کارفرما

تبعات بیمه نمودن افراد خارج از محل کار یا شرکت برای کارفرما چیست؟

 • کارفرما در برابر کارگر یک سری وظایف قانونی دارد که می‌بایست به درستی آن‌ها را اجرا کند. مطابق قانون کار، کارگر به کسی گفته می‌شود که در ازای دریافت حقوق و دستمزد مشخصی برای کارفرما کار انجام می‌دهد. کارفرما نیز با پرداخت حقوق معین از کارگر انجام کار‌های تعیین شده در قرارداد کار را مطالبه می‌کند.

  حقوق و دستمزد کارگران هر ساله توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود و کارفرما موظف به پرداخت حداقل حقوق به کارگر می‌باشد. به موجب قانون، کارفرما نمی‌تواند دستمزد کارگر را کمتر از حداقل میزان تعیین شده توسط وزارت کار بپردازد.

  میزان حقوق کارگران هرساله با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی و نرخ تورم حاکم بر کشور تعیین می‌شود که این میزان باید با سطح زندگی معمولی هر شخص نیز مطابقت کند. متاسفانه در زمینه میزان دستمزد کارگران اشکالات فراوانی وجود دارد و در اغلب مواقع با شرایط مزبور مطابقت ندارد.

  کارفرمایان تنها وظیفه پرداخت دستمزد و حقوق کارگر را برعهده ندارند بلکه بیمه نمودن کارگران نیز از دیگر وظایف آن‌ها به شمار می‌رود.

  علاوه بر دستمزد، بیمه کارگر نیز از جمله مسائل بسیار مهم در حوزه روابط کاری به شمار می‌رود که مورد توجه خاص قانونگذار قرار گرفته است.

  شرایط کاری و محلی که کارگر بنا به درخواست کارفرما کار در آن جا کار می‌کند، در مشاغل مختلف با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه شرایط کار در بسیاری از مشاغل با یکدیگر یکسان نیست و بروز احتمالی خطرات گوناگون در محل کار، بیمه کردن کارگران جزو اصلی ترین وظیفه کارفرما محسوب می‌شود.

  به موجب ماده 4 قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ‌ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن‌ها.

  ‌کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌ حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ ذهاب و نظایر آن ها جزء کارگاه می‌باشند.

  بنابراین قانون کار و قانون تامین اجتماعی، کارفرما را ملزم به بیمه کردن کارگران کرده است و در بدو شروع کار باید حق بیمه کارگر به طور منظم پرداخت گردد.

  در واقع یکی از حقوق قانونی کارگر در روابط کاری برخورداری از حق بیمه است. کارفرما باید مبلغ مشخصی را هر ماه به عنوان حق بیمه کارگران در نظر بگیرد و آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

  کلیه کارگران مشمول قانون کار باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند که پرداخت حق بیمه از جمله وظایف کارفرما به شمار می‌رود. زمانی که کارفرما و کارگر قرارداد کاری با یکدیگر منعقد می‌کنند، می‌بایست شرایط و نحوه پرداخت بیمه را نیز مشخص کنند.

  در واقع کارفرما موظف است از همان بدو شروع کار اقدام به بیمه کردن کلیه کارگران نماید. در غیر این صورت کارگر می‌تواند از کارفرما شکایت کند.

  در بسباری از مشاغل دیده شده است که شرایط خاصی برای اعطای بیمه به کارگران تعیین می‌شود. در این گونه مشاغل کارگر بعد از انجام فعالیت به مدت چند ماه از شرایط بیمه برخوردار می ‌شود که برخلاف ضوابط قانونی می‌باشد.

  یکی از دلایل بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما موضوع اعطای حق بیمه است. در صورتی که کارفرما اقدامات لازم در خصوص بیمه کردن افراد حاضر در محل کار انجام ندهد، کارگران این حق را دارند تا از طریق مراجع ذی صلاح موضوع مربوطه را مورد پیگیری قرار دهند.

  کارگر باید از طرف کارفرما بیمه شده باشد تا در صورت بروز حوادث مختلف امکان جبران آن از سوی شرکت‌های بیمه وجود داشته باشد. البته بحث جبران خسارت در بسیار گسترده است که در حوزه حقوق کار نیز مطرح می‌شود.

  کارفرما این وظیفه را دارد تا با توجه به سختی و شرایط کار اقدام به بیمه کردن افراد نیروی کار خود کند و باید حق بیمه آن‌ها مستقیما توسط شخص کارفرما پرداخت شود.

  در واقع کارگر در مورد پرداخت حق بیمه هیچ گونه وظیفه‌ای ندارد و مبلغ بیمه آن‌ها باید به صورت ماهانه از طرف کارفرما پرداخت گردد.

  بیمه نکردن کارگران از طرف کارفرمایان می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای آن‌ها به همراه داشته باشد. بیمه کردن کارگران در خارج از محل کار نیز از جمله موضوعاتی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر زیادی وجود دارد.

  حق بیمه برای کارگر

  برخورداری کارگران از حق بیمه

  صنعت بیمه امروزه خدمات گسترده ای را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد که اشخاص مختلف با برخورداری از شرایط قانونی می‌توانند خود را بیمه کنند. بیمه قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار که هر‌کدام در برابر هم یک سری وظایف قانونی دارند.

  بیمه‌گر شخصیتی حقوقی است که در قبال دریافت حق بیمه، متعهد به جبران خسارت بیمه گذار می‌باشد. بیمه‌گذار شخصیت حقیقی یا حقوقی که وظیفه اصلی وی پرداخت حق بیمه است.

  تاریخ انعقاد قرارداد بیمه تاریخی است که قرارداد بیمه در دفتر صدور بیمه‌گر ثبت می‌شود و نباید بعد از تاریخ شروع بیمه باشد ولی می تواند مقدم یا همزمان با شروع بیمه باشد.

  موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به‌ بقاء آن چه بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

  در قرارداد‌های بیمه، بیمه گر متعهد می‌شود که در صورت بروز حادثه، میزان مشخصی از خسارت را به بیمه‌گذار پرداخت کند و به نوعی بیمه‌گر در برابر بیمه گذار ایفای تعهد می‌نماید.

  بحث حق بیمه کارگران در روابط کار از حساسیت بالایی برخوردار است و قانونگذار کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر کرده است. کلیه کارگران به موجب قانون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

  کارفرما باید در بدو شروع کار اقدام به بیمه کردن کارگران کند که به طور ثابت مبلغ مشخصی را ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.

  دستمزد و حق بیمه جزو اصلی‌ترین موضوعات در روابط کاری به شمار می‌رود. در قرارداد کار الزاما این دو مورد به طور صریح ذکر می‌شود و باید شرایط و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما تعیین شود.

  در برخی از مشاغل مشاهده شده است که شرایط پیچیده و دشوار برای بهره‌مندی کارگران از حق بیمه در نظر گرفته می‌شود. در واقع کارگر بعد از چند ماه فعالیت مستمر برای کارفرما از مزایای بیمه بهره مند می‌شود که این شرایط خلاف قانون است.

  اگر قصد همکاری با هر مجموعه کاری را دارید، باید در وهله اول بیمه کردن خود را از کارفرما درخواست کنید. در صورتی که کارفرما از بیمه کردن شما خودداری کرد، تحت هیچ شرایطی اقدام به بستن قرارداد با وی نکنید.

  وظیفه قانونی کارفرما در قبال پرداخت حق بیمه کارگران

  پرداخت حق بیمه کارگران جز وظایف اصلی کارفرمایان به شمار می‌رود. در واقع در قانون کار صراحتا ذکر شده است که کارفرما باید در ازای بیمه کردن کارگران اقدامات لازم را انجام دهد.

  کارفرما نمی‌تواند از بیمه نمودن کارگران خودداری کند در غیر این صورت با جریمه نقدی و مجازات روبه‌رو خواهد شود.

  برخی از کارفرمایان توجه خاصی به مسئله حق بیمه کارگران ندارند و غافل از این که در قانون برای آن‌ها ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. در هر صورت کارفرما وظیفه بیمه کردن کارگر را عهده دار می‌باشد و می‌بایست به بهترین شکل ممکن این تکلیف قانونی را انجام دهد.

  قانون کار و مقررات مربوطه به بیمه ارتباط مستقیمی با روابط بین کارگر و کارفرما دارد. در واقع عدم پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما می‌تواند روابط کاری را با مشکل مواجه کند و چه بسا در مدت زمان کوتاهی رابطه کارگری و کارفرمایی از بین رود.

  مطابق قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی کارفرما مکلف است که کارگران را بیمه نماید که بهتر است در بدو شروع به کار مقدمات بیمه کردن کارگران را فراهم نماید.

  حق بیمه‌ای که به کارگر تعلق می‌گیرد، در واقع به عنوان بخشی از حقوق قانونی او محسوب می‌شود و کارفرما حق بیمه کارگران را در ازای بخشی از دستمزد آنان می‌پردازد.

  به بیان دیگر کارفرما درصد مشخصی از حقوق کارگر را تحت عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. البته محاسبه حق بیمه کارگران شرایط خاص خود را دارد که طبق معیار ثابت و مشخصی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌گردد.

  بیمه خانواده

  بیمه نمودن کارگران مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی

  به موجب ماده 2 قانون تامین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در‌این قانون را دارد.

  حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌گردد.

  با توجه به ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند. بنابراین اعطای بیمه تامین اجتماعی به کارگران از جمله اصلی ترین وظایف کارفرما است.

  هر کارفرما مکلف است با شروع کار کارگر، در پایان هر ماه لیست بیمه را منطبق با حقوق تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند. پرداخت حق بیمه برعهده کارفرما است و کارگر وظیفه‌ای بابت پرداخت آن ندارد. مگر آن که بین کارفرما و کارگر توافقاتی در این زمینه شده باشد.

  مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم ‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید.

  ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

  کارفرما ملزم است سهم کارگر از حق بیمه اش را از حقوق او کسر کرده و به همراه سهم خودش از حق بیمه کارگر پرداخت کند.

  در نظر گرفتن بیمه برای افراد غیر شاغل

  موضوع بسیار مهمی که در حوزه حقوق کار مطرح می‌شود بحث در نظر گرفته سابقه بیمه برای افراد غیر شاغل است. کارفرما برای افرادی که کارگر نیستند و به نوعی در محل کار فعالیت نمی‌کنند، سابقه بیمه برای آن‌ها در نظر می‌گیرد.

  همانطور که گفته شد، مطابق قانون کار و قانون تامین اجتماعی، در روابط کار (رابطه کارگری و کارفرمایی)، کارفرما صرفا موظف است کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد و در مورد بیمه کردن افرادی غیر از کارگر وظیفه قانونی ندارد.

  در برخی از مشاغل مشاهده می‌شود که کارفرما برای افرادی که سابقه کار ندارند و به عنوان کارگر شناخته نشده‌اند، سابقه بیمه در نظر می‌گیرد. در واقع کارفرما برای اشخاصی به غیر از کارگر بیمه رد می‌کند که در نهایت سابقه بیمه برایشان محاسبه می‌شود.

  به طور مثال کارفرما برای اقوام و نزدیکان خود سابقه بیمه در نظر می‌گیرد بدون آن که آن‌ها سابقه کار داشته باشند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر کارفرما برای اقوام و نزدیکان خود به عنوان کارگر حق بیمه در نظر بگیرد، آیا چنین امری تخلف محسوب می‌شود؟ برخورد قانونی با چنین رفتاری از طرف کارما چگونه است؟

  به طور کلی پرداخت حق بیمه برای افرادی غیر از کارگران از طرف کارفرما، تخلف محسوب شده و مطابق قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد. در صورت مشاهده و احراز اینگونه رفتارها مطابق قانون تامین اجتماعی عمل خواهد شد.

  ضمانت اجرای رد کردن بیمه صوری از طرف کارفرما

  در مورد رد کردن بیمه صوری از جانب کارفرمایان، ضمانت اجرای قانونی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. قانون تامین اجتماعی به سوء استفاده کارفرما برای استفاده از خدمات و امکانات حق بیمه پرداخته است.

  ماده 97 قانون تامین اجتماعی دراین زمینه بیان می‌دارد:هر کس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌ نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به‌ سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

  بنابراین در صورت رد کردن سابقه بیمه صوری از طرف کارفرما، ابتدا به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار چنین رفتاری، مجازات حبس در انتظار کارفرما خاطی خواهد بود.

  انواع بیمه

  حوادث ناشی از کار و بیمه نمودن کارگران

  احتمال وقوع حوادث مختلف در تمام مشاغل وجود دارد و این مسئله یک امر اجتناب ناپذیر می‌باشد. زمانی که کارگر در محل کار فعالیت می‌کند، احتمال دارد با خطرات گوناگونی مواجه شود. در این صورت باید از طرف کارفرما تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

  به موجب ماده 60 قانون بیمه تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد.

  مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌‌دار انجام ماموریتی باشد.

  اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌ بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام‌ وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

  ‌حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه ‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

  فرض کنید در محل کار برای تعدادی از کارگران حادثه ای رخ دهد، در این صورت کارفرما باید در قبال قانون و افراد صدمه دیده پاسخگو باشد.

  در این شرایط جبران خسارات وارده شده به افراد صدمه دیده در محل کار برعهده کارفرما می‌باشد. بنابراین با توجه به بروز حوادث مختلف در محل کار، بیمه نمودن کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است.

  در این شرایط اگر کارگران تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشند و دچار حادثه ای نیز شوند، کارفرما دیگر مسئولیتی در قبال جبران خسارت ندارد و شرکت‌های بیمه مسئولیت پرداخت ضرر و زیان وارد شده هستند.

  مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار

  کارفرما می‌تواند در بروز حوادث ناشی از کار نقش غیر مستقیمی را ایفا کند. چنانچه کارفرما وسایل و تجهیزات لازم برای ایمنی محل کار را فراهم نکند یا قصور وی منجر به ایجاد حادثه ای ناگوار در محل کار کار شود، مسئولیت دارد و باید خسارات وارد شده را جبران کند.

  در صورتی که کارگران بیمه شده باشد، اگر حوادثی برای آن‌ها رخ دهد، کارفرما در ازای پرداخت حق بیمه مسئولیت ندارد و سازمان تامین اجتماعی در این زمینه مسئول خواهد بود.

  در مواردی که خطا و یا قصور بیمه شده و کارگر در وقوع حادثه نقش داشته باشد، کلیه هزینه‌ها اعم از هزینه های درمانی و پرداخت مستمری توسط تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

  بیمه ناشی از حوادث خارج از محل کار

  یکی از موضوعات بسیار مهم در روابط کاری بحث مشمولیت کارگران در خصوص حوادث خارج از محل کار می‌باشد. در مورد حوادث ناشی از کار همواره اختلاف نظر وجود دارد و دلیل اصلی آن به دلیل نبود معیار ثابت و مشخص در این زمینه می‌باشد.

  حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین اجرای وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد و مقصود از حین اجرای وظیفه کلیه زمان‌هایی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسه‌‌های وابسته یا ساختمان‌ ها و محوطه آن‌ها مشغول به کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه وظایف مختلفی را انجام می‌دهند.

  یکی از سوالات متداولی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که اگر در خارج از محل کار برای کارگر حادثه‌ای رخ دهد، آیا وی از شرایط بیمه برخوردار می‌شود یا خیر؟

  در مورد حوادث ناشی از کار که در ماده 60 قانون تامین اجتماعی اشاره شده است به طور مفصل به آن پرداختیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در این زمینه بحث بروز حادثه برای کارگر در زمان رفت و برگشت بین کارگاه و محل سکونت وی می‌باشد.

  همانطور که گفته شد، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه شده بین منزل و کارگاه جزو حوادث ناشی از کار به شمار می‌رود. بنابراین در مواقعی که کارگر از محل کار به منزل خود می‌رود، برای وی حادثه ای رخ دهد، بیمه جبران چنین خساراتی را پرداخت می‌کند.

  البته در صورتی سازمان تامین اجتماعی اقدام به پرداخت خسارت ناشی از حوادث خارج از محل کار می‌شود که کارگران تحت پوشش بیمه این سازمان قرار گرفته باشند. در غیر این صورت پرداخت خسارات وارده برعهده کارفرما خواهد بود.

  گاهی اوقات ممکن است که کارگر ماموریتی خارج از محل کار داشته باشد که در این صورت تحت شرایطی نیز می‌تواند از شرایط بیمه برخوردار شود.

  اگر کارگر یا بیمه شده در زمانی که در ماموریت خارج از محیط کار خود است، دچار حادثه شود که منجر به از کار افتادگی یا فوت او شود، آن رویداد نوعی حادثه ناشی از کار شناخته شده و بیمه شده مشمول دریافت مستمری از کارافتادگی می‌شود.

  در صورتی که کارگر در داخل شهر ماموریت داشته باشد و حتی ماموریت وی کمتر از 50 کیلومتر از محل کار وی باشد، در صورت بروز حادثه نیز بیمه به وی تعلق می‌گیرد. همچنین سابقه طولانی مدت کارگر در این زمینه شرط اصلی در پرداخت بیمه تاشی از حوادث کار نمی‌باشد.

  حتی اگر کارگر یک روز سابقه بیمه داشته باشد و دچار حادثه ناشی از محل کار بشود، این مقررات درباره او نیز صدق می‌کند.

  به بیان دیگر، همین که کارگر مشمول مقررات کار و بیمه اجباری شد و اشتغال او با قرارداد رسمی و شماره بیمه نامه ثبت شد و تایید گردید، مشمول دریافت مستمری می‌شود.

  سوابق بیمه

  تنظیم شکوائیه مرتبط با دعاوی کار

  بروز اختلاف و درگیری بین کارفرما و کارگر یک امر بدیهی است و در بسیاری از حوزه‌های کاری این امر به وقوع می‌پیوندد. در قانون کار مراجع صالح مانند هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در نظر گرفته شده است که دعاوی بین کارگر و کارفرما در آن مطرح می‌شود.

  در هر صورت چنانچه قصد شکایت علیه کارگر یا کارفرما را دارید، باید در وهله اول بتوانید شکواییه مرتبط با موضوع دعوا تنظیم کنید. در صورتی که تنظیم شکواییه به درستی انجام نشده باشد، توسط مرجع ذی‌صلاح رسیدگی نخواهد شد.

  تنظیم شکواییه اصولا توسط وکلا و کارشناسان حقوقی صورت می‌گیرد که تنظیم آن را باید برعهده اشخاص متخصص در حوزه حقوق کار قرار دهید. به همین سبب تنظیم شکواییه مرتبط با دعاوی کار را می‌توانید در اختیار سامانه وکیل کار 24 قرار دهید.

  مشاوره حقوقی برای شکایت از کارفرما

  اگر در خصوص عدم پرداخت حق بیمه یا به واسطه انجام تخلفی خاص از سوی کارفرما قصد طرح شکایت قانونی را دارید، راه حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس‌های متنوع سامانه وکیل کار 24 می‌باشد که می‌توانیم شما را در تمام مراحل شکایت راهنمایی کنیم.

  اصولا طرح شکایت از کارفرما از طریق مراجع قانونی، کمی زمانبر و نیازمند رعایت یکسری موارد قانونی است که بدون بهره‌گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می‌کند.

  اخذ وکیل در این زمینه می‌تواند کمک فراوانی به طرفین دعوی کند اما به دلایل گوناگون ممکن است امکان دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این شرایط مشاوره حقوقی تلفنی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

  مشاوره‌های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می‌توان اطلاعات لازم در مورد نحوه طرح شکایت مرتبط با دعاوی کار و همچنین انجام مراحل لازم در این زمینه را کسب کرد.

  در واقع با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن می‌توان اقدام به طرح شکایت علیه کارفرما نمود.

  سامانه وکیل کار 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور حقوقی و کیفری و ارائه خدماتی نظیر مشاوره‌های تخصصی حقوقی، می‌تواند شما را در تمامی مراحل ثبت شکایت یاری نماید.

  در صورتی که قصد شکایت از کارفرما به جهت عدم پرداخت حق بیمه را دارید، بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی از خدمات این سامانه بهره‌مند شوید.

  منظور از حوادث ناشی از کار چیست؟

  حوادث ناشی از کار می‌تواند در محل کار یا خارج از آن رخ دهد که در ماده 60 قانون تامین اجتماعی ذکر شده است که در متن به آن پرداختیم.

  آیا بیمه کردن کارگران جزو وظایف قانونی کارفرمایان به شمار می‌رود؟

  به موجب قانون کار و قانون تامین اجتماعی، بیمه کردن کارگران جزو وظایف قانونی کارفرمایان به شمار می‌رود.

  در صورت بروز حادثه خارج از محل کار آیا بیمه خسارات وارده را جبران خواهد کرد؟

  به موجب ماده 60 قانون بیمه تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد که این حوادث ممکن است در محل کار یا خارج از محل کار رخ دهد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۶ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱