پورسانت

  • کارمند / کارگر
    قرارداد پورسانتی

    آیا پورسانت فروش جز حقوق محسوب می‌ شود؟

    بازار مشاغل مختلف و کسب و کارها بیشتر از هر مورد دیگری به قرارداد کار نیازمند است. استخدام نیروی‌های کار مورد نیاز شرکت‌ها و کارگاه‌های مختلف باید با عقد قرارداد کار محقق گردد. هر قراردی ممکن است به شکل کتبی…

دکمه بازگشت به بالا