کارمند / کارگر

انواع مختلف پرداخت حق سنوات کارگران

راهنمای مقاله

 • معمولا قوانین حمایتی کار، همیشه برای پرداخت کردن حقوق پایه کارگران وضع نگردیده و برای اینکه بتوان از کارگران حقوق‌بگیر تحت پوشش وزارت کار نیز حمایت‌های لازم به عمل‌ آید، در همین قانون امتیازاتی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

  افراد کارگر در تمام کشورهای دنیا جزو اقشار کم‌ درآمد محسوب می‌شوند و هر دولتی در تلاش است که با وضع قوانین مرتبط با حقوق کارگران، حداقل حقوق دریافتی این قشر از جامعه را افزایش دهند.

  برای تحقق این رویکرد، مبالغ و مزایای مختلفی در فیش حقوقی افراد شاغل در سازمان‌ها و کارگاه‌ها گنجانده می‌شود که البته اطلاع کامل از همه آن‌ها به بررسی دقیق‌تری نیاز دارند. یکی از این امتیازات سنوات کار است که به کارگران دارای حقوق وزارت کار پرداخت می گردد.

  شاید شما هم در هنگام اتمام قرارداد یا پایان سال کاریتان با این سوال از ناحیه خانواده یا دوستانتان روبه‌رو شده اید که:”آیا شرکتی که در آن کار کرده‌اید، حق سنوات شما را پرداخت کرده است؟” یا حتی شاید در فیش حقوق خود، عبارت پایه سنوات یا حق سنوات را دیده باشید، به هر حال برای تمامی کارگران این عبارت، واژه‌ای نام آشنا است.

  مبنای پرداخت حقوق کارگران و عوامل تاثیرگذار بر آن مطابق قانون کار

  همه کارفرمایان در مقابل کارمندان یا به تعبیر وزارت کار، کارگران خود، وظایف و تعهداتی دارند. یکی از این تکالیف پرداخت حق و حقوق اصلی به کارگر است. این حقوق اصلی معمولا موارد ذیل را شامل می‌گردد:

  حق مسکن، حق اولاد، اشتغال خارج از مرکز، حق ایاب و ذهاب، نوبت کاری، کشیک، حق جذب، فوق العادگی شرایط نامطلوب آب و هوایی محل خدمت.

  معمولا اغلب محاسبات مربوط به حقوق کارگران متناسب و برمبنای حقوق اصلی و ثابت کارگر تعیین می گردد. مواردی که تحت تاثیر حقوق اصلی کارگر مشخص می‌شوند، عموما در فهرست‌های زیر جای می‌گیرند:

  پاداش و مزایای کارمند و شادی و انگیزش او، اضافه کاری، کسر کار، سنوات خدمت، طلب مرخصی، افزایش حقوق. به جز موارد یاد شده، کارگران مبالغ نقدی یا غیرنقدی دیگری نیز از کارفرمایان خود دریافت می‌نمایند. به این گونه دریافتی‌های کارگران شاغل، مزایای کار اطلاق می‌گردد.

  در یک تقسیم بندی کلی می‌توان گفت مزایا به دو دسته مزایای مستمر و مزایای غیرمستمر تقسیم می شود.

  بررسی مزایای مستمر و مزایای غیرمستمر مطابق قانون کار

  همانگونه که از نام عبارت نیز مشخص است، مزایای پرداختی مستمر، به صورت ماهانه به کارگران و کارمندان شاغل پرداخت می‌گردد و حتما در فیش حقوقی آن‌ها نیز ذکر خواهد شد. ولی مزایای پرداختی غیرمستمر بنا به مناسبت‌های خاص یا میزان کارکردهای خاص به کارمندان اعطا می‌شود.

  معمولا این مزایا دائمی و همیشگی نبوده و برخی مواقع متناسب با تصمیم کارفرما، کارگران شاغل را به قول معروف سورپرایز خواهد کرد ولی در مجموع، قوانین کار و حقوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به حقوق پایه کارگران نیست.

  این وزارتخانه امکانات و تسهیلات دیگری نیز برای کارگران و کارمندان تحت پوشش خود لحاظ نموده است. به عنوان نمونه، نوعی از پرداختی‌های پاداش‌گونه نیز به کاگران تحت پوشش وزارت کار تعلق می‌گیرد.

  معمولا این نوع پرداختی به هنگام بازنشستگی، فراغت از کار، فوت یا از کار افتادگی و غیره به کارگران پرداخت می‌گردد. یکی از این پرداختی‌ها، حق سنوات کارگران است.

  حق سنوات، یکی از مزایای کاری مهم در هنگام بازنشستگی است که کلیه کارگران تحت پوشش قانون کار از آن بهره مند خواهند شد.

  حق سنوات به چه معنا و مفهومی است؟

  بر اساس آخرین بخشنامه مرتبط با حق سنوات در سال۹۲ و با عنایت به ماده ۲۴ قانون کار، اصطلاح حق سنوات یا پاداش پایان کار کارگران، مبلغی است که در اتمام هر سال یا در پایان هر قرارداد کار، از طرف کارفرمایان به کارگران مشمول قانون کار پرداخت خواهد شد.

  این پاداش با عنوان‌های دیگری مثل مزایای پایان خدمت کارگر یا مزایای پایان کار نیز شناخته می شود. البته اصطلاح حق سنوات با اصطلاح پایه سنوات کاملا متفاوت است.

  به بیان بهتر شاید بتوان عنوان کرد که میزان سنوات، بخشی از پاداش‌ها و تسهیلات لحاظ شده از سوی وزارت کار برای کارگران و کارمندان شاغل است و این حق سنوات به گونه‌ای بخشی از پایین بودن مقدار حقوق کارمندان و بخش کوچکی از هزینه‌های آنان را جبران می‌نماید.

  البته برای پرداخت این حق، امتیازاتی نیز برای کارفرمایان معین گردیده به نحوی که کارفرمایان می‌توانند سنوات را به صورت ماهانه پرداخت نمایند.

  معمولا بیشتر کارفرمایان در پایان هر سال یا در هنگام اتمام قرارداد کار این مبلغ را به کارکنان خود می‌پردازند و مقدار حق سنوات نیز معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی به کارگر در هر سال می باشد.

  مطمئنا با دریافت پاداش انگیزشی حق سنوات، انگیزه کارگران بالاتر رفته و کیفیت و بازده تلاش او در انجام وظایف محوله افزایش خواهد یافت.

  در صورتی که سنوات کارکنان به صورت سالانه پرداخت نگردد، هنگام ترک کار یا تسویه حساب، تمامی سنوات کارگر براساس آخرین حقوق دریافتی او محاسبه و پرداخت می‌گردد.

  کارگران و کارمندان

  چه زمانی بهترین موقع برای  پرداخت حق سنوات به کارگران است؟

  باید طبق قرارداد کار ببنیم با فرض شرایط دومی که در بالا مطرح کردیم، چه زمانی قرارداد کار به پایان می‌رسد و کارفرما مکلف است سنوات را پرداخت کند.

  همانگونه که در مطالب قبل اشاره شد، بسیاری از کارفرمایان پرداخت حق سنوات را به اتمام زمان همکاری موکول می‌‌نمایند. در حقیقت کارفرما، قرارداد کار را ملاک قرار نداده و زمانی که با کارگر قطع همکاری می‌نماید سنوات او را مطابق قانون کار پرداخت می‌کند.

  البته این امر هیچ منعی مطابق قانون کار ندارد. معمولا موارد زیر را می‌توان از مصادیق ترک کار کارگر محسوب کرد و کافرمایان در صورت بروز این شرایط ملزم به پرداخت کامل سنوات کارگر خواهند بود.

  مواردی همچون بازنشستگی، از کار افتادگی کلی، استعفای کارگر، اخراج کارگر، فوت کارگر بیمه شده، پایان قرارداد همکاری از جمله شرایطی است که ترک کار کارگر را رقم‌ زده و کارفرما ملزم به پرداخت سنوات اوست.

  البته به این نکته توجه داشته باشید که نوع پایان یافتن همکاری در پرداخت حق سنوات کارگران هیچ تاثیری ندارد. پرداخت حق سنوات، از تعهدات کارفرما در مقابل کارگر یا مستخدم خود است که در زمان پایان کار باید به عنوان پاداش به او پرداخت نماید.

  از دیگر مزایای پرداختی به کارمندان پایه سنوات است که ممکن است گاهی با حق سنوات اشتباه گرفته شود. لذا بهتر است تفاوت‌های این دو اصطلاح  را در ادامه بررسی نماییم.

  تفاوت پایه سنوات و حق سنوات چیست؟

  قبل از سال ۹۲، صرفا کارمندان رسمی شرکت‌ها در شمول دریافت پایه سنوات قرار داشتند ولی از سال ۹۲به بعد، براساس مصوبه وزارت کار، کلیه کارفرمایان سازمان‎ها، شرکت‌ها و کارگاه‌ها مکلف به پرداخت پایه سنوات به تمامی کارمندان چه رسمی و چه غیررسمی گردیدند.

  پایه سنوات به مبلغی گفته می شود که به صورت ماهانه و یا در پایان سال به کارگر یا کارمندان از سوی کارفرما پرداخت می‌شود، ولی حق سنوات به کمک هزینه‌ای اطلاق می شود که در آخر سال به کارگران و کارمندان رسمی و غیر رسمی و مطابق با پایه حقوق و دستمزدشان به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

  تفاوت اصلی این دو امتیاز قانونی در این است که افراد به هنگام شروع به کار به صورت ماهانه و یا در پایان سال، پایه سنوات خود را باید از کارفرما دریافت ‌کنند، اما حق سنوات به کارگرانی تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال تمام، پایه سنوات را از کارفرما دریافت کرده باشند و یا لااقل یک سال سابقه کاری در شرکت یا آن کارگاه داشته باشند. به عبارتی می‌توان گفت که دریافت پایه سنوات به مدت یک سال، پیش نیازی برای تعلق حق سنوات خواهد بود.

  نکته بسیار مهم در پرداخت پایه سنوات، نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در آن کارگاه یا سازمان است. معمولا امکان اجرایی نمودن طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه های دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر وجود دارد.

  چنانچه کارگاهی این شرایط را برای اجرایی کردن پرداخت پایه سنوات نداشته باشد، می‌تواند بر حسب یک سال شاغل بودن فرد در آن کارگاه یا شرکت، جهت شمولیت پایه سنوات تکیه نماید.

  میزان سنوات و قوانین و شرایط دریافت سنوات

  پیش از بررسی دقیق تر قوانین و شرایط دریافت سنوات باید به میزان مبلغ سنوات بپردازیم. مبلغ سنوات هرساله از سوی شورای عالی‌ کار و در آخر هر سال شمسی و به ‌صورت رسمی اعلام می‌گردد.

  این شورا مبلغ سنوات را به صورت روزانه تعیین می‌نماید و برای تعیین میزان عدد ماهانه یا سالانه، باید شاخص روزانه را در اعداد مشخص ماه یا سال ضرب کرد.

  لازم به ذکر است که پرداخت سنوات نیز همانند سایر قوانین مربوط به حقوق و دستمزد، شرایطی دارد که در این قسمت به بررسی کامل شرایط و قوانین آن می‌پردازیم.

  یکی از مهم‌ترین قوانین و شرایط گرفتن سنوات این است که در صورت عدم پرداخت ماهانه یا سالانه این امتیاز به کارگر، بعد از چند سال، با نرخ جدید سال جاری محاسبه و پرداخت می‌گردد.

  مثلا کارگری که ۱۵ سال سنوات را دریافت نکرده و در سال جاری برای دریافت آن اقدام نماید، مبلغ سنوات متعلقه به او معادل سنوات مقرر در سال ۱۴۰۰ به ‌ازای هر سال اشتغال خواهد بود.

  موضوع مهم دیگری که تمام کارفرمایان باید آن را در نظر داشته باشند این است که پرداخت سنوات به کارگر اجباری است و کارفرما مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

  شورای عالی کار در خصوص پایه سنوات پرداختی، بیانیه‌ای صادر کرده که مهم‌ترین رئوس آن شامل موارد زیر است:

  1. عوض شدن کارفرما در محیط کارگاه، تأثیری در سنوات پرداختی کارگران ندارد و کارفرمای جدید مکلف است سنوات تعیین شده را به تمام کارگران خود پرداخت کند.
  2. سنوات به کارگران فصلی هم تعلق خواهد گرفت و این گروه از کارگران متناسب با مدت زمان کارکردشان، باید حق سنوات را دریافت کنند.
   دانش‌آموزان و دانشخویانی که در حرفه و مشاغل تابستانی کار می‌کنند، سنوات قانون کار به آن ها تعلق نمی‌گیرد.
  3. کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و کارگاه‌ها موظف هستند به تمام کارگران و کارمندان خود چه رسمی یا غیر رسمی سنوات پرداخت نمایند.
  4. افرادی که استعفا کرده و شغل خود را ترک می نمایند نیز جزو کسانی هستند که سنوات به آن‌ها تعلق می گیرد.

  پرداخت سنوات به مدت قرارداد کارگر ارتباطی ندارد و کارگر بر طبق سابقه کاری خود، سنوات دریافت خواهد کرد.

  اگر سابقه کاری کارگر کمتر از یک سال باشد، میزان مبلغ سنوات پرداختی بر اساس میزان کارکرد و روزهای فعالیت او محاسبه و پرداخت می گردد.

  سنوات پرداختی برای کارگران ساعتی و پاره‌ وقت بر حسب کارکرد آن‌ها تعیین خواهد شد. میزان سنوات برای این افراد با محاسبه میانگین دریافتی در ۹۰ روز کاری اعمال خواهد شد.

  معمولا این موارد کلیه قوانین مورد نیازبرای پرداخت سنوات را در بر می‌گیرند. اما اگر جزو کارگرانی هستید که تا کنون از کارفرما مبلغی به‌ عنوان سنوات دریافت نکرده‌اید و قصد مطالبه آن را دارید می‌توانید با مشاوره با یک وکیل مجرب در حوزه فعالیت اداره کار و تامین اجتماعی، نسبت به مطالبه و طرح شکایت اقدام نمایید.

  محاسبه میزان سنوات

  آیا  حق سنوات به همه کارمندان و کارگران تحت پوشش قانون کار تعلق خواهد گرفت؟

  حق سنوات به همه کارگران و کارمندان رسمی، غیررسمی، تمام وقت و پاره وقت تعلق می‌گیرد. با توجه به تعریف ارائه شده متوجه خواهیم شد که پیش‌ شرط تعلق و دریافت پایه سنوات به هر شخص، به محض شروع به کار است که در این شرایط مستحق دریافت پایه سنوات به صورت ماهانه یا سالانه خواهد بود.

  در حالی که کارگرانی حق سنوات دریافت می نمایند که حداقل یک سال تمام حق سنوات را از کارفرمای خود دریافت کرده باشند یا حداقل یک سال سابقه کاری در کارگاه یا  شرکت مدنظر داشته باشند.

  آیا سنوات به کار کمتر از یک سال نیز تعلق خواهد گرفت؟

  در متن قانون کار مربوط به حقوق سنوات که در بالا به آن اشاره شد، به میزان کارکرد کارگر حداقل به مدت یک سال یا بیشتر اشاره گردیده است. ولی بهتر است نگران نباشید! کارفرمایان محترم باید به کارگران شاغل، حتی در صورت داشتن سابقه کمتر از یک سال نیز سنوات خدمت به نسبت میزان کارکردشان پرداخت نمایند.

   آیا حق سنوات به کارگران غیر رسمی نیز تعلق می گیرد؟

  بارها اشاره شد که هیچ فرقی در دریافت حقوق سنوات بین کارگران غیررسمی و رسمی وجود ندارد. حتی کارگرانی که با شرکت‌های پیمانکاری هم قرارداد داشته و همکاری می‌کنند، باید سنوات خود را از کارفرما دریافت نمایند.

  پیمانکاران مربوطه مکلف به پرداخت حق سنوات به این کارگران می باشند. کارگران نیمه وقت و ساعتی نیز با توجه به مقدار کارکرد خود، حق سنوات دریافت می‌نمایند. البته لازم به ذکر است ملاک محاسبه حق سنوات این کارگران، میانگین حقوق دریافتی آن‌ها در آخرین ۹۰ روز همکاری است.

  حق سنوات به چه کارگرانی تعلق نخواهد گرفت؟

  حقوق سنوات به همه کارگران غیر رسمی و رسمی، تمام وقت، پاره وقت، قراردادی، ساعتی و غیره پرداخت می‌ گردد.

  تنها استثنای موجود در عدم پرداخت حق سنوات، دانش‌آموزان یا دانشجویانی هستند که در فصل های خاصی از سال مثل تابستان به کاری اشتغال می‌یابند. متاسفانه طبق قانون به این دسته از افراد، هیچ حق سنواتی تعلق نخواهد گرفت.

  دریافت حق سنوات

  میزان پایه سنوات در سال 1400 چقدر است؟

  در صورتی که سابقه شغلی فرد شاغل بیشتر از یک سال باشد، برای محاسبه پایه سنوات باید تعداد روزهای کاری ماه را در حقوق پایه معین شده از طرف وزارت کار ضرب کرد.

  کارگران شاغلی که در سال ۱۴۰۰ یک سال سابقه کار داشته و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتیشان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۴۶۶۶۷ ریال به عنوان پایه سنوات به آن‌‌ها تعلق گرفته و پرداخت خواهد شد.

  مجموع این رقم در هر ماه معادل ۱۴۰ هزار تومان است که به کارگران شاغل در کارگاه‌‌های بدون طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت می‌‌گردد. ضمنا در کارگاه‌هایی که طرح درجه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود، پرداخت پایه سنوات مطابق جدول گروه‌بندی بیست گانه خاصی صورت خواهد پذیرفت.

  محاسبه سنوات

  • فرمول محاسبۀ حق سنوات:

  حق سنوات = حقوق پایه در حکم [ضرب‌در] کارکرد سنوات [تقسیم‌بر] ۳۶۵

  • فرمول محاسبه پایه سنوات:

  پایه سنوات = پایه سنوات ماهانه [تقسیم‌بر] ۳۰ [ضرب‌در] کارکرد ماه

  با عنایت به مسایل مطرح شده، سامانه حقوقی کار 24 برای مخاطبان خود جهت انجام مشاوره یا  طرح هرگونه دعوا در کلیه مسائل مربوط به حق و حقوق کارگران، بستری را مهیا کرده تا کارگران به راحتی بتوانند وکیل یا مشاوران حقوقی خود را در موضوعات مختلف انتخاب نمایید.

  فقط کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت نموده تا ما پس از بررسی موضوع مطرح شده شما، وکیل یا مشاور متخصص را برای مشاوره یا طرح دعوا خدمتتان معرفی کنیم و دفاع از پرونده‌ شما را در کلیه مراحل دادرسی برعهده بگیریم.

  آیا حق سنوات کارگران مشمول مالیات می باشد؟

  طبق قانون کار، مالیات جزیی از کسورات حقوق کارگران است. در صورتی که میزان سنوات در آخر قرارداد پرداخت گردد و کارگر شاغل با آن شرکت طرف قرارداد همکاری، تسویه حساب نماید، هیچ مالیاتی به حقوق سنوات او تعلق نمی‌گیرد اما اگر او این پاداش را دریافت کند ولی هم چنان در شرکت مشغول به فعالیت باشد، مالیات حق سنوات از مبلغ پرداختی به او کسر خواهد شد.

  در صورتی که کارفرما حق سنوات گارگر را پرداخت نکند، آیا مرتکب تخلف شده است؟

  حق سنوات از حقوق اجباری کارگران در سازمان‌ها و کارگاه‌ها است. در صورتی که کارفرمایی از پرداخت این حق امتناع نماید یا در قرارداد بین خود با کارگر، او را از این حق محروم نماید، یا بدون اراده کارگر از او تسویه حساب سنوات دریافت نماید، عملی غیرقانونی مرتکب شده است. در چنین شرایطی، کارگران قادر خواهند بود به وزارت کار شکایت کنند.

  چه مدارکی برای مطالبه سنوات در مراجع قانونی مورد نیاز است؟

  همانگونه که در ابتدای مطالب ذکر شد باید کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر وجود رابطه کارگری دارد، از جمله گزارش اداره بیمه تامین اجتماعی، سند قرارداد و یا هر دلیل و مدرکی که دلالت بر وجود این رابطه داشته باشد باید به پیوست، ضمیمه پرونده گردد.

  در طرح دعوا یا هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آن‌ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده‌ نمایید.

  توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می‌توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی کارکنان رسیدگی کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست.

  البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش بینی شده، می‌تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.

  طرح دعوای مطالبه سنوات چقدر زمان می‌برد؟

  در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پرونده های اداره کار، می توان عنوان کرد که طرح دعوا در مسایل مربوط به روابط کارگر و کارفرما نیز کمی زمان بر است.

  با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این دعاوی از جمله مرحله هیات تشخیص، هیات حل اختلاف و مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری، می‌توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش‌بینی دقیق نیست و رسیدگی به دلایل کارگران و کارفرمایان، احتمال زمان بر شدن آن را افزایش می دهد.

  بنابراین نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد. ولی مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در حوزه قوانین اداره کار، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف در این مقوله کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

  برای جلوگیری از رد درخواست خود در مراجع قضایی اداره کار، می توانید قبل از طرح آن، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل متخصص در حوزه فعالیت فوق، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.

  مطالبه سنوات

  آیا مطالبه سنوات، نیاز به استفاده از خدمات وکیل دارد؟

  به کرات اشاره کرده ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری و همچنین مسایل مربوط به دعاوی قانون تامین اجتماعی و قوانین کار، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات ساده و پیش پا افتاده‌ای باشد، پیچیدگی های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست، که موضوع دعاوی مطالبه سنوات نیز از آن مستثنی نیست.

  از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکیل کار 24: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به مراجع قضایی، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.

  اگر می خواهید طرح دعوا یا دفاع شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست‌رفته‌تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

  اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.

  همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم شکایت یا لایحه دفاعیه، شما را راهنمایی کنند و می‌تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای دفاع از شکایت، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی دعوای شما را  تا حدودی پیش بینی کرده و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

  پس اگر شما هم قصد دریافت حقوق قانونی خود را دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، از طریق راه ارتباطی ما در کار 24 با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.

  نحوه تنظیم دادخواست و پشتیبانی به چه صورت خواهد بود؟

  مطمئنا مطرح کردن هر دادخواستی در زمینه روابط قانون کار و قوانین تامین اجتماعی، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی خواهد بود. در پرونده‌ها مختلف دیده شده که خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه ها، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال‌های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دادخواستش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱