آیین دادرسی کار

  • قوانین کار و کارگری
    حقوق کار

    آیین دادرسی کار چیست؟

    عمومی بودن حقوق کار ایران، فقط در مقررات ماهیتی متبلور نبوده و در قوانین شکلی نیز دارای اهمیت است. معمولا در مقررات ماهوی در مورد ماهیت و اساس حق و حقوق طرفین دعوی کار صحبت به میان می‌آید ولی در…

دکمه بازگشت به بالا