شکواییه هاقرارداد کار

آیا بدون قرارداد کتبی می توان از کارفرما حقیقی یا شرکت شکایت کرد؟

 • روابط بین کارفرما و کارگر در حوزه حقوق کار از اهمیت بالایی برخوردار است که در قانون شرایط معینی برای آن تعیین شده است. کارفرما و کارگر در برابر یکدیگر از وظایف قانونی برخوردار می باشند که در محیط کار می بایست مقررات و ضوابط قانونی کار را به خوبی اجرا کنند.

  قانون برای آسودگی خاطر کارگر و کارفرما و برای این که به رابطه کارگر و کارفرما جنبه قانونی بدهد، قانونی را تحت عنوان قانون کار تصویب کرد و در آن ذکر کرد که رابطه کارگری و کارفرمایی باید بر اساس قراردادی به نام قرارداد کار شکل بگیرد.

  طرفین اصلی در قرارداد های کاری، کارگر و کارفرما هستند که برای شروع هر کار یا پروژه ای معین اقدام به انعقاد قرارداد می کنند. کلیه قرارداد ها و معاملات انجام شده بین طرفین باید از یک سری شرایط قانونی برخوردار باشند تا به لحاظ حقوقی صحیح تلقی شوند.

  همه افراد وقتی تصمیم به شروع کار در یک شرکت یا سازمان خاصی را می گیرند، مهم ترین چیزی که در نظر گرفته می شود، این است که حق و حقوق ناشی از خدمات ارائه شده را دریافت کنند.

  در قرارداد های کاری تمامی شرایط مانند پرداخت حقوق و دستمزد، زمان شروع و پایان کار و غیره درج می شود تا هیچ گونه مشکلی برای طرفین به وجود نیاید.

  بروز اختلاف بین کارفرما و کارگر یک امر بدیهی است و در بسیاری از مشاغل رخ می دهد. در واقع تخلف از شروط ضمن قرارداد منجر به ایجاد تنش و اختلاف بین طرفین می شود که ممکن است این تخلف از سوی کارگر یا کارفرما باشد.

  در صورت عدم رعایت تعهدات مندرج در قرارداد از سوی هر کدام از طرفین، به لحاظ قانونی این امکان فراهم است تا اقدام به طرح شکایت کنند.

  به طور معمول اختلافات بین کارگر و کارفرما بسیار جزئی هستند و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل می شوند و نیازی به طرح شکایت قانونی نیست. اما گاهی اوقات مشکلات بین طرفین قرارداد زمینه حقوقی پیدا می کند که در این صورت باید از طریق مراجع قانونی مورد پیگیری قرار داده شود.

  لازم به ذکر است که قرارداد های کار در مشاغل مختلف یکسان نیست و هر کدام با توجه شرایط خاصی بین طرفین منعقد می شوند. قرارداد کار می تواند به صورت کتبی و شفاهی باشد که به صورت توافقی بین طرفین تعیین می شود. قرارداد هایی که بین طرفین منعقد می شود، بهتر است کتبی باشد تا در صورت بروز مشکلی خاص بتوان به آن استناد کرد.

  قرارداد هایی که به صورت شفاهی هستند، زمینه سوء استفاده را برای طرفین فراهم می کند و می توان تعهدات توافق شده را به درستی رعایت نکرد یا تحت هیچ شرایطی آن ها را انجام نداد.

  البته که در این زمینه مقررات مشخصی پیش بینی شده است و طرفین قرارداد نمی توانند به راحتی از انجام وظایف قانونی خود امتناع کنند.

  در قانون کار شرایط شکایت از کارفرما و کارگر پیش بینی شده است و در این زمینه باید به مراجع صالح مانند شورای عالی کار یا شورای حل اختلاف مراجعه کرد.

  عمده موضوعات شکایت کارگر و یا کارفرما از یکدیگر مربوط به عدم رعایت مفاد قرارداد می باشد که در بسیاری از مشاغل شاهد این گونه مشکلات و مسائل می باشیم.

  به موجب قانون کار، کارفرما می تواند شخص حقیقی و حقوقی باشد و کارگر صرفا شخصیت حقیقی دارد. اما موضوع بسیار مهم در این زمینه شرایط شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی می باشد. ممکن است این سوال مطرح شود که آیا امکان شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی وجود دارد؟

  در مورد این که شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی امکان پذیر است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد که ادامه مطالب با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه شود.

  شکایت از کارفرما

  مفهوم کارفرما، کارگر و قرارداد کار

  قرارداد کار، کارفرما و کارگر جزو مهم ترین موضوعات در قانون کار می باشد که در این بخش قصد داریم به مفاهیم آن ها بپردازیم.

  کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق ‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

  به موجب ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق ‌السعی کار می ‌کند. مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده ‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می ‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور ‌در قبال کارگر به عهده می‌ گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

  اصطلاح کارگاه در ماده مزبور در واقع همان محل کار می باشد که کارگر در آن جا به درخواست کارفرما کار می کند. به بیان دیگر، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌ کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن ها.

  ‌کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند، از قبیل نماز خانه، ناهار خوری، تعاونی‌ ها، شیر خوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌ حرفه‌ای، قرائت ‌خانه، کلاس های سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ ذهاب و نظایر آن ها جزء کارگاه می ‌باشند.

  مطابق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌ السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر ‌موقت برای کارفرما انجام می ‌دهد.

  در ماده مذکور هیچ الزامی برای انعقد قراردا کتبی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و قرارداد می تواند به صورت شفاهی باشد. در واقع طرفین با یکدیگر توافق می کنند که قرارداد به صورت کتبی یا شفاهی باشد.

  البته در مورد قرارداد شفاهی ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد که در این زمینه توصیه می شود قرارداد منعقد شده حتما به صورت کتبی باشد.

  قراردادی که کتبا بین طرفین منعقد می شود، کاملا معتبر بوده و کارگر و کارفرما می توانند نسبت به آن استناد کنند. در واقع اگر یکی از طرفین وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد، طرف مقابل می تواند از طریق قرارداد بین آن ها طرح شکایت کند و به لحاظ قانونی هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.

  رابطه بین کارگر و کارفرما

  کارگر و کارفرما در محیط کار رابطه مستقیمی با هم دارند که این رابطه می تواند در نهایت نتیجه بخش باشد یا دچار مشکلات گوناگونی نیز شود. همانطور که گفته شد، کارگر در ازای انجام فعالیت و کار تعیین شده از سوی کارفرما، مزد و حقوق مشخصی را دریافت می کند.

  رابطه بین کارگر و کارفرما را می توان در دو بخش کلی تابعیت دستوری کارگر از کارفرما و تابعیت مزدی کارگر از کارفرما خلاصه کرد. در واقع این دو بخش جزو ارکان اصلی روابط کارگر و کارفرما می باشد که عدم وجود هر کدام از ارکان مذکور مانع از به وجود آمدن و شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی می گردد.

  کارفرما نیز باید در زمان توافق شده در قرارداد، اقدام به پرداخت حقوق کارگران نماید. یکی از مشکلات اساسی بین کارگر و کارفرما، عدم پرداخت به موقع دستمزد و حقوق است که متاسفانه در طی چند سال اخیر به وفور شاهد این مسئله در کشورمان بوده ایم.

  در قرارداد کار به طور صریح ذکر می شود که کارفرما باید در تاریخ تعیین شده نسبت به پرداخت حقوق و مزایا کارکران اقدام کند. اگر پرداخت حق الزحمه کارگر با تاخیر طولانی انجام شود، این حق برای کارگران در نظر گرفته شده است که خسارت های به وجود آمده را از کارفرما دریافت کنند.

  در قانون کار صراحتا ذکر شده است که کارفرما وظیفه دارد طبق تعرفه های موجود، همه حقوق کارگر را از جمله دستمزد، عیدی، پاداش، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن و همه مورد هایی را که حقوق کارگر است به موقع به وی پرداخت کند و در صورتی که کارفرما در ادای حقوق کارگر تعلل کند، کارگر حق دارد با مراجعه به اداره کار محل، نسبت به عدم دریافت هر نوع حقی که داشته شکایت کند.

  لازم به ذکر که طرح شکایت کارگر از کارفرما حق قانونی او است و باید هر گونه مشکل و عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد کار را از طریق مراجع ذی صلاح مورد پیگیری قرار دهد.

  شکایت از کارفرما

  شکایت از کافرما بدون قرارداد کتبی

  به طور کلی شکایت از کارفرما چه حقیقی و یا حقوقی حتی بدون قرارداد کتبی نیز امکان پذیر است و کارگر با در اختیار داشتن اسناد و مدارک قانونی و ارائه ادله کافی می تواند از طریق مراجع ذی صلاح اقدام به طرح شکایت نماید. برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد، کارگر این حق را دارد شکایت از کارفرما را به مراجع ذی تقدیم صلاح کند.

  عدم انعقاد قرارداد از طرف کارفرما، به معنی تضییع حقوق کارگر نیست بلکه وجود قرارداد از جانب کارفرما، تضمین رابطه بین طرفین می باشد تا کارفرما و کارگر این توانایی را داشته باشند از حقوق خود دفاع کنند.

  شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی شرایط را کمی دشوار می کند اما به این معنا نیست که اقامه دعوی علیه او وجود ندارد. قرارداد کتبی در حکم سند رسمی بین طرفین به شمار می رود و در صورت بروز اختلاف بین آن ها امکان استناد به آن وجود دارد. اما عدم انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما به منزله عدم امکان طرح شکایت قانونی نمی باشد.

  در واقع کارگر می تواند از طریق فیش واریزی بانکی از سوی کارفرما که نشان دهنده وجود رابطه کاری بین آن ها است، شرایط را برای طرح شکایت هموار کند. همچنین مواردی مثل اقرار کارفرما، شهادت کارگر های دیگر به عنوان سند احراز رابطه کارگری بین کارگر و کارفرما محسوب شود.

  نحوه شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی

  با توجه به توضیحات ارائه شده، بعد از اثبات رابطه کاری بین کارگر و کارفرما، کارگر می تواند با در اختیار داشتن مدارک و اسناد قانونی به اداره کار مراجعه نماید.

  قدم اول برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد، ارائه دادخواست به مرجع ذی صلاح است. در اداره کار، هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین کارفرما و کارگر را برعهده دارند.

  هیئت تشخیص، رسیدگی و تحقیقات لازم در مورد شکایت مطرح شده را آغاز می کند. این هیئت با بررسی سند های موجود یا اعزام بازرس کار به محل، صحت ادعای کارگر را مورد بررسی قرار می دهد. چنانچه شکایت مزبور در حالت فوریت قرار داشته باشد، در صورت صلاحدید خارج از نوبت به پرونده رسیدگی می شود.

  بعد از بررسی های انجام شده در مورد شکایت کارگر از کارفرما بدون قرارداد کتبی، هیئت تشخیص اقدام به صدور رای می کند. رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم ‌الاجرا می ‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، در مرجع حل اختلاف رسیدگی به عمل می آید. رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم ‌الاجرا‌ خواهد بود. همچنین نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.

  هیات ‌های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی به شکایت کتبا دعوت می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده‌ تام ‌الاختیار آن ها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آن که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک‌ نوبت تجدید دعوت می‌ نماید.

  در هر حال هیات حتی ‌الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می کند.

  شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی در چه مراجعی رسیدگی می شود؟

  به طور کلی، شکایت از کافرما بدون قرارداد در هیئت تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می شود. هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف دو مرجع جداگانه در اداره کار هستند که به دعاوی کارگر و کارفرما رسیدگی می کنند. هیئت تشخیص مرحله بدوی و هیئت حل اختلاف مرحله تجدید نظر در اداره کار هستند.

  ماده 157 قانون کار در ارتباط با مراجع صالح به رسیدگی شکایت از کارفرما بدون داشتن قرارداد توضیحاتی ارائه کرده است. به موجب این ماده، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،‌ موافقت‌ نامه‌ های کارگاهی یا پیمان های دسته ‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در ‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و ‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

  رای صادره از هیئت تشخیص در مورد شکایت از کارفرما بدون قرارداد تا 15 روز امکان اعتراض دارد. با توجه به این که بین طرفین قرارداد کتبی وجود ندارد، باید اسناد و مدارک لازم جهت احراز رابطه کاری بین کارگر و کارفرما به مرجع مربوطه ارائه شود.

  با توجه به این که هیئت تشخیص، مرجع بدوی در دعاوی مرتبط با کار محسوب می شود، رای صادره از آن قطعی نبوده و اعتراض به آن در مهلت قانونی امکان پذیر است.

  اگر کارگر یا کارفرما اعتراضی بابت رای صادر شده نداشته باشند یا خارج از مهلت تعیین شده( مهلت 15 روزه) اعتراض کنند، رای هیئت تشخیص قطعی و لازم الاجرا است.

  شکایت

  شرایط صحت قرارداد کار

  برای آن که قرارداد کاری بین طرفین به لحاظ حقوقی صحیح باشد، باید از یک سری شرایط قانونی برخوردار باشد. با توجه به ماده 9 قانون کار، برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد، رعایت شرایط ذیل الزامی است:

  • ‌الف – مشروعیت مورد قرارداد
  • ب – معین بودن موضوع قرارداد
  • ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

  چنانچه قرارداد بین کارگر و کارفرما، مشروعیت نداشته باشد یا موضوع قرارداد معین نباشد، قرارداد منعقد شده به لحاظ قانونی صحیح نخواهد بود و برای طرفین هیچ گونه اثری نخواهد داشت.

  در قرارداد کار چه مواردی درج می شود؟

  در متن قرارداد کار مواردی درج می شود که طرفین ملزم به رعایت و اجرای صحیح آن می باشند. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

  • ‌الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
  • ب – نحوه پرداخت حقوق و مزایا
  • ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ‌ها
  • ‌د – محل انجام کار
  • ه – تاریخ انعقاد قرارداد
  • ‌و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
  • ‌ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

  در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می ‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌ های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌ گیرد.

  نحوه تنظیم دادخواست مرتبط با دعاوی کار

  بروز اختلاف و درگیری بین کارفرما و کارگر یک امر بدیهی است و در بسیاری از حوزه های کاری این امر به وقوع می پیوندد. در قانون کار مراجع صالح مانند شورای حل اختلاف و شورای اسلامی کار در نظر گرفته شده است که دعاوی بین کارگر و کارفرما در آن مطرح می شود.

  بسیاری از مشکلات حقوقی پیش آمده در زمینه قرارداد های کاری به دلیل عدم رعایت اصول و شرایط قرارداد نویسی است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد به آن توجه نمی کنند.

  به طور مثال اگر در مورد مسائلی مانند میزان حقوق و مزایا کار و شرایط مرخضی و اضافه حقوق بین طرفین در قرارداد توافق نشود، قطعا مشکلات فراوانی برای کارگر در ادامه کار به وجود خواهد آمد.

  در هر صورت چنانچه قصد شکایت علیه کارگر یا کارفرما را دارید، باید در وهله اول بتوانید دادخواست مرتبط با موضوع دعوا مطرح کنید. طرح کلیه دعاوی حقوقی از طریق دادخواست صورت می گیرد که باید تشریفات و آیین قانونی در آن به درستی رعایت شود. در واقع اگر در تنظیم دادخواست، اصول و مقررات مربوطه رعایت نشود، مرجع صالح ترتیب اثری به آن نخواهد داد.

  در دادخواست دعاوی کار باید اطلاعات خواهان و خوانده به طور کامل ذکر شود و اسناد و مدارک کافی برای ادعای طرفین در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار گیرد.

  اصولا دادخواست نویسی توسط وکلا و کارشناسان حقوقی صورت می گیرد که تنظیم آن را باید برعهده اشخاص متخصص در حوزه حقوق کار قرار دهید. به همین سبب تنظیم دادخواست مرتبط با دعاوی کار را می توانید در اختیار سامانه وکیل کار 24 قرار دهید.

  شکایت کار

  مشاوره حقوقی در مورد نحوه تنظیم قرارداد کار

  قرارداد نویسی یکی از اصول مهم در علم حقوق است که نیاز به تخصص و علم بالایی دارد. تنظیم قرارداد کار اصول و مقررات خاص خود را دارد و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد.

  متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه کار به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد. به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

  در ارتباط با شکایت از کارفرما، اخذ وکیل می تواند کمک فراوانی به طرفین کند. اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این صورت بهترین گزینه برای اقامه دعوی علیه کارفرما، مشاوره حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.

  حقوق کار

  مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می توان اطلاعات لازم در مورد نحوه شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی را کسب کرد. در واقع با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن می توان علیه کارفرما طرح شکایت کرد.

  سایت وکیل کار 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در حوزه حقوق کار و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل شکایت از کارفرما راهنمایی نماید.

  مشاوره حقوقی در ارتباط با دعاوی مرتبط با حقوق کار توسط وکیل کار 24 به صورت تخصصی انجام می شود و یقینا می توانید به نتیجه دلخواه خود برسید. در هر صورت اگر قصد شکایت از کارفرما را دارید ولی قرارداد کتبی بین شما منعقد نشده باشد، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  آیا می توان از کارفرما بدون قرارداد کتبی شکایت کرد؟

  بله، شکایت از کارفرما حتی بدون داشتن قرارداد کتبی به لحاظ قانونی امکان پذیر است.

  چگونه می توان از کارفرما بدون قرارداد کتبی شکایت کرد؟

  برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی باید به اداره کار مراجعه کرد که در هیئت تشخیص به آن رسیدگی می شود.

  چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی را دارند؟

  هیئت تشخیص و حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما را برعهده دارند.

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۳ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱