قرارداد درصدی

  • قرارداد کار
    قرارداد حق‌العمل کاری

    قرارداد درصدی یا حق العمل کاری چیست؟

    قرارداد کار از جمله حائز اهمیت‌ترین معاهدات ضمن بازار کسب و کار تلقی می‌شود. در هر جایی که هر فردی به واسطه فردی دیگر به خدمت گرفته شود، می ‌توان به قرارداد استخدام اکتفا نمود. قانون کار از جمله ضوابطی…

دکمه بازگشت به بالا