تجدید نظر خواهی

  • دادخواست ها
    ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی

    ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی | کارفرما

    طرح هر دعوایی نیازمند رعایت شرایط و ضوابط خاصی است. در واقع آیین و تشریفات اقامه دعاوی حقوقی باید رعایت شود تا مرجع رسیدگی درخواست افراد را مورد بررسی قرار دهد. در دعاوی کار که اختلاف بین کارگر و کارفرما…

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره با وکیل اداره کار - ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱