سنوات پایان کار

  • قوانین کار و کارگری
    سنوات پایان کار

    سنوات پایان کار چیست؟

    در قانون کار، به غیر از حقوق اصلی و پایه ای که برای کارگران در نظر گرفته شده است، مزایای دیگری از جمله سنوات نیز تعیین شده است. حقوق مالی کارگران در روابط کار را نمی‌توان تنها به دستمزدی که…

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱