، بهتر است به این نکته توجه نمایید. چندی پیش ثبت دادخواست ضمن ادارات کار به گونه‌ی سنتی صورت می‌گرفت.

  حال آن که هم اکنون ثبت دادخواست به نوع الکترونیکی می‌باشد و درخواست کننده شکایت لازم است که دادخواست منوط بر شکایت خود را در سامانه اداره کار به ثبت رساند.

  البته به غیر دادخواست لازم می‌باشد که اسناد و مدارک بارگذاری شود که البته هر امر مراحل خاص خود را می‌طلبد. بعد از آن که اسناد و مدارک ثبت می‌شود، زمان رسیدگی ضمن مراجع صالح رسیدگی کننده ضمن اداره کار به درخواست کننده شکایت ابلاغ می‌شود.

  این موضوع به واسطه‌ پیامک به درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد. درخواست‌کننده لازم می‌باشد که به پنل کاربری خود رجوع کند و زمان و نشانی مکان حضور را ببیند.

  از سویی دیگر به کارفرما اطلاع داده خواهد شد تا او در راستای حضور در مکان مندرج اطلاع کسب کند.

  مدارک لازم جهت انجام شکایت چیست؟

  اگر کارگر قصد شکایت از کارفرمای خود به جهت عدم ارسال بیمه را در سر داشته باشد. در ابتدا باید اسناد و مدارک مربوط به اقامه‌ دعوا را در اختیار خود داشته باشد. زیرا در غیر از این حالت حتی به هنگام طرح شکایت از جانب او، دادخواست وی رد خواهد گردید.

  به همین دلیل دارا بودن اسناد و مدارک قابل قبول در مرحله‌ ابتدایی بسیار حائز اهمیت است. ابتدایی‌ترین مسئله که می‌بایست به مرحله‌ اثبات برسد، این است که میان آن دو رابطه‌ کارگر و کارفرمایی وجود دارد.

  زیرا بدین هنگام است که کارگر می‌تواند مطالبات خود را به اسم یک کارگر از کارفرما درخواست نماید. پس بهتر است چنین بگوییم که در صورتی که رابطه کارگر و کارفرمایی وجود نداشته باشد، امکان رسیدگی به دعاوی مطروحه ضمن مراجع صالح اداره کار وجود ندارد. پس لازم است که دعوای مطرح شده در دیگر مرجع رسیدگی کننده طرح گردد.

  ما می‌توانیم برخی از اسناد و مدارک لازم را در موارد ذیل خلاصه نماییم:

  • کامل نمودن دقیق و تمام، کمال فرم دادخواست.
  • ارائه داشتن اصل به همراه فتوکپی از کارت ملی.
  • ارائه داشتن شناسنامه به همراه فتوکپی از صفحات ابتدایی و دوم.
  • ارائه داشتن اصل به همراه فتوکپی از کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت.
  • ارائه نمودن تصویر از معاهده و رسید حقوقی (البته که به هنگام وجود آن برای شما).
  • ارائه نمودن پرینت از پیشینه‌ تأدیه حق بیمه خود در طول انجام امور کارگری.
  • ارائه نمودن پرینت از حساب بانکی به هنگام واریز حقوق از جانب کارفرما.
  • و دیگر مدارک که احساس می‌کنید می‌تواند نیاز شما را برطرف سازد.

  هزینه‌ تمام شده تنظیم شکایت چقدر است؟

  شکایت از کارفرما اغلب هزینه بسیاری را به خود اختصاص نمی‌دهد. ما صرف هزینه به جهت شکایت از کارفرما را می‌توانیم در دو سوی خلاصه نماییم.

  ابتدا در راستای ثبت دادخواست خود (که هزینه بسیار اندکی را شامل می‌شود). هزینه‌ بعدی را می‌توان در واگذار نمودن انجام امور خود به کارگر خلاصه نماییم. حال آن که این مبلغ می‌تواند بنا بر توافق میان کارگر و وکیل پرونده مشخص شود.

  حادثه حین کار

  آیا برای این شکایت نیاز به وکیل است؟

  ضمن شکایت از کارفرمای خود در مرحله‌ ابتدایی اثبات رابطه‌ کارگری و کارفرمایی می‌باشد. پس از آن لازم است اسناد و مدارک مورد نیاز به جهت طرح این شکایت وجود داشته باشد.

  در ابتدا لازم می‌باشد که کارگر متوجه گردد، چه حق و حقوق بدو تعلق می‌گیرد و چه حق و حقوقی بدو تعلق نمی‌گیرد. زیرا به دفعات بسیار به چشم خورده است، که کارگران از حق و حقوق خود اطلاعات کافی در اختیار خود ندارند. شاید به همین دلیل است که گاهی منجر به ضایع گشتن حق قانونی خود می‌شوند.

  به همین دلیل است که ما در وکیل کار بیست و چهار به شما این گونه توصیه می‌کنیم. ابتدا اطلاعات لازم را در ارتباط با حقوق قانونی خود کسب کنید.

  حال آن که برخی اوقات کارگران با تصوراتی پوچ و توخالی بدون در اختیار داشتن سند و مدرکی، شکایت خود را طرح می‌نمایند. به همین دلیل است که در دعوای مطرح گردیده دچار شکست می‌شوند. چنانچه که او از اسناد و مدارک موجود در جایگاه خود استفاده کند، پیروز خواهد گشت.

  حال ما این گونه می‌گوییم که شما می‌توانید با کسب مشورت های لازم با وکیل پایه‌ یک دادگستری پیروزی را اذعان خود نمایید.

  برخی از مهم‌ترین مزیت های طرح شکایت از جانب وکیل
  • اشراف کامل بر ضوابط اداره کار تأمین اجتماعی، استخراج نمودن مستندات درست و قانونی.
  • عدم نیاز به جهت حضور کارگر در مرجع رسیدگی کننده به دعوا. از این جهت چنانچه که شما مایل به رو به رو شدن با کارفرمای خود نیستید، این امر می‌تواند بهترین گزینه باشد.
  • استفاده به موقع و صحیح از کلمات و مستندات همراه با فن بیان بسیار قوی او در مرجع مربوطه.
  • آشنا بودن با رویه و فرآیند رسیدگی در مرجع صالح رسیدگی کننده به اختلاف موجود میان کارگر و کارفرما.

  نحوه پشتیبانی و شکایت تنظیم شده چگونه است؟

  شما می‌توانید چنانچه که شکایت خود را از کارفرما به دلیل عدم ارسال بیمه مطرح نموده باشید، از طریق سامانه‌ای که شکایت را طرح نموده اید، پیگیری‌های لازم را به عمل آورید. حال در صورت حضور وکیل، نیاز به نگرانی از سوی شما نخواهد بود. چرا که او پیگیری‌های لازم را به عمل خواهد آورد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱