کارفرمادادخواست ها

تنظیم و ارسال اظهارنامه | کارفرما

 • در روابط کار، گاهی ممکن است که کارگر تخافاتی را انجام دهد و به واسطه آن طرح دعوا از طرف کارفرما صورت گیرد. در همه دعاوی کار، طبیعتا شاکی، کارگر نیست و می‌تواند در مواردی نیز کارفرما به طرفیت شکایت باشد.

  البته باید صراحتا به این موضوع اشاره شود که در دعاوی کار، در اغلب اوقات کارگران شکایتی را علیه کارفرما مطرح می‌کنند و عمده تخلفات در حوزه کار از طرف کارفرمایان است.

  در هر صورت اگر کارگر در محیط کار، تکالیف خود را به درستی انجام نمی‌دهد و یا این که کارفرما از عملکرد کارگر رضایت ندارد و همه مسائل باعث می‌شود تا کارفرما در اداره کار پرونده ثبت شکایت علیه کارگر تشکیل دهد. یکی از اقدامات این مسیر تنظیم و ارسال اظهارنامه می‌باشد.

  البته کارفرما به دلیل عدم رضایت از عملکزد کارگر حق شکایت از او را ندارد و تنها می‌تواند به او تذکر داده و یا این که کارگر را از محل کار اخراج کند. شکایاتی که از طرف کارفرما به ثبت می‌رسد، عمدتا در ارتباط با مطالبه خسارت و ضرر و زیانی است که کارگر به کارفرما وارده نموده است.

  در قانون به کارگر و کارفرما، اجازه داده شده است که اگر قصد مطالبه حق و حقوق خود را دارند و یا این که حقوق آن‌ها پایمال شده است، بتوانند اقدام به طرح دعوا در اداره کار کنند.

  اگر به اداره کار مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که پرونده‌های بسیاری در این زمینه تشکیل شده است و می‌توان به اختلافات بالای بین کارفرمایان و کارگران در روابط کاری پی ببریم. در هر صورت یکی از راه‌های قانونی که اقدام موثر در احقاق حقوق کارگران و کارفرمایان است، ارسال اظهارنامه می‌باشد.

  در رویه قضایی، ارسال اظهارنامه بسیار کارایی دارد که در دعاوی کار نیز تنظیم اظهارنامه از طرف کارفرما و یا کارگر صورت می‌گیرد. کارفرما در صورتی که بخواهد موضوع و یا خواسته خود را به صورت قانونی به کارگر اطلاع دهد، می‌تواند آن را در قالب تنظیم اظهارنامه انجام دهد.

  کارفرما با اظهارنامه ای که ارسال می‌کند، در واقع به کارگر نوعی اخطار قانونی می‌دهد که تقاضای کارفرما را انجام بدهد.

  در سامانه وکیل کار 24 به صورت تخصصی امکان تنظیم و ارسال اظهارنامه برای کارفرما انجام می‌شود و اگر قصد دارید که اظهارنامه‌ای را برای کارگر ارسال کنید، از خدمات سامانه می‌توانید استفاده کنید.

  اظهارنامه چیست؟

  پیش از پرداختن به شیوه نگارش متن اظهارنامه برای کارفرما، ابتدا بهتر است که با اظهارنامه آشنا شویم. اظهارنامه نوعی اوراق و برگه قضایی است که چه در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی کارایی دارد.

  همانطور که از اصطلاح اظهارنامه پیدا است، اظهارنامه در واقع اظهارات افراد در مورد موضوعاتی است که جنبه قانونی دارند. در واقع ارسال اظهارنامه، یک روش قانونی محسوب می‌شود و اظهاردهنده در آن به مطالبی اشاره نموده و در نهایت برای مخاطب ارسال می‌شود.

  در قانون آیین دادرسی مدنی، اشاره کلی به اظهارنامه داشته است که شیوه نگارش آن نیز بر اساس همین مقررات قانون انجام می‌شود. اظهارنامه نوعی اخطار قانونی است که به فرد مخاطب اطلاع داده می‌شود که مطابق با خواسته اظهار‌دهنده عمل کند.

  گاهی فردی که اقدام به ارسال اظهارنامه، از مخاطب خود درخواست می‌کند که کاری را انجام دهد و یا این که از انجام آن کار صرف نظر نماید.

  اظهارنامه‌ای که در دادگاه‌ها از آن استفاده می‌شود، به عنوان اظهارنامه قضایی شناخته می‌شود که در روابط کار نیز از آن استفاده می‌شود.

  ارسال اظهارنامه ارتباطی با ثبت شکایت ندارد و در واقع می‌توان گفت که روشی است برای آن که بدون اقامه دعوا در مرجع قانونی، اظهاردهنده مطالبی را به اطلاع مخاطب خود برساند و از وی بخواهد که اموری را انجام دهد.

  با ارسال اظهارنامه، می‌توان طرف مقابل را از موضوعات مطرح شده آگاه کرد و در این صورت، طرفی که برای وی اظهارنامه ارسال شده است، از اراده و خواسته طرف دیگر مطلع شده و اقدامی را در این زمینه انجام می‌دهد.

  عدم توجه دریافت کننده اظهارنامه می‌تواند تبعات منفی را برای وی به همراه داشته باشد و احتمال طرح دعوا علیه او زیاد است.

  امکان حل و فصل نمودن اختلافات طرفین در روابط کاری به وسیله تنطیم اظهارنامه امکان پذیر است و لزومی برای آن که متقاضی اقدام به ثبت شکایت  در اداره کار نماید. کارفرما می‌تواند به جای آن که شکایتی را علیه کارگر انجام دهد، موضوع خواسته خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع کارگر برساند.

  کارفرما با تنظیم و ارسال اظهارنامه، این امکان برای او فراهم است که دیگر برای انجام خواسته خود، شکایتی را در اداره کار به ثبت نرساند. گفتنی است که برای ارسال اظهارنامه نیاز به مراجعه حضوری به اداره کار نیست و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی انجام شده و برای کارگر ارسال می‌شود.

  تنظیم و ارسال اظهارنامه برای کارفرما

  کاربرد تنظیم و ارسال اظهارنامه در روابط کار

  در بخش قبل، با اظهارنامه آشنا شدیم. کارایی اظهارنامه تنها در ارتباط با دعاوی قضایی نیست و در رابطه بین کارگر و کارفرما نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بروز مشکلات بین کارفرما و کارگر همیشه و در همه جا وجود دارد و یکی از روش‌هایی که کارفرما می‌تواند اختلافات خود را با کارگر پایان دهد، ارسال اظهارنامه است.

  در روابط کار، ارسال اظهارنامه کارایی زیادی داشته و کارگر یا کارفرما می‌توانند به صورت قانونی خواسته خود را به اطلاع هم برسانند. کارایی اصلی تنظیم اظهارنامه در رابطه کاری این است که طرفین قرارداد کار یا همان کارفرما و کارگر، برای ابلاغ یک موضوع و یا خواسته می‌توانند بدون مراجعه به اداره کار و ثبت شکایت در این زمینه اقدام کنند.

  با ارسال اظهارنامه، کارفرما و یا کارگر می‌توانند حقوق و مطالبات خود را دریافت کنند. در صورتی که اظهارنامه از طرف کارگر ارسال شود، در واقع کارگر از کارفرما تقاضا می‌کند که موضوع اظهارنامه را انجام می‌دهد.

  این موضوع می‌تواند در ارتباط با پرداخت حقوق و دستمزد و یا سایر حقوق قانونی کارگران مانند حق بیمه، حق پاداش که همه آن‌ها در قانون کار مورد بررسی قرار گرفته است، باشد.

  حال ارسال اظهارنامه می‌تواند از جانب کارفرما نیز صورت گیرد. کارفرمایی که به دنبال آن است تا به نحوی از گارگر شکایت کند، به جای ثبت شکایت در اداره کار و انجام پروسه طولانی رسیدگی، می‌تواند در این زمینه اظهارنامه تنظیم نموده و با ارسال آن، کارگر را ملزم به انجام خواسته خود نماید.

  یکی از دلایلی که باعث می‌شود، اظهارنامه از طرف کارفرما و یا کارگر در روابط کاری، تنظیم و ارسال شود، این است که متقاضیان تمایلی برای طرح دعوا در محاکم دادگستری نداشته و در این صورت، خواسته خود را طی فراخوان از طریق اظهارنامه به طرف دیگر می‌رسانند.

  اظهارنامه در مورد دعاوی کار و سایر اختلافات حقوقی را می‌توان نوعی فراخوان و دعوت به انجام کاری جهت برطرف شدن اختلافات پیش آمده و جلوگیری از بروز مسائل مختلف در نظر گرفت.

  بنابراین کارگر و کارفرما در صورتی که پیرامون موضوعات مختلف دچار اختلاف با یکدیگر شدند، می‌توانند از طرح دعوا خودداری نموده و حتی الامکان اختلافات موجود را به وسیله اظهارنامه حل و فصل کنند.

  تنظیم و ارسال اظهارنامه به کارگر از طرف کارفرما

  همانطور که گفته شد، به جای آن که طرح دعاوی کار صورت گیرد و شاکی اقدام به ثبت شکایت در اداره کار نماید، کارفرما و یا کارگر این امکان برایشان فراهم است تا بتوانند با ارسال اظهارنامه، خواسته خود را به اطلاع آن‌ها برسانند. ارسال اظهارنامه می‌تواند از طرف کارفرما برای کارگر انجام شود.

  کارفرمایی که قصد ارسال اظهارنامه به کارگر را دارد، در واقع  به دنبال این است که بتواند حتی الامکان بدون آن که دعوایی اقامه شود، مشکل خود را با کارگر به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند.

  در بسیاری از مواقع، کارفرما و کارگر توانستند که تنها با ثبت اظهارنامه، مشکلات به وجود آمده را حل و فصل کنند و دیگر لزومی به طرح شکایت در اداره کار و رسیدگی به آن‌ها در هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست.

  لازم به ذکر است که اگر کارفرما برای کارگر اظهارنامه‌ای را بفرسند، می‌توان گفت که به احتمال فراوان کارگر مرتکب تخلفاتی شده و کارفرما می‌خواهد که با ابلاغ شده اظهارنامه به او از انجام تخلفات خود خودداری کند.

  ممکن است که کارگر به دلیل اهمالی که در محل کار نموده، ضرر و زیانی را به کارفرما وارد کند که به تبع آن کارفرما اثدام به ارسال اظهارنامه با موضوع مطالبه خسارت از کارگر می‌کند.

  گاهی اوقات ترک گار به صورت غیر قانونی از طرف کارگر، منجر می‌شود که کارفرما متحمل خساراتی گردد که کارفرما می‌تواند ابتدا پیش از آن که دادخواستی را تقدیم اداره کار کند، اظهارنامه‌ای را در این زمینه نگارش کرده و برای کارگر ارسال کند.

  با ارسال اظهارنامه که از طرف کارفرما صورت گرفته باشد، اگر کارگر مطابق با خواسته کافرما عمل نکند، کارفرما برای مطالبه حقوق خود ناچار است که شکایتی را در این زمینه تنظیم و برای رسیدگی به هیات تشخیص اداره کار ارسال کند.

  نگارش اظهارنامه

  موارد مندرج در اظهارنامه

  بعد از آشنایی کلی با اظهارنامه و کارایی آن در روابط بین کارگر و کارفرما، برای این که بدانید در متن اظهارنامه چه مواردی عنوان می‌شود، در این بخش به بررسی این موضوع می‌پردازیم. هر اوراق قضایی، از شرایط خاص نگارشی برخوردار است و اظهارنامه نیز مشمول این رویه است.

  در اظهارنامه‌ای که در دعاوی قضایی کارایی داشته و کارفرما و کارگر از آن نیز استفاده می‌کنند، موارد زیر در آن‌ها درج می‌شود:

  • مشخصات اظهارکننده
  • مشخصات مخاطب
  • موضوع اظهارنامه
  • خلاصه اظهارات
  • جواب اظهارات

  این موارد در اظهارنامه‌ای که از طرف کارفرما تنظیم شده و برای کارگر ارسال می‌شود، درج می‌شود و باید بر اساس اصول و قواعد نگارشی در اظهارنامه، تنظیم گردد.

  مشخصات اظهارکننده و مخاطب که اظهارنامه برای او ارسال می‌شود، باید به طور دقیق نوسته شود. همچنین موضوع اظهارنامه باید صریح و شفاف باشد و ابهاماتی در آن نداشته باشد.

  در بخش خلاصه اظهارات نیز کارفرما یا کارگر، شرح مفید از خواسته و موضوعی که به واسطه آن قصد ارسال اظهارنامه را به مخاطب دارند، عنوان می‌گردد. جواب اظهارنامه درتوسط مخاطب داده شده و به اطلاع اظهارکننده می‌رسد. اظهارکننده که می‌تواند کارگر و یا کارفرما باشد، باید متن اظهارنامه را به نحوی تنظیم کند که هدف و مقصود خود را به مخاطب برساند.

  حال اگر ابهاماتی در شرح اظهارنامه وجود داشته باشد و به طور کلی مخاطب از خواسته اظهارکننده به طور دقیق مطلع نشود، اظهارنامه تنطیم شده اعتبار حقوقی و قانونی نداشته و چه بسا اظهارکننده به دلیل آن که نتوانسته است مقصود خود را به صورت شفاف به مخاطب اطلاع رسانی کند، متحمل ضرر و زیان می‌شود. در ادامه، نحوه تنظیم هر یک از ستون‌های اظهارنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  نحوه تنظیم اظهارنامه برای کارفرما

  اگر بخواهیم به شیوه تنظیم اظهارنامه بپردازیم، باید بر اساس ماده 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی عمل کرد.

  طبق ماده 156 این قانون، هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید؛ مشروط بر اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد. هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌ طور رسمی به ‌وی برساند، ضمن ‌اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید.

  کارفرما طبق قانون می‌تواند به جای آن که اقدام تنظیم دادخواست کند و به نوعی شکایتی را از کارگر داشته باشد، با ارسال و تنظیم اظهارنامه، حق خود را مطالبه کند. با ابلاغ اظهارنامه، در واقع کارفرما به صورت رسمی و قانونی از کارگر درخواست می‌کند که تقاضای او را انجام دهد.

  مواردی که در متن اظهارنامه درج می‌شود، در بخش قبل به آن اشاره شد که نحوه نگارش هر یک از این بخش‌های اظهارنامه نیازمند داشتن اطلاعات دقیق و کامل است.

  مندرجات اظهارنامه

  نگارش ستون مشخصات اظهارکننده

  یکی از بخش‌های اظهارنامه، مربوط به ستون مشخصات اظهارکننده است. در صورتی که اظهارنامه توسط کارفرما تنظیم شده باشد، در این بخش مشخصات کارفرما نوشته می‌شود. همچنین اطلاعات مربوط به اقامت کارفرما نیز بایستی در این بخش به طور کامل نشود.

  در قانون کار برای کارفرما شخصیت حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده که مشخصات کارفرما حقوقی مانند مشخصات یک شرکت در این بخش از اظهارنامه نوشته می‌شود.

  واضح است که به جهت آن که اظهارنامه توسط کارفرما تنظیم می‌شود، باید اطلاعات این بخش به صورت کامل و بدون درج اطلاعات اشتباه نوشته شود.

  نگارش ستون مشخصات مخاطب

  بخش دیگری که در اظهارنامه باید به طور دقیق نگارش شود، مشخصات مربوط به مخاطب است. مخاطب فردی است که اظهارنامه برای او ارسال می‌شود. در این اظهارنامه که توسط کارفرما تنظیم و ارسال می‌شود، مخاطب هم کارگر است که کارفرما اظهارنامه رسمی را برای او ابلاغ می‌کند.

  بنابراین کارفرما باید اطلاعات و مشخصات مخاطب یا همان کارگر را در این بخش درج کند. همچنین آدرس و محل اقامت کارگر نیز در ستون مخاطب به صورت صحیح نوشته می‌شود.

  نگارش ستون موضوع اظهارنامه

  گام بعد در نگارش اظهارنامه، تکمیل ستون موضوع خواسته اظهارکننده است. کارفرمایی که اقدام به ارسال اظهارنامه می‌کند، بایستی موضوع اظهارنامه را به صورت دقیق نگارش نماید. موضوع اظهارنامه باید با شرح خواسته مطابقات داشته باشد.

  در صورتی که به طور مثال کارفرما قصد مطالبه خسارت از کارگر را دارد، باید موضوع اظهارنامه مطالبه خسارت ناشی از کار باشد.

  در واقع می‌توان گفت که موضوع اظهارنامه همان مطالبی است که در قسمت شرح کلی اظهارنامه و خلاصه، بیان می‌شود. بنابراین کارفرکا باید در تعیین موضوع اظهارنامه دقت کامل داشته باشد. تناقض بین موضوع و شرح خواسته منجر به این می‌شود که اظهارنامه رد شود.

  نگارش ستون خلاصه اظهارات

  در این بخش، کارفرما بایستی خواسته کلی و اصلی که از کارگر دارد را در ستون خلاصه اظهارات عنوان کند. مطالبی که در خلاصه اظهارات نوشته می‌شود، باید مفید و مختصر باشد و مقصود و خواسته کارفرما عنوان گردد.

  توضیخات کامل در قسمت شرح خواسته بیان می‌شود و ستون خلاصه اظهارات اختصاص به بیان کلی تقاضا و خواسته کارفرما دارد.

  نگارش ستون خلاصه جواب

  دراظهارنامه که از طرف کارفرما برای کارگر ارسال شده است، کارگر می‌تواند پاسخ خواسته و موضوعی که کارفرما اعلام کرده است را در ستون خلاصه جواب بدهد.

  مخاطب یا همان کارگر، هرگونه پاسخ و جوابی که در مورد خواسته کارفرما داشته باشد می‌تواند در این بخش ذکر کند. پاسخ و جواب مخاطب در نسخه دیگر از اظهارنامه برای کارفرما ارسال می‌شود.

  تمامی بخش‌هایی که در اظهارنامه وجود دارد، همین مواردی است که به آن اشاره کردیم. شیوه نگارش اظهارنامه شاید به ظاهر ساده برسد اما تنظیم اظهارنامه برای کارفرما، دارای نکاتی است که عدم توجه به آن‌ها باعث می‌شود تا ارسال آن برای کارگر تاثیر قابل توجهی نداشته باشد و کارفرما نتواند حق خود را از کارگر مطالبه کند.

  بنابراین برای نگارش اظهارنامه، توصیه می‌شود که حتما با وکیل خوب و افرادی که دارای تخصص در حوزه نگارش اوراق قضایی از جمله اظهارنامه هستند، مشورت کنید.

  تنظیم و ارسال اظهارنامه توسط متخصص

  دلایل مندرج در اظهارنامه رابطه کارفرمایی و کارگری

  در اظهارنامه‌ای که چه از طرف کارگر و چه از کارفرما تنظیم و ارسال می‌شود، باید به دلایل قانونی و موجه اشاره شود. در واقع اظهارکننده بایستی دلایلی که در اظهارنامه عنوان می‌کند، مطابق با موارد مندرح در قانون کار باشد. اظهارنامه که بدون دلیل قانونی باشد، از لحاظ حقوقی اعتبار ندارد.

  در صورتی که اظهارنامه از طرف کارفرما تنظیم و ارسال شود، دلایل عنوان شده باید مستند به قانون و موجه باشد.

  اظهارنامه اگر مستند به قانون باشد، طبیعتا اعتبار بیشتری داشته و به نوعی مخاطب ملزم می‌شود که خواسته کارفرما را انجام دهد. دلایلی که کارفرما می‌تواند در اظهارنامه به آن‌ها اشاره کند، همان دلایلی است که عمدتا در طرح دعاوی کار از آن یاد می‌شود.

  مهم‌ترین دلایل مندرج در اظهارنامه ارسال شده از طرف کارفرما، عبارتند از:

  • ترک کار توسط کارگر به صورت غیر قانونی
  • عدم حضور به موقع در محل کار
  • داشتن تاخیر در محل کار
  • عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد کار
  • انجام کار کمتر از ساعت قانونی کار
  • مطالبه خسارت ناشی از کار

  عمده دلایلی که کارفرما می‌تواند در اظهارنامه به آن‌ها اشاره کند، همین دلایلی هستند که به آن اشاره کردیم. در صورتی که کارگر رفتاری را انجام دهد که برخلاف قانون است مانند ترک غیر قانونی کار می‌تواند ضرر و زیان به کارفرما وارد کند.

  حال کارفرما می‌تواند به واسطه این ضرر و زیان، اظهارنامه با موضوع مطالبه خسارت و ضرر و زیان را برای کارگر ارسال کند.

  بنابراین می‌توان گفت که کارفرما برای تاثیرگذاری بیشتر اظهارنامه بهتر است که خواسته او مستند به مواد قانونی باشد. اگر کارگر بدون اطلاع به کارفرما، ترک کار نمود، کارفرما می‌تواند با ارسال اظهارنامه به کارگر از او درخواست کند که مجددا به محل کار بازگردد و یا این که از کارگر بخواهد که خسارت وارده به دلیل ترک غیر قانونی کار را پرداخت نماید.

  در هر صورت اگر ارسال اظهارنامه نتیجه بخش نبود و به نحوی مطابق با خواسته کارفرما عمل نشد، کارفرما می‌تواند از کارگر اقدام به شکایت کند. ثبت شکایت از کارگر با تنظیم دادخواست و ارسال آن در اداره کار انجام می‌شود. البته می‌تواند اوراق مربوط به دعاوی کار را به صورت غیر حضوری در سامانه جامع اداره کار انجام داد.

  ثبت و ارسال اظهارنامه برای کارفرما

  همانطور که در ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شد، ارسال اظهارنامه برای مطالبه حق و حقوق صورت می‌گیرد. همچنین پیش از آن که دادخواستی در مراجع قانونی تسلیم گردد، اظهارکننده می‌تواند با تقدیم اظهارنامه، خواسته و تقاضای خود را به اطلاع کارگر برساند.

  بعد از آن که کارفرما، اظهارنامه را تنظیم کرد، حال باید آن را به ثبت برساند. ممکن است در این زمینه سوالی مطرح شود که چگونه می‌توان یک اظهارنامه را به ثبت رساند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که بعد از تنظیم اظهارنامه، کارفرما بایستی برای ثبت آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند.

  با ثبت اظهارنامه در دفاتر قضایی، موضوع و عنوان مربوطه به کارگر ابلاغ می‌شود. کارگر نیز به صورت جداگانه پاسخ اظهارنامه کارگر را می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت اظهارنامه می‌توانید با دریافت مشاوره حقوقی از سامانه وکیل کار 24 به اطلاعات مورد نیاز در این زمینه برسید.

  نکات لازم در تنظیم اظهارنامه

  تنظیم اظهارنامه نکاتی دارد که اظهارکننده باید به آن توجه کند. ادبیاتی که اظهارکننده باید به کار ببرد، بایستی جنبه ادبی و رسمی داشته باشد و از بیان لحن گفتاری در اظهارنامه باید پرهیز شود. متن اظهارنامه باید منطبق بر اصول و قواعد مربوطه در قانون باشد.

  در تنظیم اظهارنامه، نهایت ادب و احترام را رعایت نمود و همچنین از ذکر مطالب غیر رسمی و نامرتبط با خواسته مطرح شده، خودداری کرد. کارفرما در صورتی که از کارگر کراهت شدید داشته باشد، نباید در اظهارنامه به مطالب توهین آمیز و خلاف قانون اشاره کند.

  راهنمایی لازم تنظیم و ارسال اظهارنامه برای کارفرما

  تنظیم و ارسال اظهارنامه دارای مراحل و قواعد خاصی است که به دلیل عدم اطلاع افراد در این زمینه ممکن است که با مشکلاتی مواجه شوند و نتوانند که اظهارنامه را به ثبت برسانند.

  تنظیم و ارسال اظهارنامه برای کارفرما، نیازمند برخورداری از اصول قانونی است که اگر در این زمینه به راهنمایی نیاز دارید، می‌توانید از خدمات سامانه وکیل کار 24 استفاده کنید.

  در این سامانه، تنظیم اظهارنامه برای کارفرما و ارائه مشاوره حقوقی به منظور ثبت اظهارنامه به صورت تخصصی انجام می‌شود. بنابراین می‌توانید به طور کلی فرآیند نگارش اظهارنامه را بر عهده ما دهید و یا این که با دریافت مشاوره حقوقی، شخصا بتوانید متن اظهارنامه را نگارش کنید. برای ثبت سفارش نگارش اظهارنامه در این زمینه با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۴ رای

  یک دیدگاه

  1. من برای کارفرما کار کردم و من را اخراج کرده برای این که من را اذیت کند میخواست سفته هایم را در اجرا بگذارد

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱