کارمند

  • کارمند / کارگر
    شکایت علیه کارگر

    تنظیم شکایت علیه کارمند/ کارگر

    از دیدگاه قانون کار تفاوت خاصی میان کارمند و کارگر وجود ندارد و تقریبا این دو اصطلاح یک مفهوم را دارند. در واقع اصطلاح کارگر مفهوم عام دارد و به بسیاری از طیف‌های شغلی مرتبط است. از لحاظ عرف جامعه…

دکمه بازگشت به بالا