حقوق کارگر

  • خدمات کار و کارگری
    دفاع از حقوق کارگر

    دفاع از حقوق کارگر در اداره کار

    قانون کار به روابط بین کارفرما و کارگر اختصاص یافته است که در این خصوص وظایف قانونی یکدیگر را در محل کارگاه به دقت مشخص کرده است. در حقیقت در تمامی روابط کاری، کارگران دارای حقوق قانونی هستند که تکلیف…

دکمه بازگشت به بالا