شیفت

  • قرارداد کار
    کرگران شبکار

    قرارداد کار نوبتی یا نوبت کاری

    حقوق کار در ایران ناظر بر رابطه میان کارفرمایان و کارگران است. یکی از اصطلاحات رایج در فضای حقوق کار، شیفت کاری یا به عبارت قانون کار نوبت کاری است. پرداختن به این موضوعات از لحاظ پرداخت حقوق و محاسبه…

دکمه بازگشت به بالا