حق سنوات

  • کارمند / کارگر
    پرداخت حق سنوات به کارگران

    انواع مختلف پرداخت حق سنوات کارگران

    معمولا قوانین حمایتی کار، همیشه برای پرداخت کردن حقوق پایه کارگران وضع نگردیده و برای اینکه بتوان از کارگران حقوق‌بگیر تحت پوشش وزارت کار نیز حمایت‌های لازم به عمل‌ آید، در همین قانون امتیازاتی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته…

دکمه بازگشت به بالا